Menu

Dünyanın en büyük dinleri


dinler

 

Semavi dinlerin yanı sıra, dünyada belli dönemlerde ortaya çıkmış bazı dini inanışların da aralarında bulunduğu birçok din vardır.

İşte, mensubu olan kişilerin sayılarına göre dünyanın en büyük 10 dini;

 

hristiyanlık


1- Hristiyanlık: 2,1 milyar inananı ile dünyanın en büyük semavi dinidir. Hz. İsa’ya inanan kişilere Hristiyan denmektedir. Hz. İsa, Hristiyanlık inanışında Mesih olarak kabul edilir ve Tanrı ile insanlar arasında aracı olduğuna inanılır. Kutsal kitapları İncil’dir.

islam


2- İslamiyet: 1,3 milyar inananıyla dünyanın en büyük ikinci semavi dinidir. Hz. Muhammed, İslam peygamberi ve Allah’ın elçisidir. Kur’an-ı Kerim kutsal kitaplarıdır. Cebrail (a.s) aracılığıyla sözlü olarak Hz. Muhammed’e vahyedilmiştir.

hinduizm


3- Hinduizm: 1 milyar civarında inananıyla Hindistan ve dolaylarında yaygın olan dünyanın en büyük üçüncü dini konumundadır. Semavi dinler arasında yer almaz. Bilinen en eski inanışlardan biri olan Hinduizm’in ne zaman ve kim tarafından kurulduğu bilinmemektedir.

budizm


4- Budizm: Yaklaşık 700 milyon inanan kişi sayısıyla dünyanın en büyük dördüncü dini inanışıdır. Bazı bakış açılarına göre felsefe olarak düşünülmektedir. İnsan hayatındaki ıstırap, acı ve tatminsizliğin kaynağına açıklık getiren, giderilmesi için yol gösteren bir öğretidir.

sihizm


5- Sihizm: Hindistan’ın kuzeyinde 16. ve 17 yüzyıllarda yaşamış olan on guru’nun öğretilerini esas alan bir inanıştır. 23 milyonun üzerinde inanan sayısı olan bu dinin inananlarına Sih denmektedir.

yahudilik


6- Musevilik: Semavi dinlerden biri olan Musevilik dininin, yaklaşık 14 milyon mensubu bulunmaktadır. Musevilik dinine mensup kişilere Yahudi’de denilmektedir. Kutsal kitapları Tevrat, Peygamberi de Hz Musa’dır.

bahailik


7- Bahailik: 19. yüzyılda ortaya çıkmış olan dinin yaklaşık 7 milyon mensubu bulunmaktadır. 1844 tarihinde, Seyyid Ali Muhammed’in yeni bir din ve peygamberin geleceğini söylemesiyle temelleri atılmıştır. Bu dinin kurucusu ise Bahaullah olarak adlandırılan Mirza Hüseyin Ali’dir.

konfüçyanizm


8- Konfüçyanizm: Yaklaşık 6,5 milyon inananı olan Kofüçyanizm, Çin ahlak ve felsefe sistemidir. Konfüyus’un öğretilerinden yola çıkarak, Doğu asya kültür ve tarihi üzerinde etkili olmuştur.

caynizm


9- Caynizm: 4 milyon civarında mensubu olan bu dinin çıkış yeri Hindistan olup, MÖ 500 dolaylarında Güney asya’da Nataputta Vardamana tarafından kurulmuştur.

şintoizm


10- Şintoizm: 4 milyon dolayındaki inanan sayısıyla, Japonya’nın yerli dini olarak bilinmektedir. Ortaya çıktığı dönem MÖ 7. yüzyıl olduğu tahmin edilmektedir. Hoşgörünün hakim olduğu dinin temelinde doğaya tapınma ve önem vermek vardır.
Son 50 Yorum
  1. şamil
  2. şamil
    • Kuta
    • gizli

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.