Menu

Millet İçmiş Efkarlanmış Döktürmüş:) Bir Şarap Evinin Duvarına Yazılanlar


BİR ŞARAP EVİNDEN DUVAR YAZILARI

Aşağıdaki listemizde şarap evinde duvara yazılan yazılardan bazı seçemeler bulabilirsiniz.

Meyhane mukassi görünür tasradan

Bir kadeh yarar

İkincisi makul karar

Üçüncüsü kafayı sarar

Dördüncüsü keseye zarar

Beşincisi dimağı yorar

Altıncısı hatır sorar

Yedincide belâ sarar

Sekizincide plân kurar

Dokuzuncuda vurur, kırar

Onuncuda hâkim sorar.

Yirmi yaşına kadar Hayatı öğrenmeyenin Otuz yaşına kadar evlenmeyenin Kırk yaşına kadar köşeyi dönmeyenin. Elli yaşına kadar ölmeyenin İşi çok zor.

Horoz ötsün ötmesin, Sabah mutlaka olacaktır.

Zirveye çıkarken herkese selam ver, Çünkü inerken onlarla karşılaşacaksın.

Besle kargayı tombul olsun, Gözünü oyarken zorlanmasın! …

Şişe tıpayı, şarap kupayı, eşek sopayı sever.

İnsanlar topraktan yaratılmıştır, her an çamurlaşabilirler.

Kurbağayı koltuğa da oturtsan, Gene çamura atlar.

Başımızdan geçenlere değil, Kafamızdan geçenlere içelim.

Büyük Adam olmaya gerek yok, Bizler yalnızca Adam olalım yeter.

Dünyada oturarak başarıya ulaşan tek canlı tavuktur.

Akıllı olup ta dünyanın kahrını çekeceğine, Deli ol dünya senin kahrını çeksin.

Öyle bir yaşa ki, öldüğün zaman Mezarcı bile matem tutsun.

Dal Rüzgârları affetmişse de kırılmıştır bir kere…

Eşek nereden bilecek ki zevki sefayı; SOR bakalım hiç çekmişmi kafayı?

Dünyanın en cesur yaratıkları insanlardır., Öleceklerini bilerek yaşarlar.

İnsanlar, Çabuk yükselenlere kıymet verirler; Hâlbuki hiç bir şey, Toz ve tüy kadar çabuk yükselemez.

Madem dünya hiç, Gece de İç gündüz de İç.

Hayatın tadını borçlanarak çıkar, Sakın ödemeye kalkma, tadı kaçar.

Şarabın adı kötüye çıkmış, Tadı hoş, Hele bir güzelle içersen, Daha bir hoş.

Eğer sana içki dokunuyorsa, Sen de Içkiye dokun.

Çocuklar olmasa idi, Analar bu kadar güzel olmazdı.
Son 50 Yorum
  1. Mustafa Meral
  2. HaSaN

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.