Menu

İrem şehri


irem-sehri-1

İslam inancına göre Allah’ın dünyayı yarattığı süreçten itibaren buradan bir sürü kavim ve yaşantı geçmiştir. Bu inanca göre anlatılan hikayelerden birisi de İrem Şehri’dir. Efsaneye göre; büyük tufan gerçekleştikten sonra kurtulmayı başaran Nuh ve yanındakiler (kendilerine artık “Ad kavmi” ismini vermişlerdir) dünyanın başka bir yerine yerleşmek için yer aramaya başlamışlardır.

Günümüzde Yemen olarak adlandırılan bu kavim, bölgeye ulaştıktan sonra yaşanılabilir olduğuna karar vermişler ve İrem şehrini bu alana kurmuşlardır. İlk olarak hayvancılık ve tarımla uğraşmaya başlayan bu kavim, o süreçte Allah’ın kendilerine verdiği verimli toprakları iyi kullanmış ve gün geçtikçe zenginleşmeye başlamışlardır.

Bu kavmin insanlarının fiziksel özelliklerinde en belirgin kısım, normal insanlara göre daha iri bireyler olmaları  ve kendilerine düşman olan her kavmin karşısında bu iri yarılıklarıyla kazanan taraf olmalarıydı. Zaman geçtikçe bu durumlarını yerli yersiz öne sürmeye başlayan kavim; artık tamamen bencil, yersiz böbürlenen ve çok fazla kendine güvenen insanlardan oluşur hale gelmiştir.

irem-sehri-2

Duruma müdahale edilmesi adına Allah tarafından bu kavmin başına “Hud” isimli bir peygamber gönderilmiş, Hud peygamber de Allah’ın kavmin yaptıklarına çok sinirlendiğini ve eğer böyle yapmaya devam ederse kendilerini kötü bir şekilde cezalandıracağını onlara iletmiştir. Ancak kimse onu dikkate almamış ve aksine kendisine de oldukça kötü davranmışlardır.

En sonunda Hud peygamberin de pes etmesiyle birlikte Allah bu kavmi yavaş yavaş cezalandırmaya başlayıp önce su kaynaklarını kesmiştir. Çok uzun süre yağmur yağmayınca hayvanlar ve insanlar telef olmaya başlamış ancak yapılacak bir şey kalmamıştır.

En sonunda bir gün  ufuk çizgisinde kara kara bulutlar görünmüş, herkes bu bulutların yağmur bulutu olduğunu düşündüğünden deliler gibi sevinmiştir. Ancak bulutlar bu bölgeye yaklaştıkça işler oldukça korkunç bir hal almış ve bulutlar sayesinde felaket bir fırtına kopmuştur. O günden itibaren 7 gün süren fırtına sonrasında İrem şehri artık kumların altına gömülmüş ve yok olmuştur.

Anlatılan bu hikayenin de video olarak sunumu şu şekildedir;
One Response
  1. sedat

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.