Menu

Safra kesesi hastalıkları ve tedavi yolları

safra kesesi taşları

Safra kesesi nerede olur? Görevleri nelerdir?

Safra kesesi, karında karaciğerin alt kısmına yapışık olarak bulunur. Ortalama 10cm x 3 cm boyutlarında bir organdır. Safra kesesinin görevi, karaciğerden salgılanmakta olan safrayı depolamak ve yoğunlaştırmaktır. Yemek sonrası bu depeoladıklarını ana safra kanalına boşaltarak sindirime yardımcı olmaktadır. Karaciğerden salgılanmakta olan safra, sağ ve sol safra kanalları vasıtasıyla ana safra kanalına ulaşır. Bu kanal ile kese arasında, safra kesesinin içinin boşaltılmasını sağlayan bir kanal bulunmaktadır. Ana safra kanalı da pankreas salgısının boşaltılmasını sağlayan kanalla birleşip oniki parmak bağırsağına açılmaktadır.

Safra kesesinde taş nasıl oluşur ve tanı nasıl konulur?

Safra kesesi taşları, safra içindeki kolesterol ve billirübin gibi maddelerin kristalleşerek çökmesi ve bir araya gelmeleri ile oluşmaktadır. Safra kesesi taşları tek ya da çok sayıda olabilmektedir. Tanı işlemi karında yapılan ultrason kontrolleri ile konulmaktadır. Röntgen ile kalsiyum içeriği fazla olan taşlar haricinde birçoğu görülemez.

Safra kesesi taşlarında belirtiler nelerdir?

Safra kesesi taşları genellikle belirti göstermez. Şayet oluşmuş olan taş, safra kesesi ağzını tıkamışsa iltihap oluşur ve karın ağrısı, ateş ve sarılık oluşturabilir. Tanı için hastaya kan testleri ve karın USG’si yapılır. Kan testi sonuçlarında AST, ALT, ALP ve GGT enzimlerinde artış görülebilir. Bu durumda ağızdan ERCP adlı ucunda kamerası olan esnek bir hortum ile giriş yapılarak taş olup olmadığına bakılır. Hortumun ucunda küçük bir balon şişirilir ve varsa taşın bağırsağa düşmesi sağlanır.

safra kesesi

Safra kesesi taşları için ameliyat gerekli midir?

Safra kesesi taşları için ameliyat tavsiye edilmektedir. Safra kesesi taşlarının safra kesesinin çıkışını tıkama ve iltihaplanma ihtimali bulunmaktadır. Bu tıkama yapan taşların safra kesesi yoluna düşme ihtimalinde de sarılık olma olasılığı bulunmaktadır. Tıkanmaların tekrar tekrar olması durumunda safra kesesi çevre organlara yapışabilmektedir ve yapılacak ameliyatın kapalı olmasını önleyebilir. Belirti göstermeyen ve rastlantısal olarak tespit edilen safra kesesi taşlarının yaşlılarda ameliyat edilmesine gerek olmayabilir.

Safra kesesi iltihabı, nedenleri, tanısı ve tedavi yolları:

Safra kesesi iltihabının en çok görülen nedeni, safra kesesi taşının safra kanalının ağzını tıkamasıdır. Bunun olması safra kesesi içindeki basıncı arttırmakta ve kese duvarının beslenmesini bozmaktadır. Sonucunda da safra kesesi, mikroorganizmaların yerleşmesi için oldukça uygun bir ortam oluşturur.
En sık görülen belirtisi karnın sağ üst kısmında ağrı olmasıdır ve bu ağrı sırta vurabilir. Nefes alımı sırasında ağrının şiddeti artabildiği gibi, bulantı ve kusma da olabilir. Safra kesesi iltihabının tanısı da kan tetkikleri ve karın USG’si yapılarak konur. Tedavisi safra kesesinin ameliyat ile alınması şeklindedir. Daha çok kapalı ameliyat tercih edilir.

Safra kesesi polibi ve tedavisi:

Safra kesesi iç yüzeyini meydana getiren hücrelerin aşırı çoğalması neticesinde, kese duvarının iç yüzeyinde oluşan kitlelere polip denmektedir. Bu polipler çoğunlukla şikayet sebebi değillerdir. Karın USG’si sırasında rastlantısal olarak belirlenirler. 10 mm’den daha büyük polipler kötü huylu olabileceğinden safra kesesi ameliyatı gerekir.

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.