Menu

Total Protein nedir ve tahlili


tahlller ve sonuçlar

Kan içinde bulunan total protein genelde, karaciğer, böbrek fonksiyonları ve beslenme durumunu anlamak için tahlil edilir.

Yetişkinlerde, 6.2 -8.3 g/dl normal değer aralığıdır.

kan tahlilleri nasıl okunur


Total protein neden yükselir?

Aşırı sıvı kaybında,

Hiperimmünglobulin sendromu denilen, ateş ile seyreden, karın ağrısı ve döküntü yapan hastalıkta,

Gammapatiler’de total protein yükselir.

Total protein neden düşer?

Yanıklar,

Ödemler,

Asite maruz kalmak,

Travmalar,

Beslenme bozuklukları,

Bağırsakların sindirim yapamaması,

Kanser,

Kronik enfeksiyonlar,

Hamilelikte total protein kanda düşer.

Hamilelikle birlikte böbreklerden fazla protein atılır. Bu nedenle hamilelerde total protein düşüktür. Günde 300mg. kadar protein atılımı normal kabul edilirken bu miktar yükseldiğinde gebelik zehirlenmesi yaşanabilir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.