Menu

El-Alim isminin anlamı ve özellikleri


el-alim

El-Alim – العليم isminin anlamı ve özellikleri

El-Alim ismi, anlam olarak her ne olursa olsun o durumun iyisini kötüsünü, gizlisini ortadasını, hem bu alemde hem de öteki alemde bilebilecek tek gücün Allah olduğunu anlatmaktadır. Allah-u Teala’nın kendi şehadet aleminde kullarının kendisinden bir şey saklama gibi bir durumu söz konusu olamamaktadır. O’nun her şeyi bildiği, her şeyi gördüğü, her şeyi layığıyla değerlendireceği bilinir.

Alim sözcüğü, tek başına bir kelime olarak kullanıldığında da zaten “bir şeyi çok bilen” anlamındadır. Allah’ın bütün alemleri tam olarak bildiği; bütün detaylarıyla başını, ortasını, sonunu, inişini,çıkışını, iyisini, kötüsünü kısacası aklımıza gelebilecek tüm kıstasları zaten bildiği ve gördüğü dikkate alınmalıdır. O’nun bildiği de sonsuz, bilebileceği de sonsuzdur.

Böylesine değerli bir ismin kullanılacağı yerlerin ve kullanım tekrarlarının da bir takım özellikleri bulunmaktadır. Örneğin; bu ismi yaşantısında sıklıkla zikreden birisinin hayatında istediği noktalara kolaylıkla geleceği, isteklerine ve arzuladığı şeylere çok daha kolay ulaşabileceği söylenmektedir.

Bunun dışında her gün toplam 150 kez bu ismi tekrarlayan bireyler, Allah’la alakalı olan her türlü bilgiye sahip olup dini ilim olarak kendisini inanılmaz donanımlı hale getirebilmektedir. Kendisine daha güvenen ve manevi olarak daha yoğun bir kimse haline dönüşecek olan bu kişiler, manevi olarak kalkınma yaşayacaktır.

Ayrıca bu isim hakkında bir takım kimseler üzerinde büyüleyici etki gösterdiği de söylentiler arasındadır. Yani birisini kendi etkisi altına almaya çalışan bir kişinin, karşısındakini düşünerek sürekli bu ismi tekrarlaması düşündüğü kişinin kendisinin etkisi altına girmesine yarayacaktır.

Önemli isimlerden olan El-Alim’in Kuran-ı Kerim’de yer aldığı ayet ve sureler ise şu şekildedir;

“Görmez misin ki, göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kanat çırpıp uçan kuşların Allah’ı tesbih ettiklerini? Her biri kendi tesbihini ve duasını bilmiştir. Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilir.”     -(24:41)

“Gerçekten Safâ’yla Merve Allah’ın alametlerindendir. O’nun için her kim hac veya umre niyetiyle Ka’be’yi ziyaret ederse, bunları tavaf etmesinde ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah iyiliğin karşılığını verir, o herşeyi bilir.”    -(2:158)

“Eğer karı-koca arasının açılmasından endişeye düşerseniz bir hakem erkeğin tarafından, bir hakem de kadının ailesinden kendilerine gönderin. Bu arabulucu hakemler gerçekten barıştırmak isterlerse, Allah karı-koca arasındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, herşeyin aslından haberdardır.”     -(4:35)

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.”      -(3:92)

“Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir. Ama Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi hakkiyle bilendir.”       -(33:40)

 
Son 50 Yorum
  1. huriye karakuzu
  2. mustafa dogan
  3. melih yalçıner

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.