Tarikat ve gizli inançların kavramları
Menu

Tarikat ve gizli inançların kavramları

baş

Çeşitli tarikat ve dinlerin kökeninde olan bazı kavramlar hakkında bilgi verelim istedik. Gnostizm, Paganizm, Yohanizm, Hermetizm, Okültizm, Simya nedir? İşte açıklamalar;

gnostizim

Gnostizm ; Gizemci ve sezgisel yöntemler ile tanrısal bilgiye ulaşma öğretisine verilen isimdir. Hıristiyanlar için Hıristiyan gizemciliği olarak da kullanılır.Bu eğilimde olan kişilere gnostik denilir. Gnostikler, Hıristiyanları kendilerince yorumlayıp, Katolik ve Ortodoks kilisesinin  dogmalarına karşı çıktıklarından sapkın ve din dışı sayılmışlardır.

paganizim

Paganizm ; Semavi ve kutsal kitabı olmayan eski inanç sistemlerine verilen isimdir. Hıristiyanlık dan önce başlayan çok tanrılı, doğanın gücüne inanan Antik Yunan ve Roma dinidir. Avrupa’da çok yaygın olan bir inanış şeklidir.

yohanizim

Yohanizm ; Hz. İsa’yı vaftiz etmiş olan Hz. Yahya’yı, asıl peygamber ve dinsel önder kabul etmektir. Kiliselere karşı olan bir inançtır ve Allah ile kul arasına kimse giremez diye düşünülür. Hıristiyanlık ile kısmen uyumlu olduğu söylenebilir.

hermetizim

Hermetizm ; Eski Mısır dinidir. Eski Mısır dini içinde olan figür, tanrı veya herhangi inanışa, hermetik inanış denir. başlangıcı MÖ. 3000 yılına kadar dayanmaktadır.

okültizim

Okültizm ;  Evrene ait gerçekleri kendilerine has bir takım bilim dışı ve gizli tutulan yöntemlerle araştıran öğretilere verilen isimdir. İnsanın doğaüstü güçler ile ilişki kurması ve bunları kullanmasını içerir. Bütün bilgiler gizli tutulmuştur.

simya

Simya ; Harfler, sayılar ve şekillerin bir takım gizli güçler taşıdığına inanmaktır. Nesneleri, başka nesnelere çevirmek, madenleri başka madenlere döndürmek için çalışan eski gizemci bir bilim dalıdır. Bugün kimya biliminin temeli simyadır. Bu işlerle uğraşanlara alşimist veya simyacı denir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.