Menu

İslamın ve İmanın Şartları Nelerdir ?


islamin-ve-imanin-sartlari-nelerdir

İslamın ve imanın şartları ne demektir?

Müslümanlık inanışına mensup olan kişilerin yerine getirmesi gereken bir takım kurallar ve sahip olması gereken bir takım dogmalar mevcuttur. Bu durumlar İslamın şartları ve imanın şartları olarak iki ayrı grupta incelenmektedir.

İslamın şartları nelerdir?

1)Kelime-i şehadet getirmek : Her Müslümanın mutlaka gerçekleştirmesi gereken davranışlardan ilki budur. Bu kelimeler bütünü söylendikten sonra Müslümanlık dinine mensup olunmuş olunur. Kelime-i şehadet “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” olarak söylenmektedir. Anlamı “Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Aleyhisselam onun hem kulu hem de elçisidir.” demektir.

2)Zekât vermek : Borç miktarları düşürüldükten sonra, kişinin alacaklarıyla birlikte kendisinde 96 gramlık bir değerde ticari bir mal ya da para kalıyorsa, bunun 1/40’ını bir kişiye zekat vermesi gerekmektedir.

3)Hacc’a gitmek : “Mekke-i Mükerrem şehri” denilen Hacca gidip gelinmesi için, kişinin gidip gelmesi esnasında çocukları ve eşine yetebilecek meblağda parayı arkasında bırakabilmesi ve kendi elinde kalan parayla da Hacca çok rahat gidip gelebileceği şartlara sahip olması gerekir. Eğer bu maddi imkanlara sahipse mutlaka ömründe 1 kere de olsa Hacca gidip Kabe’yi tavaf etmelidir.

4)Namaz kılmak : Ergenliğe girmiş her bir Müslüman kişinin, mutlak suretle günde 5 vakit namaz kılması gerekmektedir. Namaz ibadeti, Müslümanlığın olmazsa olmaz ibadetlerinden biridir. Eğer bir kişi kılması gereken şartlara sahipse ve namaz kılmıyorsa, İslam dininde en büyük günahlardan birini işliyor demektir. Hatta konu hakkında hayatı boyunca namazlarını aksatan ve kılmayan kişinin öldükten sonra bir imana sahip olarak ölmesi imkansız denmektedir.

5)Oruç tutmak : Müslümanların Ramazan ayı dedikleri ayda, 30 günlük bir süreç içerisinde her gün oruç tutmaları zorunludur. Bu oruç görevi de, açlık çeken ve zor durumda olan Müslümanları anlamak için getirilmiş bir görevdir. Eğer ki oruç tutulması gereken zamanlarda orucu tutamamanıza sebep psikolojik problemler ve sağlık problemleri yaşadıysanız, Ramazan ayı bittikten sonra tutamadığınız her gün için sonraki günlerde “kaza orucu” tutmanız gerekmektedir.

İmanın şartları nelerdir?

1)Allah’a inanmak : İslam dininin ve Müslümanlığın en temel inanışı budur. Allah’a inanmak, ondan başka bir ilah olmadığına inanmak, Allah’ın “varlığı lazım olan” olduğuna inanmak ve bütün varlıkların yaratıcısının sadece o olduğuna inanmak gereklidir.

2)Kitaplara inanmak : Allah-u Teala tarafından yer yüzüne bir çok kitabın indirildiğine inanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de bizim kullandığımız ve inandığımız Kuran-ı Kerim’dir. Şuan İslam diniyle ilgili bilgilerin anlatıldığı kaynaklarda bu kitapların toplam sayısının 104 adet olduğu söylenmektedir.

3)Meleklere inanmak : Melekler, Allah’ın emir kullarıdır. Onlar hem akıl sahibi hem de iyilik sahibidirler. Ve yeryüzüne sadece Allah’ın emirlerini yerine getirmek için gönderilmektedirler. Melekler asla günah işlemeyen varlıklardır.

4)Peygamberlere inanmak : İslam dinine göre ilk peygamber Adem Aleyhisselam, son peygamber ise Müslümanlara gelen Muhammed Aleyhisselamdır. Bu iki peygamber arasında dünyaya gelip giden yaklaşık 124.000 peygamber olduğu söylenmektedir. Müslümanlıkta Allah’a inanmak nasıl önemliyse peygamberlere de inanmak aynı şekilde önemlidir. Bütün peygamberler de Allah’ın elçileridir ve yeryüzüne doğru yolu öğretmek için gelmişlerdir.

5)Kaderin ya da hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak : İnsanların başına gelen her türlü hayırlı olay ve her türlü uğursuz olay, Allah tarafından yaşatılmaktadır. Onun takdiri neticesinde insanın hayatı şekillenmektedir. 

6)Ahiret gününe inanmak : İslam dinine göre bütün kainat, hayatını kaybettikten sonra cennete yada cehenneme gidecektir. İki taraf da sonsuz bir alemdir. Öldükten sonra hangi tarafa gidileceği, ölünün dirilip sorgu ve suale çekilmesinden sonra belli olacaktır.

 
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.