Menu

Bilgisayar mühendisi ne iş yapar


Bilgisayar mühendisi nedir?

Bilgisayar mühendisi ifadesi, günümüzde genel bir ifade olarak kullanılmaktadır. Artık bu bölümlerden mezun olanlar bilgisayar mühendisi sıfatıyla değil, teknolojinin hızla gelişmesinin getirdiği pek çok uzmanlık alanında çalışan, unvanında bilgisayar kelimesi dahi olmayan alanlarda çalışmaktadırlar. Biz yine de bilgisayar mühendisliğinden mezun
olanlar için, bilgisayar mühendisi ifadesini kullanalım.

Bilgisayar mühendisi hangi pozisyonlarda görev alır?

Bu sorunun pek çok cevabı olabilir. Fakat en fazla bilinen ve tercih edilenleri cevaplandırmaya çalışalım. Bilgisayar mühendislerinin en fazla tercih ettikleri ve çalıştıkları alanların başında yazılım sektörü gelmektedir. Bu alanda çalışan bilgisayar mühendisleri planlama, analiz, tasarım, kodlama, kalite yönetimi ve kurulum gibi birçok aşamada her noktada yer alabilmektedirler. Bunlardan biri de akademik kariyerdir. Yüksek lisans ve doktorayla başlayarak, belli bir alanda uzmanlaşarak eğitimci olabilirler.

Bilgisayar mühendislerinin iş alanları

Sistem mühendisliği: Veri ağlarının tasarımında, planlamasında ve kurulumlarında görev yaparlar. Firmaların bilgi işlem departmanlarıyla birlikte çalışmalar yürüterek sorumlu oldukları ağların daha verimli ve sorunsuz çalışmasını sağlarlar.

Sistem analisti ve tasarımcısı: Sistemleri geliştirmek adına bilgileri düzenler ve analizlerini yaparlar. Sistemlerin daha da geliştirilmesi için çalışmalar yapar proje geliştirirler. Bilgilerin ve sistemin işleyişinin herkes tarafından anlaşılmasını sağlarlar. Bunları yaparken akış diyagramları oluştururlar.

Veritabanı yöneticiliği: CRM’in yaygın bir şekilde kullanılması ile birlikteönemli bir duruma gelen veritabanı yöneticiliği çok gerekli bir iş dalı olmuştur. Veritabanları konusunda standart oluşturulması ve hazırlanan standartların korunması, veritabanlarının ortak kullanılmasını sağlamaktadır. Bilgisayar mühendisleri veritabanlarının tasarlanması ve geliştirilmesi çalışmalarında görev alır.

Bilgi güvenliği uzmanlığı: Sistemlerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, gereken ihtiyaçların belirlenmesini ve sürekli olarak çalışmalarını sağlarlar. Bu çalışmalar, firmaların sağlıklı çalışabilmesi için çok önemli bir yer tutmaktadır.

Bilgisayar mühendisleri, Ar-Ge alanında da görev almaktadırlar. Ürün araştırma ve geliştirmesi yapmak için yatırım yapan firmaların Ar-Ge bölümlerinde, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini bu alanda kullanarak görev almaktadırlar.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.