Menu

Max Planck kimdir hayatı eserleri buluşları


max planck

Max Planck kimdir hayatı eserleri buluşları

Almanların ünlü fizikçisi Max Planck, 1858 yılında Almanya’da doğmuştur. Berlin üniversitesini bitirmiş ve 1879 yılında akademik kariyerine başlamıştır. 1892 yılında Berlin Üniversitesinde kurumsal fizik bölümü profesörü olmuştur. 37 yıl bu görevi yürütmüştür.

Max Planck hayatı

Kurumsal fizikte pek çok teorisi ve çalışması olmuştur. Planck Işıma Yasası adıyla bilinen yasayı 1900 yılında Berlin’de sunmuştur. Bu yasa, belirli ısı altında cisimlerden yayılan çeşitli frekanslarda ki ışınlar ve onlara bağlı enerjiler hakkındadır. Titreşen atomlar sürekli enerji yaymakta ve bu enerjiyi gelişigüzel yaymaktadırlar. Bu parçacıklara kuantum ismi verildi. Kuantum, titreşen atomların belirli noktalarda enerji yaydığını ve emdiğini göstermektedir. E=h.v olarak gösterilen bu formül, Planck sabiti olarak tarihe geçmiştir. Bu kuramın denklemi olarak kabul edilir. Buna göre atomlar, dışarıya verdikleri enerji kuantumuna eşdeğer olan enerjiyi emdiklerinde titreşirler. Titreşim hiçbir zaman genişlemez. Bu kuramla birlikte kuantum fiziği ortaya çıkmıştır ve fizik yeni bir dal kazanmıştır. 1905 yılında Einstein, Fotovoltaik etki diye bilinen teorisi bu tezi kanıtlar durumdadır. Einstein bu kuramı ile ısı, ışık ve elektromagnetizma türlerinin kuantum biçiminde alınıp verildiğini anlatır. Bu noktada Planck, kuantum fiziğinin babası ve bilimde bir devrim yaratan kişi olarak tanınır.

Max Planck, 1918 yılında Nobel Fizik Ödülünü almıştır. 1926 yılında Londra Royal Society üyeliğine, 1930 yılında Kaiser Wilhelm Kurumu başkanı olmuştur. Nazilerin yönetime gelmesi ile Max Planck ülkesinde kalmayı seçti fakat Nazi yönetimine sürekli olarak karşı geldi ve eleştirdi. Hitler ile arası bozulunca 1937 yılında Kaiser Wilhelm Kurumunun başkanlığından ayrıldı. 1944 yılında Adolf Hitler’e yapılan bir suikastte oğlu suçlu bulundu. Planck’a, Nazi partisine olan bağlılığı için bir kağıt imzalatmak istenilmiş ve Planck bu kağıdı imzalamamıştır. O yıl oğlu kurşuna dizildi.  Savaş sonrası Göttingen’e yerleşen Max Planck, 1947 yılında hayatını kaybetti. Çağın en büyük fizikçisi kabul edilen Max Planck, en devrimci bilim adamı olarak bilinir ve çevresi onun geleneksel değerlere bağlı ve saygılı bir adam olarak bilmektedir.

Max Planck eserleri ;

Termodinamik dersleri 1897, Isı Radyasyonu Kuramı Dersleri 1906, Kurumsal Fiziğe Giriş 1945, Max Planck Akademik Konuşmaları 1948’dir.
Son 50 Yorum
  1. Anonim
  2. Anonim
  3. larissa gecemer
  4. Anonim
  5. eray
  6. Anonim
    • Anonim
  7. ffff

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.