Menu

Çin seddi neden yapılmıştır


çin seddi baş

İnsan eli ile yapılan en büyük yapı olan Çin seddi aslında tam 6 bin kilometre iken, şu anda 2.500 kilometresi ayaktadır.

Uzaydan bile görülebilen bu yapı, Hun akınlarından korunmak amacı ile yapılmıştır.

 

çin seddi1


6 bin kilometre olan Çin seddi, İmparator Qin Dhi Huang tarafından MÖ.221 yılında yaptırılmıştır. daha önce güvenlik için yapılan kalelerin revize edilip aralarının doldurulmasıyla ortaya çıkmıştır. yaklaşık 2 bin yıl boyunca sürekli yeni bölümler ve surlar eklenmiştir. Bugün büyük bölümü yıkılmış ve sadece 2.500 kilometrelik kısım ayakta kalmıştır.

çin seddi2


Peki, Çinliler bu kadar uzun bir seddi neden yapmışlar derseniz ortaya Türk boylarından olan saldırı ve korkular çıkacaktır. Kuzeyde sürekli Çin üzerine akınlar düzenleyen Hunlar özellikle birinci nedendir. İkinci nedense ülkenin içinden kaçmak isteyen kaçakların denetimi ile ajanlık yapmak isteyenlerin girişini engellemektir. Bu konuda sabıkalı olanlar ve Çin içinde başka suçlar işleyenler Çin seddinin yapımında köle olarak çalışmışlardır. Bir nevi sürgün noktası ve hapishane olarak bu inşaat alanı kullanılmıştır.

çin seddi3


Ayrıca Çin imparatorunun Çin’in siyasi ve güç olarak çok güçlü bir devlet olduğunu ispat etmesi olarak da görülmektedir. O dönem için inanılmaz bir inşaat maliyeti gerektirdiği düşünülürse Çin seddi, imparatorluğun gövde gösterisi olarak da adlandırılabilir. Bugün halen Çin’in en tanınmış sembolüdür.

çin seddi4


Çin seddi belirli uzunluk ve genişliklere sahip değildir. Çoğunlukla dağlık ve tepelik alanlardan geçtiğinden bazı yerler geniş bazıları ise dar, kısadır. Özellikle kuzey kısımda yapılan duvarlar çok uzundur. İnşaatında bol tuğla kullanılmıştır.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.