Kutsal heykel efsanesi
Menu

Kutsal heykel efsanesi

giresun adası

Karadeniz bölgesinde bir adaya sahip olan tek şehir Giresun’dur. Bu adayla ilgili anlatılan ve kulaktan kulağa aktarılan birçok efsane de var. Bunlardan biri olan kutsal heykel efsanesini sizler için derledik. İşte, o efsane;

israiloğulları

İsrailoğulları Mısır’da yaşarlarken, Hz. Yusuf’un som altından bir heykelini yapmışlar. Bu som altın Hz. Yusuf heykeli, İsrailoğulları Mısır’dan sürgün edilerek Filistin’e gelmeleri sırasında Mısır’da kalır. Halkının ısrarları üzerine Hz. Musa bir mucizeyi gerçekleştirerek heykeli Mısır’dan Filistin’e getirmiştir. Fakar, o zamanlar Kenaniler diye bilinen Fenikeliler, heykeli İsrailoğullarından alarak Kıbrıs adasına getirmişler.

altın heykel

Bu dönemde denizcilikle uğraşan Yunanlılar, haykeli Kıbrıs’tan alarak kutsal Olimpos dağına koymuşlar. Pers İmparatoru Dareios ( Dara ) Anadolu, peşinden de Yunanistan’ı fethedince Olimpos dağındaki heykeli alarak Mısır’a iade etmiş. Fakat heykel yine Fenikelilerin eline geçmiş. Onlar da daha güvenli olarak gördükleri, Karadeniz’in tek adası olan Aretias adasına heykeli götürmüşler. Bu sayede kutsal heykel Giresun’a gelmiş olur. Yunanlılar daha sonraları 40’tan fazla saldırı gerçekleştirseler de adayı alamamışlar, dolayısıyla da heykeli ele geçirememişler.

giresun kalesi

Giresun’un kurucusu olarak bilinen Kral Famakes, Giresun’a hakim olunca adaya da hakim olur. Adada bulunan Hz. Yusuf’un kutsal heykelini alarak kalede bir tapınağa koymuş. Heykelin bulunduğu tapınağa kaledeki Kufa kuyusundan su bağlanarak, suyu da kutsamışlar. Lonca mahallesindeki Meryem ana kaya kilisesi çeşmesinden akan suyun buradan geldiği söylenmektedir. Giresun, Bizans hakimiyetine girince kaledeki tapınakta bulunan heykel de kaçırılmış ve kaybolmuş…
One Response
  1. yuecin Cevapla

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.