Menu

Çin seddi neden yapılmıştır


Çin Seddi nedir?

Milattan önce 3. yüzyılda inşasına başlanan ve tamamen insan eliyle yapılmış olan; şuan UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan yapıya Çin Seddi denilmektedir. Dünya üzerinde, savunma sanatı alanında çok büyük bir yeri olan ve global olarak bilinen bir tarihe sahip olan Çin Seddi; taş, tuğla, toprak yapıtlar ve ahşap malzemenin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş ve çok uzun yüzyıllardır hala heybetini koruyarak dünya üzerinde gezilip görülecek yerler listesine adını sağlam bir şekilde yazdırmıştır.

Çin seddi neden yapıldı?

Çin Seddi’nin inşasındaki en büyük etken, inşa edilmeye başlandığı dönemlerde pek çok siyasi ve askeri karışıklara çözüm bulma isteğidir. Bu yapının tamamı oluşturulmadan önce, bulunduğu dağların yüksek rakımlarında zaten bir çok kuleler var olmaktadır. Askeri amaçlı olarak gözlem yapılabilmesi ve güvenliğin sağlanabilmesi adına inşa edilen bu kulelerin zaman içerisinde birleştirilmesi fikri ortaya atılmıştır ve kuleler arasında setler kurularak günümüzdeki halini almıştır.

Bu inşa aşamasında da bir çok zorlu süreçten geçilmiştir. Askeri karışıklıklar yaşandığından, ilk olarak Chu eyaletinin başladığı inşaaya ardından Qi devleti; Wei devleti, Yan eyaleti, Zhao eyaleti ve Qin eyaleti devam etmiştir. Bahsedilen bu dönemlerde, Çin topraklarında henüz bir birleşme hali olmadığından dışarıdan gelen askeri tehditlere ve saldırılara karşı 7. yüzyıla gelindiğinde bölgede bulunan eyaletler ortak karara vararak bölgeyi dış güçlerden korumak adına bu yüksek duvarları örme fikrinde hasıl olmuşlardır. Ancak seddin günümüzdeki yapısında da görülen gözetleme yapıları ve geniş duvar yapısı fikri Ming Hanedanı’ndan çıkmıştır.

Esas büyük yapının oluşturulmasında ise en büyük adımı Qin Shi Huang atmıştır. Kendisi Çin’i farklı eyaletlerden ve karışık yapılardan kurtararak herkesin birleştiği feodal bir devlet yapısına dönüştürmüş ve bu büyüklükteki bir devletin korunabilmesi için birleşerek bir korunma düzeni oluşturulmasına karar kılmıştır.

cin-seddi

Bu karar üzerine devlet yapısında bütün askerler, suçlular ve işte çalışabilecek emektarlar Çin Seddi’nin yapımında görev almışlardır. 9 yıl gibi bir süre boyunca inşası devam eden bu yapının inşasında toplam 1.000.000 kişinin görev aldığı söylenmektedir. İnşaat sırasında ölümlerin de çok olmasından dolayı, suçlular ayaklarına prangalar bağlanarak gündüz saatlerinde inşaat işlerinde çalıştırılmışlardır.

Yapının tamamlanma sürecinde büyük oranda Chu eyaletinin olduğu zamanlarda inşa edilmiş duvarların daha geniş alanda yapılandırılmaya başlaması durumu yaşanmış ve şuanda İç Moğolistan’dan başlayıp Kuzey Çin’e kadar devam etmektedir.

Çin Seddi hangi Türk devletinin saldırılarından korunmak için yapıldı?

Tarih sahnesine bakıldığında, böyle büyük ve yıllar boyunca uğraşılarak tamamlanan bir yapının esas yapılma sebebinin Türkler olduğu anlaşılmaktadır. O dönemlerde genel olarak başlıca Hunlar olmak üzere çeşitli Türk boyları Kuzey taraflardan Çin üzerine sürekli baskınlar ve istilalar gerçekleştirmişlerdir. Zaman içerisinde de Çin topraklarında bulunan 7 ayrı eyaletin birleşerek bu tip istilalardan korunma ihtiyaçlarını karşılamak için bu tip bir inşa işine giriştikleri iddia edilmektedir.

Çin Seddi yüksekliği nedir?

Konuyla alakalı kesin bir bilgi verilememektedir. Bunun nedeni, yapılan bu seddin dağlık bir arazide bulunması ve sürekli inişli-çıkışlı toprak yapılarının üzerinde aynı uzunlukta düz bir yapının yapılabilme şansının bulunmamasıdır. Ama ortalama olarak duvarlarının 10-12 metreye vardığı söylenmektedir.

Kaynaklar :

https://www.travelchinaguide.com/china_great_wall/facts/who-built.htm

https://www.tripsavvy.com/great-wall-of-china-history-1495528

 
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.