Menu

Kan uyuşmazlığı testi (İndirekt Coombs Testi)


Kan uyuşmazlığı testi nedir?

Kan uyuşmazlığı testi olarak tabir edilen testin asıl adı ICT yani İndirekt Coombs Testidir. Kan uyuşmazlığı durumunda anneden kan alınarak yapılan bir testtir. Bu testteki amaç çiftlerde kan uyuşmazlığı var mı diye araştırmak değil, kan uyuşmazlığına bağlı olarak anne ile bebek arasında etkileşim var mı? bunu araştırmaktır.

Evli çiftlerde kan uyuşmazlığının olup olmadığı yalnızca kan gruplarına bakılarak görülür, ITC ( İndirekt Coombs Testi ) ile yapılmaz. Rh(-) kan grubu olan anneler ile Rh(+) kan grubu olan babalardan oluşan hamilelikler, kan uyuşmazlığı olan hamileliklerdir. ICT yalnızca kan uyuşmazlığı olan hamileliklerde yapılmaktadır, diğer normal hamileliklerde yapılmaz.

kan uyumsuzluğu

Kan uyuşmazlığı testi ne zaman ve hangi haftalarda yapılmaktadır?

Bu test, kan uyuşmazlığı bulunan hamileliklerde gebeliğin ilk muayenesinde yapılmaktadır. Testin sonucu negatif çıkarsa, 20. hafta dolaylarında ve doğuma kadar geçen her ay bir kere yapılır. Test sonucunun negatif olması, annenin kanında bebek kan hücrelerine karşı antikorların oluşmadığını ve olmadığını göstermektedir. Bu olması istenen bir sonuçtur. Çünkü, anne ve bebek kanları arasında Rh uyuşmazlığı bulunmasına rağmen bebek kanı anneye geçip annenin kanına temas etmemiş ve etkileşme olmamış demektir. Gebeliğin 28. haftasında yapılacak olan ICT sonucu negatif ise, doğuma kadar etkileşim olmasını önlemek için anneye anti-D immunglobulin (kan uyuşmazlığı iğnesi) yapılır.

ICT ( kan uyuşmazlığı testi )’nin pozitif olması ise, anne kanında Rh antijenlerine karşı antikorların bulunduğunu göstermektedir. Bu, olması istenmeyen bir durumdur. Çünkü, anne kanında bulunan antikorlar bebeğe geçmekte, bebeğin kırmızı kan hücrelerindeki Rh antijenlerine bağlanabilmektedir. Ve kan hücrelerinin parçalanmasına sebebiyet verebilir. Bunun sonucu olarak da bebekte kansızlık yani anemi oluşmasına neden olabilir.

Direkt Coombs Testi (DCT) nedir?

İndirekt Coombs Testi (ICT) gibi bu testte annenin bebeğin kan hücrelerine karşı oluşturduğu antikorlar incelenir. Bu test için ITC’deki gibi anneden değil, bebeğin kordonundan kan alınmaktadır. Bundan dolayı da hamilelik sırasında değil bebek doğar doğmaz kordonundan kan alınarak yapılmaktadır. Test sonucu bunda da negatif (-) olmalıdır.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.