Menu

Tarihi bilgiler

Kız Kulesi Efsanesi Nedir ?

Kız kulesinin hikayesi Kız kulesi hikayesi İstanbul’da Üsküdar sahilde yer alan yapının tarihi ve kendisiyle alakalı ortaya atılan efsanelerle ilgilidir. Kız kulesi yapısı, milattan önce beşinci yüzyılda Yunanlar tarafından İstanbul Boğazı’nda Üsküdar’a bağlı olan Salacak sahiline yakın bir noktada inşa edilmiştir. O dönemlerden günümüze gelen ve Roma İmparatorluğu’ndan kalan tek eser Kız kulesidir. Bu yapıt

Orhun Yazıtları

Orhun Yazıtları nedir? “Göktürk Orhun Yazıtları”, “Göktürk Yazıtları” veya “Köktürk Yazıtları” olarak da geçen bu yazıtlar, Türklerin ilk alfabesi olan Orhun alfabesi ile Göktürkler tarafından yazılmış olan yapıtlardır. Türkçenin en eski tarihi olarak sayılabilecek Orhun Yazıtları; öncelikle Türkçenin oluşma aşamasındaki ve gelişme aşamasındaki gramer yapısını bizlere gösterirken öte yandan Türklerin o dönemki devlet anlayışlarını, komşularını, kültürel

Mostar Köprüsü

Mostar köprüsü nedir? Boşnakça ismi “Stari Most” olan Mostar köprüsü, Bosna Hersek’te adını köprüden alan Mostar şehrinden geçmektedir. Bu şehirde bulunan Neretva köprüsünün üzerinde bulunan Mostar köprüsünü ilk olarak 1566’da Mimar Sinan’ın öğrencisi olan Mimar Hayreddin inşa etmiştir. Çok uzun yıllar sonra 1900’lere gelindiğinde; 9 Kasım 1993 yılında çıkan Boşnak ve Hırvat savaşında Hırvat tarafı

Yazının Bulunuşu

Yazının bulunuş süreci Yazı dediğimiz durum; bir dilde var olan sözleri anlatabilmek için temsili semboller sistemine verilen isimdir. Somut bir varlık olmasından dolayı kalıcıdır ve sonsuza kadar muhafaza edilme durumu bulunmaktadır. Hem yazma durumu hem de konuşma durumu dilin tamamen yapısal özelliklerine bağlı olarak gelişmektedir. Yani buradan çıkarılacak sonuç herhangi bir dilin yazılı formunu bilmeyen

Fosiller Nedir Nasıl Oluşur ?

Fosiller hakkında bilgi Çok eski zamanlarda yaşayan canlıların günümüz gelen kalıntılarının genel adının fosil olduğu söylenebilmektedir. Tarih öncesi denilen çağlarda yaşamış olan çoğu canlının malesef çok az bir kısmının fosili korunabilmiştir. Çünkü o dönemde yaşayan bir çok canlı, öldükten sonra onların fosillerinin korunması konusunda gereken şartları karşılayacak özellikte bir çağda yaşamamışlardır. Bugün dünya genelindeki pek

Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Alfabeler

Türklerin kullandığı alfabeler nelerdir? Türk milletinin tarihi, yüzyıllar öncesine dayanan bir geçmişten oluşmaktadır. Tarih perdesinde Türklerin dünya üzerinde pek çok farklı coğrafyada yaşadıkları görülmüş; bu süreçlerde bazen gittikleri bölgelerde yaşadıkları coğrafyanın dillerini konuşmuşla bazen de kendi konuştukları dilleri gittikleri bölgelerde yaygınlaştırmışlardır. Bununla birlikte yine zaman içerisinde Türklerin kendi aralarında kullandıkları dil bir takım değişimler geçirmiş;

Coğrafi Keşifler Nedir ?

Coğrafi keşifler hakkında bilgiler Adından da anlaşılabileceği Avrupalıların Orta Çağ döneminde gerçekleştirdikleri büyük çaplı “yeni dünya” keşiflerine verilen kısa isim coğrafi keşiflerdir. Bu noktada bahsedilen yeni dünya tabiri, bireylerin yaşadıkları dünya üzerinde yeni yerler ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni şeyler keşfetme ihtiyacından ve merakından gerçekleştirilmiş bir keşifler bütününden bahsedilmesi mümkündür. Orta Çağ’ın yaşandığı tarihlerde, Avrupalıların dünya hakkındaki

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

Tanzimat dönemi hakkında bilgiler Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış olan Tanzimat Fermanı’nın 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okutulmasıyla halka sunulmuş ve bu fermanda yazanlardan dolayı toplum içerisinde yaşayışlarda; kültür, edebiyat vb. alanlarda değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur.   Tanzimat dönemi değişimleri şu şekilde

Pompei Şehri Neden Taş Kesildi ?

Pompei şehri hakkında bilgi Pompeii şehri (Türkçe’de kullanımı “Pompei” şeklindedir), İtalya’da bulunan Napoli şehrine yakın mesafede bulunan bir şehirdir. Zaman olarak milattan önce 5000 yılları civarında kurulduğu kabul edilen Pompei’nin, coğrafi konumu olarak çok yakınlarında da Vezüv isimli yanardağ bulunmaktadır. Bu ikilinin arasındaki ilişki, bu yanardağın milattan önce 79 yılında harekete geçmesiyle Pompei felaketinin gerçekleşmesiyle birlikte