Menu

Ayet ve hadis ışığında Cennet nasıl bir yerdir


“Cennet, mü’min ve muttakiler için mükâfat olarak hazırlanmış ebedi kalacakları bir meskendir.” Tevbe 72, Furkan 15

“Genişliği göklerle yer kadardır.” Âl-i İmran 133, Hadid 21

“Orası güvenilir bir makamdır.” Duhan 51

 

“Altından ırmaklar akar.” Bakara 25, Âl-i İmran 15, 136, Nisa 57

 

“Cennette elbiseler ipek ve atlastan olup yeşil renkli, altın ve incilerle bezenmiş haldedir.” Hac 23, Fatır 33, Duhan 53


“Cennette altın ve gümüş bilezikler takılacaktır.” Kehf 31, Fatır 33, İnsan 21


“Cennet ehli oraya babalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla birlikte girer.” Ra’d 23, Yasin 56


“Cennette hurilerden eşler vardır. O huriler ki yeni bir yaratılışla yaratılmış, bakire, göğüsleri tomurcuklaşmış, yalnızca kocalarına bakan ve onlara âşık, saklı inciler gibi iri gözlü, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyaz, otağlar içinde ve tertemiz, yaşıt sevgililer halinde olcaktır.” Vakıa 22, 23, 35, 37, Nebe 33, Saffat 48, 49, Rahman 72, Nisa 57


“Oranın yemişi ve gölgesi süreklidir.” Ra’d 35


“Berrak, içene lezzet veren, sersemletmeyen ve sarhoş etmeyen içkileri vardır.” Saffat 46, 47


“Çeşitli meyveler vardır.” Yasin 57, Zuhruf 73


“Cennet ehlinin canlarının istediği kuş etleri vardır.” Vakıa 21

“Cennette acıkmak ve susamak yoktur.” Ta-Ha 118, 119


“Orada ehlinin canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey vardır.” Zuhruf 71


“Bahçeler ve üzüm bağları vardır.” Nebe 32


“Gölgeleri ehlinin üzerine sarkar, meyveleri de kolayca koparılacak şekildedir.” İnsan 14


“Orada boş laf ve kötü söz işitilmez, sadece selam işitilir.” Vakıa 25, 26, Meryem 62


“Orada yorulmak yoktur.” Hicr 48, Fatır 35


“Orada ölmek de, azap da yoktur.” Saffat 58, 59, Duhan 56


“Orada korkmak ve üzülmek yok, sevinmek vardır.” Fussilet 30


“Orada ne yakıcı sıcak görülür, ne de dondurucu soğuk.” İnsan 13


“Bozulmayan sudan, sütten, şaraptan ve baldan ırmaklar vardır.” Muhammed 15


“Çağlayarak akan sular vardır.” Vakıa 31


“Yükseklerde kurulmuş döşekler ve mücevherlerle süslenmiş tahtlar vardır.” Vakıa 15, 34, Ğaşiye 13


“Tertemiz hizmetçiler, saçılmış inci gibi vildanlar vardır.” Tur 24, Vakıa 17


“Kalplerden kin sökülüp atılmıştır.” A’raf 43


“Yiyecek ve içecekler altın tepsi ve kadehlerle sunulur.” Zuhruf 71


“Sıra sıra dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır.” Ğaşiye 15, 16


“Cennetin neresine bakılsa bir nimet ve büyük bir mülk vardır.” İnsan 20


Ayetlerle Cennetden Manzaralar: “Muttakilere vaadolunan cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır…” Muhammed 15


“…Zemininden ırmaklar akan cennetlere sokacağız…” Nisa 57, Yunus 10


“…Yemişleri ve gölgesi süreklidir…” Ra’d 35


“Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır…” Zuhruf 71


“Berraktır, içenlere lezzet verir. O içkide ne sersemletme vardır ve de onunla sarhoş olurlar.” Saffat 46, 47

“Orada sizin için bol bol meyveler vardır, ondan yersiniz, denilir.” Zuhruf 73

“Orada canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.” Tur 22


“Beğendikleri meyveler, canlarının çektiği kuş etleri, yaptıklarına karşılık olarak verilir.” Vakıa 20, 21


“…Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı herşey vardır…” Zuhruf 71


“…Onlar Adn cennetlerinde tahtlar üzerine kurularak orada altın bileziklerle bezenecekler…” Kehf 31


“…İncilerle süslenirler ve orada giyecekleri elbiseler de ince ipek ve parlak atlastandır.” Hac 23, Fatır 33, Duhan 53

“Onlar orada ne boş bir lakırtı, ne de yalan işitirler.” Nebe 35, Ğaşiye 11, Meryem 19

“…Artık orada bize ne bir yorgunluk dokunacak, ne de orada bize bir usanç gelecektir.” Fatır 35, Hicr 48

“İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık ölüm tatmazlar…” Duhan 56, Saffat 58, 59


“…Ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu soğuk. Gölgeleri üzerlerine sarkar, kolayca koparılabilen meyveleri istifadelerine sunulur.” İnsan 13, 14

“Saklı inciler gibi, iri gözlü huriler yaptıklarına karşılık olarak verilir.” Vakıa 22, 24

“Yanlarında güzel bakışlarını yalnız onlara tahsis etmiş iri gözlü eşler vardır. Onlar, gün yüzü görmemiş yumurta gibi bembeyazdırlar.” Saffat 48, 49

“Çevrelerinde, Main çeşmelerinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.” Vakıa 17, 18


“…Onlar için orada tertemiz eşler vardır…” Nisa 57

“Gerçekten biz hurileri apayrı bir biçimde yeniden yarattık. Onları eşlerine düşkün ve yaşıt bakireler kıldık.” Vakıa 35, 37

“Göğüsleri tomurcuk gibi kabarmış yaşıt kızlar vardır.” Nebe 33

“Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır.” Rahman 72


“Çevrelerinde, Main çeşmelerinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle hizmet için ölümsüz gençler dolaşır.” Vakıa 17, 18

“O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedimler dolaşır ki, onları gördüğünde etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın.” İnsan 19, Tur 24


“…Ve onlar oradan ebedi olarak çıkarılmayacaklardır.” Hicr 48, Tevbe 72


“Ne yana bakarsan bak, yığınla nimet ve büyük bir mülk görürsün.” İnsan 20

“…Ve onlar pınar başlarındadırlar.” Zariyat 15

“Allah, mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaadetti. ALLAH’IN RIZASI İSE HEPSİNDEN BÜYÜKTÜR…” Tevbe 72

Ayetlerle Cennet Kimler İçin Hazırlanmıştır?

“İman edip salih amel işleyenler.”Nisa 57, Yunus 9

-“Allah’a ve Rasulüne itaat edenler.” Nisa 13 – “Muttakiler takva sahipleri.” Âl-i İmran 133, Rad 35 – “Görmediği halde Rahman’dan korkanlar.” Kaf 33 – “Allah’a yönelmiş bir kalp ile gelenler.” Kaf 33 – “Namazlarında huşu içinde devamlı olanlar.” Mü’minun 2, 9 -“Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirenler.” Mü’minun 3 – “Zekâtı verenler.” Mü’minun 4 – “İffetini koruyanlar.” Mü’minun 5 – “Emanet ve ahidlerine riayet edenler.” Mü’minun 8 – “Günahlarından sonra tevbe edip salih ameller işleyenler.” Meryem 60 – “Mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler.” Saff 11 – “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru olanlar.” Fussilet 30 – “Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri akrabalık bağlarını gözetenler.” Ra’d 21 – “Rablerinden ve kötü hesaptan korkanlar.” Ra’d 21 – “Rablerinin vechini istemeleri sebebiyle sabredenler.” Ra’d 22 – “Kendilerine verilen rızıktan gizli ve açık infak edenler.” Ra’d 22


– “Kötülüğü iyilikle savuşturanlar.” Ra’d 22 – “İhlâs sahibi muhlis kimseler.” Saffat 40, 43 – “Hesap gününe inanıp tasdik edenler.” Mearic 26 – “Şahitliklerini dosdoğru yapanlar.” Mearic 33 – “Verdikleri sözü yerine getirenler.” İnsan 7 – “Kendi canları istemesine rağmen yoksula, yetime ve esire yedirenler.” İnsan 8


Hadislerle Cennetin Özellikleri ve Ondan Manzaralar: Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Aziz ve Celil olan Allah şöyle buyurdu: Ben salih kullarım için ahiret azığı olarak hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın aklına gelmedik bir takım nimetler hazırladım. Allah’ın sizleri bu sözlerle muttali kıldığı şeyleri bir yana bırak. Bir de bunlardan başka onun sizleri muttali kılmadığı bir şey vardır ki, o en büyüktür’ buyurdu.” Müslim 2824/3, Buhari 3053

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: ‘Allah cenneti yarattığı vakit Cebrail’e şöyle dedi: −‘Git cennete bak.’ Cebrail gidip cennete baktı. Sonra geldi ve: −Ey Rabbim! İzzetine yemin olsun ki, cenneti kim işitirse muhakkak ona girer dedi.

Sonra Allah onu zorluklarla donatıp: −‘Ey Cibril! Git cennete bak’ buyurdu. Cibril gitti, cennete baktı. Sonra geldi ve: −Ey Rabbim! İzzetine yemin olsun ki, ona kimsenin girememesinden korktum’ dedi…” Ebu Davud 4744, Tirmizi 2685


Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennet nefse hoş gelmeyen şeylerle kuşatılmış, cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır’ buyurdu.” Buhari 6412, Müslim 2822/1, Tirmizi 2684

Sehl bin Sa’d Es-Saidi (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennette bir kamçı kadar yer, dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha hayırlıdır…’ buyurdu.” Buhari 6356, İbni Mace 4330

Sehl bin Sa’d (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennette sekiz kapı vardır. Bunların içinde bir kapı Reyyan diye isimlendirilir. Buradan cennete yalnız oruçlu olanlar girer’ buyurdu.” Buhari 3058

Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Muhakkak cennet yüz derecedir. Onlardan her bir derece gök ile yer arasındaki mesafe kadardır. Şüphesiz o derecelerin en yücesi Firdevs’tir, en faziletlisi de Firdevs’tir. Arş, muhakkak Firdevs’in üstündedir. Cennetin ırmakları da Firdevs’ten çıkıp akar. Bu itibarla siz Allah’tan dilemek istediğiniz zaman Firdevs’i isteyin’ buyurdu.” İbni Mace 4331, Tirmizi 2651

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘…Şayet cennet ehli kadınlardan bir kadın dünyaya çıkmış olsaydı, muhakkak yer ile gök arasını aydınlatır ve ikisi arasını güzel bir koku doldururdu. Ve elbette o kadının başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır’ buyurdu.” Buhari 6467

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennette olan nimetlerden bir tırnağın taşıyacağı kadar bir şey görünmüş olsa gökler ve yeryüzünün dört tarafı arasındaki her şey muhakkak süslenirdi. Ve cennet ehlinden bir kadının bilezikleri görünse, güneş yıldızların ışığını silip yok ettiği gibi o da muhakkak güneşin ışığını silip yok ederdi’ buyurdu.” Tirmizi 2661

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e: −Ya Rasulallah! Cennetin yapısı nedir diye sordum?

Rasulü Ekrem (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Bir kerpici gümüşten, bir kerpici altından, harcı keskin kokulu misk, çakılları inci ve yakut, toprağı za’ferandır…’ buyurdu.” Tirmizi 2646

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennette, gövdesi altından olmayan hiçbir ağaç yoktur’ buyurdu.” Tirmizi 2645

Ebu Said El-Hudri (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Şüphesiz cennette öyle bir ağaç vardır ki, onun altında bir süvari, yürüyüşü çok sür’atli, talimli, iyi cins bir at ile yüz sene yürürse yine onu bitiremez’ buyurdu.” Müslim 2828/8, Buhari 6459, Tirmizi 2643, İbni Mace 4335

Ebu Musa el-Eş’ari (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘İki cennet vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan şeyler hep gümüştendir. Diğer iki cennet daha vardır ki, bunların kapları ve içinde bulunan şeyler de altındandır. Adn cennetindeki cennetliklerle Rablerine bakmaları arasında Allah’ın vechi üzerindeki büyüklük ridasından başka bir şey bulunmayacaktır’ buyurdu.” Buhari 4828, Tirmizi 2648

Harise bin Vehb El-Huzai (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Dikkat edin! Ben size cennetlik olanları haber veriyorum: Zayıf olup zayıf görülen kişi…’ buyurdu.” Buhari 4902, Müslim 2853/46, Tirmizi 2732, İbni Mace 4116

Usame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Ben cennetin kapısı önünde durdum, oraya girenlerin çoğu fakirler idi. Zenginler alıkonulmuşlardı…’ buyurdu.” Buhari 6456, Tirmizi 2729


Abdullah bin Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennet ehli cennete vardığı, cehennem ehli de cehenneme vardığında ölüm alacalı bir koç suretinde getirilir. Cennetle cehennem arasında yatırılıp kesilir. Sonra bir münadi: −Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur diye nida eder. Bu hâdise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha artar, cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar’ buyurdu.” Müslim 2850/43, Buhari 6457, İbni Mace 4327, Tirmizi 2682

Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘…Cennet ehlinden olup da dünyada en çetin ve meşakkatli hayat süren kişi getirilir ve cennete bir daldırılışla daldırılır. Müteakiben ona da: −Ey Âdemoğlu! Sen hiçbir çetinlik ve sıkıntı gördün mü, sana herhangi bir sıkıntı ve zorluk uğradı mı? diye sorulur. O da: −Hayır, vallahi ya Rab! Bana asla sıkıntı uğramadı ve ben asla şiddet görmedim der’ buyurdu.” Müslim 2807/55, İbni Mace 4321

Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Bir münadi cennet ehline: −Daima sıhhatli kalmanız ve ebediyyen hasta olmamanız hakkınızdır. Daima yaşamanız ve ebediyyen ölmemeniz hakkınızdır. Daima genç kalmanız ve ebediyyen ihtiyarlamamanız hakkınızdır. Daima nimetler içinde hoş bir halde olmanız ve ebediyyen sıkıntı ve çetinliğe maruz kalmamanız hakkınızdır diye nida edecektir’ buyurdu.” Müslim 2837/22

Muaz bin Cebel (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennet ehli cennete kılsız,
tüysüz
, yaratılıştan sürmeli, otuz veya otuz üç yaşında olarak gireceklerdir’ buyurdu.” Tirmizi 2669

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Herkim cennete girerse nimet içinde hoş halde olur. Kendisine hiçbir sıkıntı ve çetinlik isabet etmez. Elbiseleri eskimez, gençliği de bitmez’ buyurdu.” Müslim 2836/21, Tirmizi 2646

Suheyb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): “Amelini güzel yapanlar için güzel mükâfat ve dahası vardır.” Yunus 26. ayeti hakkında şöyle buyurdu: ‘Cennet ehli cennete girdikleri vakit bir münadi: −Sizin için Allah katında bir vaad vardır diye nida eder. Onlar da: −Allah bizim yüzlerimizi ak etmedi mi? Bizi ateşten kurtarmadı mı? Bizi cennete girdirmedi mi? derler. Melekler: −Evet, diye cevap verirler. Müteakiben Allah ile cennet ehli arasında perde kaldırılır. Allah’a yemin ederim ki, Allah, cennet ehline kendisine bakmasından daha sevgili hiç bir şey vermemiştir’ buyurdu.” Tirmizi 2676


Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Cennete ilk girecek zümrenin yüzleri ayın ondördüncü gecesindeki sureti gibi parlaktır. Onların ardı sıra girecek olanlar ise, semadaki en keskin ışıklı büyük yıldızın parlaklığı üzeredirler. Sonra cennetlikler bunların ardından birçok menziller ve derecelerdir. Onlar cennette bevl etmezler, pislik ve dışkı çıkarmazlar, sümkürmezler, tükürmezler. Onların cennetteki tarakları altındır, terleri misktir, buhurdanlıklarının udu Hind ududur. Onların her biri için iki zevce vardır ve zevceleri Huru’l-İyn’dir. Bunlardan her birinin kemiğinin iliği letafetinden dolayı etinin üstünden görünür. Onların ahlakı bir tek adamın ahlakı üzeredir, vücutları da ataları Âdem’in uzunluğu üzeredir ki, o altmış ziradır yaklaşık otuz metre. Cennetlikler arasında ihtilaf ve düşmanlık yoktur. Onlar sabah-akşam Allah’ı tesbih ederler’ buyurdu.” Müslim 2834/14-15-16, Buhari 3053-3054

Abdullah bin Kays (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Muhakkak cennette mü’min için içi boşaltılmış bir tek inciden bir çadır vardır. Onun boyu altmış mildir yaklaşık yüz kilometre. Onun her köşesinde mü’mine mahsus birçok kadınlar vardır ki, diğerleri onları görmezler. Mü’min kişi onları dolaşıp ziyaret eder’ buyurdu.” Buhari 4830, Müslim 2838/23-24-25


Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Şüphesiz cennette bir çarşı vardır ki, cennet ahalisi her Cuma günü oraya gelirler. Müteakiben şemal rüzgârı eser de onların yüzlerine ve elbiselerine en güzel koku nevilerini serper. Bundan da cennet ehlinin güzellikleri artar da artar. Güzellikleri artmış olarak kendi aileleri yanına dönerler. Âileleri onlara: −Vallahi sizlerin bizden sonra güzelliğiniz daha da artmıştır derler. Onlar da âilelerine: −Vallahi sizler de öylesiniz. Andolsun bizden sonra sizin de güzelliğiniz ziyadelenmiştir derler’ buyurdu.” Müslim 2833/13

Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi: “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): ‘Ben ateş ehlinin cehennemden son çıkacak ve cennet ehlinin cennete son girecek olanını biliyorum. Bu bir kimsedir ki, cehennemden emekleye emekleye çıkar.

Yüce Allah ona: −Git, cennete gir! buyurur. O kimse cennete varır, ona öyle bir hayal gelir ki, cennet dopdoludur.

Dönüp: −Ya Rab! Ben cenneti dopdolu buldum der.

Allah yine: −Git, cennete gir! buyurur. O kimse cennete varır. Cennet ona yine dopdolu gibi hayal ettirilir.

Dönüp: −Ya Rab! Ben cenneti dopdolu buldum der.

Allah ona: −Git, cennete gir! Dünya kadar ve dünyanın on misli kadar yer senindir buyurur.

O kul: −Sen yegâne Melik olduğun halde benimle alay mı ediyorsun yahut bana gülüyor musun? der’ buyurdu. Abdullah ibni Mes’ud (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Vallahi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in gerideki dişleri belirinceye kadar güldüğünü gördüm. Sahabiler arasında: −Cennet ehlinin en aşağı menzil sahibi işte o kimsedir denilirdi.” Buhari 6469, İbni Mace 4339

Kaynak: bugun.com.tr HAZIRLAYAN: Mehmet AKSEL

Cehennemde çekilecek azaplar yazısını okumak için buraya tıklayın…
Son 50 Yorum
 1. yalanulan
  • jsjjjwnmma
 2. Helin Yildiz
 3. fidan
 4. tebbet
  • Anonim
  • memoli
  • tolona cevap
  • İrem
   • Ali
 5. ekrem
 6. İrem cangöz
 7. KARA sancak
 8. Recep Sarpak
  • HazırCevap
 9. Anonim
 10. senem
 11. tolonbey
 12. Necmi
 13. Bereket
 14. muhammed ali koçak
 15. idris
 16. tolonbey
 17. tolonbey
 18. adnan tuna
 19. xer
 20. emir
 21. yağmur
 22. ismail
 23. gökhan
 24. Kamal
 25. derya
 26. esmanur
  • ali
 27. Anonim
 28. Mukadder Kadiri
 29. Mustafa Harmankaya
 30. damlanur
 31. ayşe
 32. elvan
 33. Mehmet Muustafa Payas
 34. Meybush Abadov
 35. Meybush Abadov
 36. meyrem
 37. üzeyir
 38. Rıza Telli
 39. Aylin Çakıcı
 40. Atilgan Can
 41. Ali Onder
 42. Ali Onder
 43. Enver Kubat
 44. Müge Gül
 45. Cihat Çalım
 46. Corporal

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.