Menu

Kan Grubuna Göre Karakter Özellikleri


Kan grubuna göre karakter tahlili ne demektir?

Kan grubuna göre karakter analizi, mevcut biyolojik sistemimizde bulunan kan gruplarının bireylerde yarattığı düşünülen karakteristik özellikler üzerinden bir kişinin kanının bulunduğu grubun karakteristik analizinin yapılmasıyla ortaya çıkartılmıştır. Örneğin; A rH pozitif kan grubu özellikleriyle B rH pozitif kan grubu özelliklerinin birbirlerinden farklı yönleri bulunabilmektedir.

Kan grubuna göre karakteristik özellikler belirlenirken, kan gruplarının metabolizmamızda yarattığı etkenler ve bu etkenlerin kişiliğime yansımasının nasıl olduğu esas alınmaktadır.

Yani kan grubuna göre kişilik özelliklerine örnek verecek olursak, bir kan grubunun vücutta stres toplanmasına müsait olması; o bireyin normal yaşantısında çevresindekilere göre daha stresli bir tip ve daha asabi bir birey olarak anılmasına sebep olabilmektedir. Kişilerin kan grubuna göre karakterini öğrenmesi adına kanın vücudumuzda ne olduğunu, nasıl bir önemi olduğunu ve karakterlerimizle nasıl bir bağlantısı olduğunu en başından daha detaylı olarak incelememiz gerekir.

kan-gruplarinin-karaktere-etkisi

Kan yapısı hakkında verilecek genel bilgiler

Vücut yapımızda metabolizmamızın yüzde yedilik bir kısmı kan sıvısından oluşmaktadır. Kanımız, yaşamsal fonksiyonlarımızı devam ettirebilmemiz adına bize yardımcı olan en önemli sıvıdır. Bu sıvının metabolizmadaki en önemli görevi, vücudumuz içerisindeki tüm hücrelere oksijen taşımaktır. Bunun yanında vücudu besleme, ısıtma, gerektiğinde soğutma, enerji verme, koruma ve zehirli maddelerin vücuttan atılmasını sağlama gibi pek çok önemli fonksiyonu da bulunmaktadır.

Vücutta hayati önem taşıyan maddelerin hücrelere ulaştırılmasında kandan yararlanılırken, aynı zamanda bu hücrelerde meydana gelen her türlü zarar için de kanın yardımına başvurulur. Kanın aktığı damarlardaki problemlerin de üstesinden gelebilen kan sıvısı, sürekli yenilenme ve iyileşme hareketi içerisinde olduğundan yaşamsal süreçte çok fazla önem taşımaktadır.

Kanımız vücudumuzda bu kadar önemliyken, Japon bilim adamlarının kan ve kan grupları üzerinde yaptıkları araştırmalar; kanın bir başka önemli olduğu noktayı da ortaya çıkarmıştır. Kadınlarda ve erkeklerde yer alan farklı kan gruplarının, bu bireylerin kişiliklerini etkilediği gibi bir iddia ortaya atılmıştır. Yani insan metabolizmasının kimyası ile kişiliğinin kimyası arasındaki bağlantılardan birinin kan grubu olduğu iddia edilmiştir.

Bu iddianın sonrasında ilk olarak Japonlar hayat standartlarını, seçimlerini ve görüşlerini kan gruplarına dikkat ederek değiştirmeye başlamışlar ve daha sonrasında bu bilgileri öğrenen her toplumun bireylerinde belli başlı değişimlerin olduğu görülmüştür. Hatta Japonlarda ve bazı toplumlarda durum öyle bir hal almıştır ki, bireyler evlenecekleri kişilerin dahi kan gruplarını öğrenerek ona göre tercih yapmaya başlamışlardır.

kan-grubu-temsilleri

Japonların konuyla ilgili atılımları

Konuya bayağı dikkat kesilen Japonya’nın araştırmacı yazarları, kan gruplarına göre karakter özelliklerine yönelik dört ayrı kitap yazmışlar ve bu kitaplar 5.000.000 gibi bir rakamdan fazla satış elde etmiştir. Özellikle Japonya’da bu araştırmadan sonra iş görüşmelerinde dahi bu kan grubu bilgilerine fazlaca önem gösterilmeye başlanmıştır. Bunun dışında az önce bahsettiğimiz gibi eş seçimi, arkadaş seçimi, bir takım çalışması gereken durumlarda takımlara alınacak kişiler gibi pek çok örnekte seçim önceliği olarak kan grupları esas alınmıştır.

Günümüzde bu bilgilerin ışığında artık çoğu şirket de eleman alımı konusunda titizlenmektedir. Kişilik testlerinin normal şartlarda 5 farklı gruba ayrılması durumu kan grubuna göre karakter testiyle ilişkilendirilerek kan grubuna göre kişilik analizi de mutlaka yapılmaktadır. Olağan durumlarda bireylerin kişiliklerinin ayrıldığı beş farklı alan ve dolayısıyla kan gruplarının etki gösterdikleri alanlar da şu şekilde özetlenmektedir;

 • Sorumluluk durumu : Her konu için her daim sorumluluk sahibi olarak hareket etme, kişinin kendi öz disiplinini kendiliğinden kurması, günün şartlarını anlık yaşamak yerine planlı ve programlı olarak hareket etme gibi özellikler sorumluluk sahibi olan kişilerde görülmektedir.
 • Uyumluluk durumu : Çevresine ve farklı durumlarda ortak bir işi için bir araya geldiği takım arkadaşlarına zıt gitmemek, herkesle ortak bir düşünce üzerinde buluşmak, şüpheli davranmak yerine herkese güven gösterici ve güven verici hareketlerde bulunmak ya da her daim birilerine yardım etmeye açık olmak gibi özellikler uyumlu olan kişilerde görülmektedir.
 • Açıklık durumu : Maceraya atılmaktan korkmamak, hayal gücünü geniş tutmak, dışarıya karşı her daim merak hissetmek, her türlü deneyime açık bulunmak ve sıra dışı fikirleri ortaya koymaktan çekinmemek gibi özellikler açıklık gösterebilen kişilerde görülmektedir.
 • Duygusal denge durumu : Sürekli olarak kaygı yaşama, öfkeli bir yapıya sahip olma, alıngan bir yapıya sahip olma gibi özellikler duygusal denge durumunu kaybetmiş kişilerde görülmektedir.
 • Dışa dönüklük durumu : Her daim olumlu düşünebilme, enerjik bir yapıya sahip olma, çevresindeki kişilerin ortaklığına açık olma gibi durumlar dışa dönük kişilerde görülen özelliklerdendir.

kan-gruplarinin-ozellikleri-nelerdir

Bu açıklanan durumlarla birlikte, kan gruplarına göre kişilik ve karakter özelliklerinin ayrımı şu şekilde belirlenmektedir;

B kan grubunun karakter özellikleri :

 • Toplumda en çok karakter olarak merhametli çıkan insanların B grubu kana sahip olduğu söylenmektedir. Bu duruma sebep olarak gösterilen durumsa, bu kan grubuna sahip olan kişilerin en fazla empati kurabilen kişiler olarak gösterilmeleridir. Her konuda önce mantıklarını ön planda tutan B kan grubu insanları, bunun dışında girdikleri her ortama uyum sağlayarak hem dışa dönül hem de uyumlu karakterler olarak yaşamlarını sürdürmektedirler.
 • Ancak bu durum aynı zamanda kendi ortamlarında bir mantıksızlık gördükleri zaman hemen bu ortamdan uzaklaşarak yeni arkadaş ortamı kurmalarına da yaramaktadır. Yani bu hareketi tamamen çevresindeki insanların kendisine olan katkısızlık durumunu göz önünde bulundurmalarından dolayı yapmaktadırlar. Bununla birlikte de her daim akılcılıktan yana oldukları ve hayatlarında yaptıkları hataların diğer kan gruplarındaki insanlara nazaran daha az olduğu da söylenebilmektedir.

A kan grubunun karakter özellikleri :

 • Tüm dünyada en yaygın olan kan grubu A kan grubudur. A kan grubundaki bireyler, diğer bireylere nazaran hayatlarında daha fazla yalnızlık çekmektedirler. Bunun nedeni sıkıntılarını çevrelerindeki bireylerle paylaşmayı sevmemeleri, kendi içlerinde halletmeye çalıştıkları süreçte üzüntüleri ve sıkıntıları dolayısıyla da kendilerini insanlardan ve dış dünyadan soyutlamalarıdır.
 • Ayrıca dinler açısından da en inançlı kişilerin A grubu kana sahip kişilerden çıktığı söylenmektedir. Sık sık depresyonda olmaları, onların mutluluğu yakalamasına bir tür engel olsa da aynı zamanda sabırlı yapıları bu bireylerin er ya da geç bir şekilde mutlu olmalarına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda çok da olgun karakterlere sahip olan A kan grubu insanları, yaşamsal süreçte başlarına gelen her türlü durumu olgunlukla karşılama yetisine sahiptirler. Bu olgunlukları da az önce bahsettiğimiz içlerine kapanarak tüm sorunlarını tek başlarına halletmeyi becerebilmelerinden kaynaklıdır.

kan-grubu-kriterleri

AB kan grubunun karakter özellikleri :

 • Toplumda çok nadir bulunan kan gruplarından biri olan AB kan grubu, halk arasında “karmaşık kan grubu”olarak da adlandırılmaktadır. Hem A grubunun hem de B grubunun taşıdığı özelliklerin tek bir bünyede birleşmesini sağlayan AB kan grubu, bu kanı taşıyan bireylerin de bir topluluk içerisinde kolayca sıyrılıp farkını belli etmesine yardımcı olmaktadır.
 • AB kan grubuna sahip olan kişiler genellikle bir toplulukta liderlik özellikler göstermektedirler. Aynı zamanda hem çevrelerinde olan bitene hem de doğaya fazlaca duyar göstermektedirler. Haksızlığa hiç gelemeyen AB kan grubu kişileri, hemen duruma müdahale edip başkalarının da haklarını savunma eğilimi göstermektedirler.

O kan grubunun karakter özellikleri :

 • Dünyada AB kan grubundan daha da nadir bulunan O kan grubu kişilerinin doğuştan dünyaya şanslı geldikleri söylenmektedir ve bu şanslı durumları sebebiyle toplumdaki kişilerin kendilerine imrendikleri iddiası da vardır. Herhangi bir işte ya da durumda bu şanslı durumları kendilerine farkında olmasalar da yardımcı olarak bir şeyleri daha kolay elde etmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Bunun dışında hayatlarında çok az şeyi kendilerine dert olarak edindiklerinden genel anlamda daha hayatı seven bireyler ve daha az dert sahibi olan bireyler olarak gösterilebilmektedirler. Yani herhangi bir problemle karşılaştıklarında deyimi yerindeyse bardağa hep dolu tarafından bakarak tüm olumsuzlukları hayatlarından def etmeye ve hep pozitif olmaya eğilimlidirler.Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.