Menu

Üretim ve tüketim nedir


Üretim, insan ihtiyaçlarını karşılama özelliği olan malların çoğaltılması yani üretilmesidir. İktisadi değeri bulunan malların bulunabilirliğini sağlamak, ihtiyaçlarla kaynaklar arasındaki gerginliği hafifletmenin yoludur.

Tüketim, Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçları ve faydalanması amacıyla kullanılmasına tüketim denmektedir. Tüketim, tüm ekonomik faaliyetlerin hedefindeki son amacıdır.

Üretimin tanımı

Üretim, insanların sonsuz miktarda olan ihtiyaçlarının karşılanması için, kıt mal ve hizmetlerin miktarını ya da faydasını arttırmaya bağlı çabaların tümü olarak tanımlanabilir. Bundan dolayı üretim, imalat kavramından ayrılmaktadır. İmalat, üretimden farklı olarak sadece bir malın sayısını veya faydasını arttırma eylemidir. Üretim, mal veya hizmet üreten bir işletmenin üç temel faaliyetlerinden birisidir.

Tüketim, üretilen ya da yapılan malların kullanılması ve harcanmasıdır. Keynes’i destekleyen ekonomide tüketim, bireysel tüketim harcaması demektir ve tüketim fonksiyonu ile gösterilir. Tüketim işinin en önemli noktası, marjinal tüketim eğilimidir.

Üretim ile tüketimin ilişkisi

Toplumdaki bireylerin, ekonomi içinde iki farklı rolü vardır. Bunlar üreticilik ve tüketiciliktir. Her insan hayatını idame ettirebilmek için, birçok mal ve hizmetten yararlanmak ve tüketmek zorundadır. Bu tüketimin gerçekleştirilebilmesi için, her bireyin kendine göre bir satın alma gücünün de olması gereklidir. Bu sebeple insanlar, tüketim için gerekli olan satın alma güçlerini arttırmak için üretime katkıda bulunurlar. Sonucunda tüketmek için mal ve hizmetleri de elde etmiş olurlar.

Üretim ve tüketim birbirleriyle direkt olarak ilişkidedir. Üretim olmadan tüketim, tüketim ihtiyacı olmadan da üretim yönlendirilemez. Her insanın kendisine has gelişen tüketimini gerçekleştirdikleri ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için, ortak üretime katkı sağlamak ve alım gücü elde etmek durumundadırlar. Üreticiler ve tüketicilerin de su, enerji, hammadde gibi pek çok doğal kaynağı da verimli kullanmaları gerekmektedir. Üretimde kullanılan doğal kaynakların verimli kullanılması, gelecek nesillerin hayatiyeti için oldukça önemlidir.
Son 50 Yorum
 1. merve
 2. merve
  • Anonim
 3. acelya
 4. mustafa zengin
 5. mura
 6. bahattin erolu
 7. Beyza
 8. Anonim
 9. ela nur
 10. sena
 11. nisa çap

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.