Menu

Ayın ikiye bölünmesi hadisesi


İnkar edilemez bir mucize!

Ayın ikiye bölünmesi hadisesi, peygamber efendimizin gerçekleştirdiği mucizelerden biri olup, Ayet ve hadisle sabit olan bir mucizedir. İslam aleminin yakından bildiği Buhari ve Müslim’de mucizeye tanıklık eden Abdullah bin Mes’ud şöyle aktarmıştır:

“Ay, Hz. Peygamber’in zamanında iki parçaya ayrıldı. Bir parçası dağın bir tarafında, diğer parçası dağın diğer tarafındaydı. Hz. Peygamber, bize şahit olunuz dedi.”

Kur’an-ı Kerimde Kamer suresinin 54/12 ayeti de buna işaret ederek,” Kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı. Bir mucize görseler, hemen yüz çevirirler ve Süregelen bir büyüdür derler.”

Ayın ikiye bölünmesi hadisesi, ayet ve rivayet edilen sağlam hadisle kesin olup, inkar edilmesi mümkün olmayan bir konudur.

Peygamberimiz neden Ay’ı ikiye böldü?

Yukarıdaki tespitleri yaptıktan sonra, Hz.Ali, İbn Mes’ud, Huzeyfe, Enes, Cubeyr ibn Mut’im ve İbn Abbas gibi Ashab-ı Keyf’den zatların ilettiklerine göre de; Hz. Peygamber, Mekkeli müşriklerin talepleri doğrultusunda, Mina’da ayı ikiye bölme mucizesi göstermiş ve yanındakilere “ şahit olunuz “ buyurarak tanık etmiştir. Mekkenin ileri gelenleri yani müşrikler toplanıp Peygamberimizin karşısına çıkmışlar,” eğer, sen gerçekten peygambersen, bize yarısı Ebu Kubeys dağı, diğer yarısı da Kuaykian dağı üzerinde görülmek üzere, Ay’ı ikiye ayır.” diye söylediler. Peygamberimiz de onlara, “ eğer, bunu yaparsam, iman eder misiniz? Diye sordu. Müşrikler hep birlikte “evet, iman ederiz” dediler. Peygamber efendimiz, Allah’tan müşriklerin ondan istedikleri şeyin olmasını diledi. Ay’ın iyice göründüğü 14. Günün gecesinde Allah, Ay’ın yarısını Ebu Kubeys dağı, diğer yarısını da Kuaykian dağı üzerine doğurduğunda, peygamber efendimiz; “Ey Ebu Seleme bin Abdul – Esed Erkam bin Ebi’l Erkam, şahit olunuz, şahit olunuz” şeklinde seslendi. Kureyş’in müşrikleri Ayın ikiye ayrılması mucizesini gördüklerinde, Peygamberimize atfen “bu da Ebu Keseb’in oğlunun bir sihridir” dediler. Ancak Ebu Cehil, “gelecek yolcularınızı gözleyin. Muhammed, sizi büyülemeye güç yetirse dahi bütün herkesi, bütün yeryüzünü de büyüleyebilecek değil ya, gelenlere sorun bakalım, onlarda sizin gördükleriniz görmüşler mi?” dedi. Mekke’ye dışarıdan gelen yolculara sordular. Onların da gördüklerini öğrendiler. Müşrikler yine de inanmadılar ve Peygamberimize verdikleri sözü çiğneyerek, büyüdür dediler.
One Response
  1. Anonim

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.