Menu

Müzik Türleri Nelerdir ?


muzik-turleri-nelerdir

Müzik nedir?

Müzik; bir sanat biçimi olarak düşüncelerin ve duyguların kelimelere dökülmeden ses vasıtasıyla anlatılması sanatıdır. Tüm bu düşünceler ve duygular, bilinçte oluşturulan tasarımlar ve edinilen izlenimlerle birleştirilerek belirli durumları, belirli olayları ve belirli olguları belirlenmiş bir yöntem kullanılarak genel geçer güzellik anlayışına uygun olarak şekillendirip ona uygun nitelikteki ses tınılarıyla ifade eden estetik yapılardaki ürünler müzik başlığı altında değerlendirilmektedir. Müzik, evrensel bir yapıdır. Dünyanın bir ucundaki kişi ile öbür ucundaki kişi aynı müzikten etkilenerek sevinebilir ya da üzüntülü bir ruh haline bürünebilir. Çünkü müziğin ırk ayrımı ya da dil ayrımı yoktur. Sadece insanoğlunun duygularına ve düşüncelerine hitap etme gayesinde olan müzik, insanların “ruhuna” hizmet eder.

Müziğe bir sanat biçimi denilebildiği kadar bir bilim dalı olduğu da söylenebilmektedir. Duygularımıza hitap ettiği esnada beynimizle de bu müziği kavrayabilmemiz mümkündür. Bu özelliği sayesinde müzik, bireye hem kişisel olarak bir öz devinim sağlayabildiği gibi aynı zamanda sosyal olarak ve toplumsal olarak da bir biliş ve duyuş etiği kazandırmaktadır. Müziği, bir terim olarak incelemek istediğimizde karşımıza çok fazla başlık ve onlardan daha da fazla alt başlık çıkmaktadır. Bunun nedeni müziğin bölgesel, tarihsel, kültürel ya da bireysel zevkler açısından ele alınmak istendiğinde tanımların çok çok farklı olabilmesidir.

Örneğin; 20. yüzyıl döneminde çağdaş Batı müziğinin içerisinde yer alan birbirinden farklı müzik akımlarından dolayı bu türü tek bir çatı altında ortak normlarla anlatmak pek mümkün olmamaktadır. Bunun dışında pek çok müzik türünden aynı şekilde örneklendirebileceğimiz bu durum, çok farklı kültürlerin kendine has müziklerinin iyiden iyiye çoğalmasından dolayı da ortak bir paydada buluşulamayacağının en büyük kanıtıdır. Müziğin farklı açılardan ele alınması durumunda da (psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan, politik açıdan ve akustik açıdan gibi) bu açılardan bakıldığında elde edilen sonuçlarla pek çok tanım oluşturulması mantığı uygun görülmüştür.

Örneğin; sosyologluk mesleğine sahip olan bir bireyin müziği araştırması ve müziği ele aldığı yaklaşımı tanım olarak kendine has özellikler içermektedir. Bunun gibi pek çok meslek dalının müzik üzerindeki tanımlamalarını müzik teorisyenleri ve müzikologlar büyük bir özenle araştırmakta ve kendi birikimlerinden de bir şeyler katarak söylenilenleri bir sonuca bağlamaktadırlar.

Müzik türleri nelerdir?

Dünyada çok fazla sayıda müzik türü bulunmaktadır ancak aralarında en çok isminin duyulduğu ve dünya çapında evrensel olarak nitelendirilebilecek müzik türleri şunlardır;

Rock müzik : 20. yüzyılın sonlarına doğru rock müzik iyiden iyiye yaygınlaşmıştır. ilk çıkış tarihleri de 20. yüzyıla dayandırılmaktadır. Elektro gitar baş müzik aleti öğesi olmasıyla birlikte, bas gitar enstrümanları ve bateri enstrümanlarıyla birlikte bir müzik yapısı oluşturulur. Bu temel çalgıların dışında müziğe org ya da piyano gibi öğeler de katılabilmektedir. Daha çok sesli rock müzik oluşturmak isteyen grupların müziklerinin içinde saksafon kullandıkları da görülebilmektedir.

Özellikle yeni kurulan rock müzik gruplarında temel öğeler sabit kalsa da yeni soluklar ve yeni güzel müzik arayışları doğrultusunda sık sık ek sesler denenmektedir. Rock müziğin başlıca bilinen türü hard rock’tır. Hard rock müziğiyle ilgilenen müzisyenler ve bu müzik türüne ilgi duyan bireyler sürekli siyah renklerde kıyafetler tercih edip, hayatı koyu tonlarda yaşamaktan hoşlanmaktadırlar. Karanlık ve sert öğeler içeren rock müzik, kötü olayların ve ölümlerin anlatıldığı bir müzik türü olarak da hafızalara kazınmaktadır.

Pop müzik : Bulundukları dönemlerde hit olan müzikler pop müzik türüne ait olan müziklerdir. Popüler müziğin bir alt başlığı olarak da nitelendirilebilen pop müzik, 1940’lı yıllardan günümüze kadar değişip gelişerek gelmiştir. İçerik olarak hip-hop, rock, R&B ve country müzik tarzlarından da bir çok tını barındıran pop müziği, sınırlandırmak da bu yüzden bir miktar zor olmaktadır.

Rap müzik : 1970’li yıllarda ortaya çıkartılan rap müzik, New York’ta “ghetto” olarak tabir edilen bölgelerde ortaya çıkartılmış bir müzik türüdür. Rap müziğin açılımı olan “rhtym and poem” kelimelerinin anlamı “ritmik şiir” manasını taşımaktadır. Bazı kimseler tarafından “Rhytmic African Poetry” (ritmik Afrika şiiri anlamındadır) olarak adlandırılsa da aslen rap, “ağır eleştiri” anlamını taşımaktadır. Sokak müziğinin üzerine sert ve ağır kelimelerle oluşturulan şarkı sözlerinin hızlı bir şekilde söylenmesiyle ortaya çıkan rap müzik,  hiphop müzik türünün alt başlıklarından biri olarak anılabilmektedir.

Jazz müzik : Batı Afrika kökenli olan bu müzik türü, kendisine ilk ortaya çıktığı zamanlarda dini törenleri örnek almıştır. Bunun dışında blues isimli müzik akımının da çokça etkisinde kalan jazz müzik, Amerika’daki köle statüsündeki Afrikalıların kendilerine ait yöresel denilebilecek halk müziği olarak da bilinmektedir.
Blues : Amerika’da ortaya çıkarılan blues, Jazz müzik gibi yine Afrikalı köle işçilerin çoğunlukla kendi durumlarını anlattıkları, bu yüzden keder ve hüzün temalı müziklerin genel adıdır.

Punk : ABD ve Birleşik Krallık’ta ortaya çıkartılmış, ortaya çıkması 1974’lü 1975’li yıllara dayanan bir müzik türüdür. Sex Pistols, The Clash, The Exploited gibi grupların başını çektiği punk müzik, tamamen bir baş kaldırı ve düzene karşıtlık müziği olarak bilinmektedir.

Progressive rock :  Bas gitar, elektro gitar, akustik gitar, bateri ve klavye gibi başlıca müzik aletlerinin kullanılmasıyla ortaya çıkarılan progressive rock müzik türünde, geleneksel olarak sayılabilecek rock müziği enstrümanlarının yanında keman, perküsyon enstrümanları ve üflemeli çalgılar da müziğe eşlik eden enstrümanlar olabilmektedirler.
Heavy metal müzik : Agresif  bir müzik tınısına sahip olan heavy metal, sürekli aşırı yüksek sesle bağıran vokallere ve enstrüman tarzı olarak çok fazla distorsiyon barındıran gitarlarla ortaya çıkarılan müzik türüne sahiptir. Metal müziğin alt grubu olarak incelenebilmektedir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.