Menu

Halife nedir


halife baş

Peygamberimiz Hz. Muhammedin vekili olarak islam dünyasının lideri olan kişilere Halife denilmektedir.

Sözlüklerde bir kimseden sonra onun yerine geçecek kişi olarak adlandırılır

halife1


Halife olacak kişilerde erkek , adil ve ahlaklı, devlet başkanlığını yürütecek siyaset ve bilgi birikimi olması gerekmektedir. Çünkü, halifeler din kadar siyaset ile de alakalı çalışmaktadır. Halifelerin görevleri, Müslümanların beraberliğini, bütünlüğünü sağlamak, iç ve dış güvenliği oluşturmak, dini sorunları ve soruları cevaplandırmaktır. Çeşitli hadislerde halifenin tüm İslam dünyasının başında olması gereken tek kişi olarak söylenir.

halife2


Hz. Muhammedin ölümünden sonra, halife seçimlerinde yaşanan sıkıntılar nedeni ile mezhep ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Hz. Ebubekir Müslümanların ilk halifesi seçilmiştir.  Hz. Ebubekir kendinden sonra Hz. Ömer’in halife olamsını istemiş ve ondan sonra Hz. Ömer halife seçilmiştir.

halife3


Hz. Osman’dan sonra çeşitli siyasi çekişmeler nedeniyle halifenin kim olacağı konusunda sorunlar yaşanmıştır. Bazı müslümanlar Hz. Ali’yi halife kabul etmişlerdir. Bir kısmı ise buna karşı çıkmıştır. Bu sorunlar, İslam aleminde iç savaşa neden olmuştur. Hz. Ali’nin öldürülmesi ile konu içinden çıkılmaz bir hal almıştır. Şam valisi Muaviye halifeliği bu karmaşada eline geçirerek kendini halife ilan etmiştir. Muaviye’ye göre halifelik Kureyş  gelenlerin olmalıydı. Peygamberimiz Hz. Ali’yi halife seçmiş ve onun soyundan 11 halife geleceğini bildirmişti.

halife4

Daha sonra Abbasiler, Emevilerden halifeliği almıştır. Fatimiler ve memluklardan sonra ise 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlılara geçmiştir.  1924 yılında TBMM’de  çıkan kanun ile halifelik kavramı ortadan kaldırılmıştır. Bugün islam dünyasında halifeliği kimse sürdürmemektedir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.