Menu

Bor madeni nasıl çıkarılır ve işletilir


 Bor madeni nasıl çıkarılır ve işletilir, bor madeni hakkında bilgi…

Bor madeni, toprağın yaklaşık olarak 40 metre altından çıkarılan, çok sert ve ısıya dayanıklıdır. Doğada element olarak değil, tuz şeklinde bulunmaktadır. Dünya üzerinde kaliteli bor madenlerinden en önemlileri Türkiye’dedir. Yani Türkiye’de çıkarılan bor kalitelidir. En yaygın bor bileşikleri, borik asit ve bor’un sodyum, kalsiyum ve magnezyum ile birleştiği bileşiklerdir.

Bor madeni, metalürji, nükleer reaktörlerde, organik kimyada, cam, seramik ve deterjan sanayinde, Fotoğrafçılıkta sıklıkla kullanılan ve ihtiyaç duyulan bir elementtir. Ülkemizde, Balıkesir, Bigadiç, Susurluk, Bursa M.Kemalpaşa, Eskişehir Seyitgazi, Kütahya Emet’ten çıkarılmaktadır. Dünyada bilinen tüm bor rezervlerinin %75’i Türkiye’dedir. Eskişehir, Seyitgazi deki yatakların dünyanın en büyük sodyumlu bor tuzu yatakları olduğu saptanmıştır. Ülkemizde bor madeninin çıkarılması ve işlenmesi devlet kontrolündedir. 1978 yılında çıkarılan 2172 sayılı yasa hükümleri doğrultusunda, özel sektörün elinde bulunan bor madenleri kamulaştırılarak Etibank genel müdürlüğüne devredilmiştir. Ruhsatların, Etibank’a devredilmesinden sonra, arama faliyetlerine hız verilmiş ve 600 milyon ton olan rezervler, 2 milyar tona çıkarılmıştır. Türkiye bu gün, 53 farklı maden ve mineralin üretimini yapmaktadır. Fakat, bor en önemli olanıdır. Dünya kaynaklarının %75’i Türkiye’de olduğundan, bor önemli ve aranan ürünler arasındadır. Bu rezerv yaklaşık olarak 400 yıl süre ile Dünya ihtiyacını karşılamak demektir. Bu günkü piyasa değeri olarak da 1 katrilyon dolar olarak düşünülmektedir. Fakat bu rakam, bor madeninin işlenmiş fiyatıdır.  İleri teknoloji ile işlenerek Uç bor haline gelen ürün, maden değerinin yüzlerce katını aşmaktadır. Henüz sahip olmadığımız bu teknoloji ülkemize kazandırılmalıdır. Bu teknoloji ile Arap ülkelerindeki petrol kadar değerli olacak olan bor, ülkemizi kalkındıracaktır. Özelleştirme kararının alınmaması ise, stratejik önem taşıyan madenlerin yabancıların eline geçmesini engellemek, yer altı zenginliklerimizin korunmasını sağlamaktır.
Son 50 Yorum
  1. Nıjn
  2. Eren

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.