Menu

Hasan dağı efsanesi


hasan dağı

Aksaray ve Niğde ili sınırları içinde yer alan Hasan Dağı, deniz seviyesinden 3268 metre yüksekliktedir. Volkanik bir dağ olan Hasan Dağı büyük ve küçük Hasan Dağı olarak adlandırılan iki kratere sahiptir. 1750 metreye kadar meşe ormanlarıyla kaplı olan Hasan Dağı’nın eteklerinde, bugünkü adıyla Nora isminde bir antik Roma kenti yer alır. İç Anadolu Bölgesinin Erciyes Dağından sonraki en yüksek dağı olan Hasan Dağı’nın, anlatılmakta olan bir de efsanesi vardır.

hasan dağı efsanesi


Eski zamanlarda yaşayan Hasan Dede isminde bir zat bu dağa adını vermiştir. Hasan Dede bu dağda yaşayan ve çevresinde saygı gören bir kişilikmiş. Anlatılanlara göre, Hasan Dede Danişmentlilerin bir komutanıymış ve Haçlı seferlerine karşı II. Kılıçarslan ile birlikte savaşlarda yer aldığı söylenmektedir. Bazı söylentilere göre de bir evliya olarak anlatılıyor.

hasan dağı ve efsanesi


Efsaneye göre; Hasan Dede dağda yalnız başına yaşayan bilge bir insandır. Aksaray’da yaşayan ve hamamda çalışan Ali Baba adındaki bir dervişle samimi bir dostluğu varmış. Günün birinde Ali Baba, Hasan Dede’yi ziyaret etmiş. Ziyareti sırasında elinde olan mendilinin içinde bir kor bulunmaktaymış, ama kor parçası sohbet ettikleri süre boyunca mendile hiçbir zarar vermemiş.

hasan dağının efsanesi


Başka bir zaman Hasan Dede Aksaray’a gider ve Ali Baba’yı ziyaret eder. Onun da elinde bir mendil varmış, ama onun mendilinin içinde bir miktar kar bulunuyormuş. İçinde kar olan mendille hamamda Ali Babayla sohbet ederken mendildeki kar bir damla bile erimemiş. Hasan Dede’nin gözü hamamdan çıkmakta olan kadınlara takılınca, mendilindeki kar erimeye başlamış.

hasan dağı hikayesi


Bu durumu göre Ali Baba, Hasan Dede’ye bakarak,

“ Hasan Dede, dağ başında ermişlik maharet değildir. Asıl maharet güzel kadınlar arasında ermiş kalabilmektir.” der. Ali Baba’nın Hasan Dede’ye söylediği bu söz, gerektiği durumlarda bir özdeyiş gibi yöre halkı tarafından kullanılmaktadır. Hasan Dede vasiyeti üzerine dağın zirvesine gömüşmüş ve dağ Hasan Dağı adını almıştır. Hasan Dağı’na gidenler krater gölünün sırtında bulunan mezarını görme imkanına sahipler.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.