Menu

Apollon kimdir mitolojide apollon’un önemi grek mitolojisi


Grek mitolojisine göre Tanrılar Tanrısı Zeüs’ün oğlu olan Apollon,Eski Yunanlılar’ın en yaygın ölçüde tanınan tanrılarından biridir. Güneş Tanrısı olarak bilinir.

Tanrılar Tanrısı Zeüs’le,Tanrıçalardan Leto(Latone)’nun oğlu, Av Tanrıçası Diana’nın ikiz kardeşidir.Apollo’nun Güneş Tanrısı olmaktan başka,tarım, hayvancılık,gelişen gençliğin koruyucu tanrısı olduğu da kabul edilir.Yeryüzünün daima güneşle aydınlanan, ışıklı tarafında egemendir. Gümüş yayından attığı oklarla karanlık kuvvetleri mahveder.Annesi Leto’ya sarkıntılık eden dev Tityoshi,Delf yöresinde yağmaya kalkışan Piton (Python) adındaki canavarı yenilgiye uğratmış, Troia (Truva) önündeki Yunanlılar’a belirli bir suçlarından dolayı veba (Karaölüm) saçan oklarını yağdırmıştır. Onu tasvir eden heykeller,elinde yedi telli bir lir (eski bir müzik aleti)ile canlandırmışlardır. Olemp Dağı’nda, tanrıların şölen ve şenliklerinde, lir çalarak onları eğlendirdiği efsanelerle dile getirilmiştir.

Eski Yunanlılar, Delfi’de Apollo tapınağındaki rahibelere danışarak geleceği öğreneceklerine inanırlardı. Apollo, aynı zamanda insanlara şifa, dertlerine deva veren bir tanrı olarak da bilinir.

Zeüs’ün oğlu Apollo hakkındaki efsaneler son derece renkli ve çeşitlidir. Leto ikiz kardeşlere (Apollo ileDiana’ya) gebe kaldığı zaman, Evlenme Tanrısı Hera onu kıskanmış ve her yerden kovulmasına1 sebep olmuştu. En sonunda, Leto denizlerde yüzen ve kuvvetli sütunlar üzerinde duran Delos Adası’ndaki Kynthos Dağı’nda çocuklarını dünyaya getirmişti. Sonradan bu yer Leto’nun ve çocuklarının en sevdiği yer olmuştur.

Apollon’un Daphne’ye karşı duyduğu aşkla ilgili efsane de çok ilginçtir. Ürkek ve çekingen Daphne,onun isteğine karşı gelmekten korkmuş,gene de aşkından sakınmak, isteklerine uymamak için bir defne dalı şekline girmişti.

Bütün bu renkli efsanelere kaynak olan Apollo,ünlü heykelcilerin ve ressamların gerçekten değerli eserleriyle canlandırılmıştır. Resim ve heykellerinde gürbüz yapılı ,uzun ve çekme burnu biçimli, geniş alınlı, yakışıklı bir genç olarak görülmektedir.
Son 50 Yorum
  1. Anonim
  2. melek özge

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.