T-Testi Nedir
Menu

T-Testi Nedir

t testi

T-Testi ya da diğer bir ifade ile öğrenci testi, iki veri seti ortalamaları arasında belirgin bir farklılık olup olmadığını tespit etmeye yönelik yapılan istatistiksel bir yaklaşımdır. Daha açıklayıcı olması açısından ifade etmek gerekirse; T-Testi iki veri setinin aynı popülasyondan mı? yoksa farklı popülasyondan mı? geldiği sorusuna cevap vermektedir. Örnek verilecek olursa; Yeni geliştirilen bir ilacın, kan basıncına yönelik bir yan etkisinin olup olmadığını tespit etmek için bir test yapıldığını düşünün. Testi 40 kişilik bir gönüllü gurubunu iki bölüme ayırarak, guruplardan birine ilaç verildiğini söyleyip ancak içinde ilaç olmayan placebo denen kapsüllerden, diğer guruba da ilacın kendisini verilsin. Placebo verilen guruptan alınan kan basıncı sonuçlarının ortalamasının 11,2 standart sapma ile 120,8 olduğu, ilacın kendisinin verildiği diğer guruptan alınan kan basıncı sonuçlarının ortalama sonuçlarının da 13,4 standart sapma ile 130,6 olduğu varsayılsın. Bu sonuçlar açısından T-Testi uygulandığı zaman, elde edilen verilerin tek bir veri seti mi (durum-1) yoksa iki ayrı veri seti mi (durum-2) olduğu değerlendirilecektir. Durum-1, (µ1=µ2) ile ifade edilen sıfır hipotezini temsil etmektedir. Açıklamak gerekirse; birinci gurubun ortalama değerleri ile ikinci gurubun ortalama değerleri arasında belirgin bir fark olmadığı ve tüm sonuçlar aynı popülasyondan gelmektedir. Elde edilen sonuca bakıldığında yeni geliştirilen ilacın kan basıncı üzerinde yan etkilerinin olmadığı görülmektedir.

Durum-2 ise, ilk gurubun ortalamasının ikinci gurubun ortalamasından farklı olduğunu sonuç olarak da farklı iki popülasyondan geldiğine işaret etmektedir. Netice de yeni ilacın kan basıncını arttırma yönünde bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bahsedilen örnekteki her iki durum hakkında da doğru sonuçlar elde edildiğini ya da durumlardan birinin doğru diğerinin yanlış olduğunu düşünmek yerinde midir? İşte burada alfa değerinden bahsetmek oldukça yerinde olacaktır.

t testi nedir

Alfa değeri:

Sıfır hipotezinin kabul edilmediği durumda ve 100 kez veri toplandığında, bu verilerin kaç tanesinin tahminlerin dışında olacağını simgelemektedir. Şayet alfa değeri 0,05 olarak seçilirse, 100 kerede 5 kez yanılma payı vardır demektir. Dışarıda kalan bu 5 kez için durum-1 geçerlidir, ancak onun haricindeki 95 veri durum-2 için uygun olacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, yapılan her 100 testte gerçek ilaç verilmiş olan deneklerde kan basıncı artışı görülecektir.

T-Testi hesaplamaları daha çok sıfır hipotezinden yola çıkılarak yapılmaktadır. T-dağılımı eğrisi, belirlenen ortalamaların arasındaki farkın sıfıra yakın bir dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Şayet ortalamalar arasındaki fark sıfırdan çok başka farklar olacakmış gibi görünüyorsa, alternatif bir hipotezin oluşturulması gerekmektedir. Bahsi geçen alfa düzeyleri, sıfır hipotezinin ne zaman terk edilmesi gerektiği ile ilgili bilgi vermektedir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.