Menu

Sanat akımları nedir


Güzel ve estetiği sevmek, ondan zevk almak duygusu sanatı doğurmuştur. İnsan ruhunun gelişimi için gerekli olan bu duygular, yemek yemek kadar önemlidir. Sanat konusunda pek çok filozof ve düşünür, çağlar boyunca sanatın sanat için yapılması gerektiğini söylerken, bir grup ta sanatın insanlar için yapılması gerektiğini söylemektedir.

Sanat akımı, pek çok sanatçının bir araya gelerek, aynı tarz ve şekilde yaratıcılık yapmasıdır. Tarih boyunca, pek çok sanat akımı gelişmiş ve sanatçılar o akımlar içinde eserler vermişlerdir. Mekanik sanat ve güzel sanatlar olarak ikiye ayrılır.  Mekanik sanatlar, elle ve belirli aletler ile yapılanlardır. Dokumacılık, oymacılık, marangozluk gibi. Güzel sanatlar, resim ve heykel gibi sayılabilir.

Sanat akımları türleri

Art Nouveau: zarif dekoratif süslemelerin ön plana çıktığı, kıvrımların ve desenlerin kullanıldığı bir sanat akımıdır. 19 . yüzyıl ile 20 yüzyıl başında etkili olmuştur.

Ashcan: 20 yüzyılın başında bütün akımlara karşı gelen ve hayatın çirkin yönlerine yoğunlaşma akımıdır.

Barok: 16. Ve 18. Yüzyıllarda yoğun olarak kullanılmış bir akımdır. Mimarlık, müzik, resim ve heykel bir araya toplanması düşünülen bir uygulama olmuştur. Abartılı olarak kullanılan tüm figür ve renklerden oluşur. Müzik ve edebiyatta da kullanılmıştır. 1600’lü yıllarda İtalya’da kiliselerde başlamıştır.

Dışavurumculuk: İç dünyanın ortaya çıktığı 20. Yüzyılın sanat akımıdır. Doğada ve hayatta var olan her şeyin formlarının duygular ile şekillenmesidir. Bozulmuş çizgiler, abartılı renkler ile yapılanır.

Barbizon: 19. Yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Ağırlıklı olarak manzara resimleri içermektedir.

Erotik edebiyat: insanın e**tik yaşamını gözlemci, eleştirisel ortaya koymaktadır.

Fotorealizm: 1960-70 yıllarında fotoğraf özelliklerinin resmedildiği bir akımdır.

Minimalizm: resim, heykel ve müzikte, sadelik ve ince çizgilerinin kullanıldığı bir akımdır. 1960’lı yıllardan günümüze kadar ilerleyen bir akımdır.
Son 50 Yorum
  1. Yaşar
  2. :)
    • Anonim
  3. yahya altın

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.