Menu

Cinler alemi hakkında…


cinler-hakkinda-bilgi

Cinler hakkında bilgi

İslamiyet inancında, insanlar dışında yaşayan ve var olan varlıklara kısaca “cin” denmektedir. Bu yaratıkların Allah tarafından yaratıldığı ve insanların yanına bir şekilde gelip gittikleri rivayet edilmektedir. Metafizik bir konu başlığı olarak ele alınabilecek olan cinlerin, insan gözüyle tam olarak tahayyül edilemeyeceği ancak bir ortamda varlıklarının çok rahat bir şekilde hissedileceği söylenmektedir.

Arapça kelime kökünden gelen Cin kelimesinin anlamı Can kelimesi ile eşleştirilmektedir. Anlam olarak da “örtülü”, “gözle görülmeyen yaratık” ifadelerine gelen Cin sözcüğü; Müslümanlar arasında tıpkı kendileri gibi dini vecibelere uymak zorunda kalan, kendi iradesi olan ve duyu organlarıyla görülemeyen bir varlık olarak özetlenmiştir. İslamiyet’te tıpkı insanlar gibi cinlerin de kendi aralarında kafirlerinin ve müminlerinin olduğu ve ayrıştıkları söylenmektedir.

Cinler kaça ayrılır?

İnanışa göre üç farklı cin sınıfından bahsedilmektedir. Hayvanların şekline giren cinler (yılan, köpek, kedi vb.), bir yere gidip artık hep orada yaşamayı tercih edenler ve havada uçabilme yeteneği olan cinler olarak ayrıştırılmışlardır. Bu cinslerin kendi aralarında yaptıkları hareketler gereği bazılarının bir ortamdan bir ortama eşya götürebildiği, bazılarının kötü olduğu ve yaklaştıkları insanlara da kötülükler yaşattıkları, bazılarının yaklaştıkları insanların aklına sapıkça şeyler doldurduğu bazılarının da büyü için çağırılıp insanları hasta ettikleri söylenmektedir.

Cinler nerelerde yaşarlar?

Cinlerin yaşadıkları yerlerin tamen kendi cinslerine ve ırklarına bağlı olduğu söylenir. Bazı cinler tuvaletlerde, bazıları çat katlarında, bazıları kullanılmayan odalarda, bazıları mezarlıklarda, bazıları suda, bazıları denizde, bazıları dağda ve bazıları da ateşin içerisinde bulunmaktadırlar. Bu tip birbirinden farklı noktaları tercih etmelerindeki asıl amaçlar, insanlarla iç içe yaşamaları ve insanların genelde onları görememelerinden dolayı kendilerine zarar gelmemesi adına mümkün mertebe daha az gelinen yerlerde durmayı tercih etmektedirler.

Cinler insanlara neden musallat olur?

Cinlerin insanlara yaklaştıkları anlar, insanların duygularını en uç noktada yaşadıkları duygularının meydana geldiği zamanlardır. Yani uçkura aşırı düşkünlük, serseriliğe aşırı düşkünlük, aşırı derecede korkma, aşırı derecede öfkeli olma gibi daha onlarca şeyle örneklendirilebilecek durumlar cinleri direk insanlara çekmektedir. “Cin çarpması” denilen olay da cinlerin bu derece insanlardan hoşlanma noktasına geldiklerinde ortaya çıkmaktadır.

Cinlerin evde olduğunu nasıl anlarız?

 

Bir kişinin bulunduğu ortamda cin olduğunu anlayabilmesi  için hissedebileceği emareler çok açıktır. Bulunduğunuz yerde bir anda karaltılat geçmeye başlıyorsa, bir noktaya baktığınızda bile diğer noktadaki hareketlilik gözünüze çarpıyorsa, kulağına fısıltı halinde sesler geliyorsa, birinin nefes alıp verdiğini duyuyorsanız veya bulunduğunuz yer duvarları olan bir alansa ve duvarların simetrisini kaybettiğini fark ediyorsanız o an o ortamda bir cinin var olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.
Son 50 Yorum
 1. harun şakar
 2. Aslı
 3. fatoş özel
  • Aslı
 4. kaan
 5. ramazan
  • Aslı
 6. demir özturan
 7. avşa

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.