Menu

Gafil ne bilir (MEHTER MARŞI)


mehter-marsi

Türk milletinin tarihine ve geçmişine ne kadar düşkün bir millet olduğu; kendi Türk soyuyla ve Osmanlı devletinin yüzyıllar sürmüş şanlı imparatorluk dönemiyle nasıl övündüğü artık Dünya tarafından bilinen bir gerçektir.

Bu konuyla ilgili bugüne kadar binlerce makale yazılmış, yüzlerce şarkı bestelenmiş, teknolojinin el verdiği süreçlerden itibaren de konuyla alakalı pek çok film çekilerek o dönemlere duyulan sevginin, saygının ve hoşgörünün kıymeti bir kez daha anlaşılmıştır.

İşte bu durumla alakalı ortaya çıkartılmış bir eser olan “Gafil Ne Bilir” şarkısı da, Osmanlı soyundan gelen şanlı Mehter marşı üzerine düzenlenmiş bir bestedir. Bu güzel bestenin sözleri ve video haline getirilmiş versiyonu ise şu şekildedir;

 

MEHTER MARŞI (Gafil Ne Bilir Şarkısı)

“Gafil ne bilir neşe-i pür şevk-i vegayı
Meydan-ı celadetteki enver-i sefayı
Meydan-ı gaza aşk ile tekbirler alınca
Titrettiğinde ruy-i zemin arş-i semayı”

“Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan
Kuran’da zafer vadediyor hazret-i yezdan
Farz eyledi halak-u cihan harb-i cihadı
Hep cenk ile yükselmede ecdadımın adı”

“Dünyaları feth eyleyen ecdadımız elhak
Adil idi hıfz eyler idi Hakk-ı ıbadı
Allah yolunda cenk edelim, şan alalım şan
Kur’an’da zafer vâdediyor hazret-i yezdan”

 

 
Son 50 Yorum
 1. KALA
 2. Mehmet Beşpinar
 3. Mehmet Beşpinar
 4. Zeki Sunar
 5. Tuncay Şenyürek
 6. Şükran
 7. Beytullah Özkan
 8. Ersin Erken
  • Anonim
 9. Cüneyt Aygün

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.