Menu

Çekül nedir


1990 yılında vakıf olarak kurulan Çekül, kültürel dokunun korunarak geleceğe aktarılmasını amaç edinmiştir. Kent planlarının hazırlanmasına, tarihi yapıların onarılması, kent meydanlarının düzenlenmesini amaç olarak kabul etmiş ve bu konuda çalışmalar yapmıştır.

Çekül’ün Kuruluş amacı

Kültürel mirasımız olan eski yapılarımız, camilerimiz, köprüler ve çarşılar gibi, alan ve binaları, doğal kaynaklar ile bir arada uyumlu hale getirmek için çeşitli projeler yapmaktadır. Genellikle koruma, değerlendirme ve yaşatma amaçlı olan bu projeler kamu, yerel, sivil insanların birlikteliği ile yapılmaktadır. Yaklaşık 1950 yıllarından itibaren bir çok aydın, Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin değerinin anlaşılması için özel çabalar harcıyordu. Geçmiş dönemlerden kalan kültürel mirasın dokusunun bozulmaya başlaması, çevre sorunları ile tahribatların olması nedeni ile Çekül Vakfı kurulmuştur.

Çekül’ün kurucuları

Prof. Metin Sözen, Prof. Dr. Yalçın Aköz, Prof. Dr. Onat Arınç, Dr.İlhan Arslan, Mehmet Selim Baki, Turgut Derman, Oktay Ekşi, Tarhan Erdem, Prof. Selçuk Erez, Prof. Uğur Erkman, Prof. Cengiz Eruzun, Prof. Erol Eti, Bülent Güngör, Yavuz İnce, Prof. Necati İnceoğlu, Mithat Kıyaroğlu, İlhan Nebioğlu, Tan Oral, Feridun Özgen, Hasan Özgen, Ersu Pekin, Gürol Sözen, Dr. Güzin Tamaç, Prof. İlter Turan ve Fügen Tuzlalı’dır.

Çekül, 1975 yılında Osmanlı imparatorluğu için önemli bir yerleşim yeri olan Safranbolu’da koruma ve düzenlemeye başlamıştır. Bir sivil hareket olarak başlayan bu hareket, 1990 yılına kadar Çekül çatısı altında devam etti. Çekül sayesinde, Safranbolu eski kimliğine ve düzenine kavuşarak, kültür mirasımız korundu. 1988 yılında, 7 bölge 7 kent projesi ile Türkiye içinde 7 kentte çalışmalar başladı. Kendini koruyan kentler adı altında, Anadolu’da özgün kimliğini koruyan kentler ortaya çıkmıştır. 2000 yılında Çekül’ün önderliğinde kurulan, 300’e yakın belediyenin katılımı ile koruma ve yaşatma seferberliği başlamıştır.
One Response
  1. bekozz

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.