Menu

Hıristiyanlık mezhepleri


mezhep baş

Aynı Müslümanlıkta olduğu gibi Hıristiyanlık’da da çeşitli mezhepler vardır.

İşte, Hıristiyanlık da mezhepler;

katolik1


Katoliklik ; Tanrı ve İsa’yı bir ruhani kurum olarak  Kilise ve insanı organsal bir bütünlükte birleştirmeyi, devlet ve dinin bir bütün olması gerektiğini öngören bir mezheptir. Hıristiyan Katoliklerin merkezi Roma’dır. Başında bulunan papa da Tanrının yeryüzü vekilidir. Katoliklerin başlıca inandığı şey, İsa’nın bakire Meryem’den doğduğu, çarmıha gerildiğinde bedeninin orada kalıp ruhunun Tanrı ile birleşerek teslis’i oluşturduğudur.

ortodoks2


Ortodoksluk ; Hz. İsa’yı dinin tek yetkisi olarak gören, papalığı kabul etmeyen Hıristiyan inancıdır. Katolik inancından farkı, ikona denilen kutsal resimlere saygı duyması, Meryem’in bakireliğine ve cehennem inancına inanılmasıdır. Rahipler evlenebilir ve boşanabilirler.

protestan3


Protestanlık ; Martin Luther’in getirdiği reform ile oluşan bu mezhepte papalık kabul edilmiyor, günah çıkarmaya karşı, din adamlarının olması zorunlu değildir.

angilikan


Anglikanlık ; İngiltere’de ortaya çıkan bir sistemdir. Katoliklik ile benzerdir. Papa yerine kralın ruhani liderliği kabul edilir. Protestanlığın bir alt kolu olarak kabul edilir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.