Menu

Tarihi bilgiler Archive

İpek Yolu Haritası

İpek yolu haritası ile ilgili bilgiler   İpek yolu hakkında bilgi verilirken, öncelikle bu yolun tarihsel süreçteki öneminden bahsetmek gerekmektedir. Tarihsel süreçte ülkeler arasında kullanılan en önemli ve değerli ticaret güzergahlarından biri olan İpek yolu; aynı zamanda hem farklı dinlerin, hem farklı fikirlerin, hem farklı kültürlerin hem de farklı ülkelerin ordularının birbirleriyle etkileşimde bulunabildikleri çok

Ahilik Nedir ?

Ahilik hakkında bilgi   Ahilik teşkilatı nedir kısaca bahsederken; değinilmesi gereken ahi kelimesinin anlamı konusu, Osmanlı devletinin kuruluşu ve ahilik arasındaki ilişki, ahilik teşkilatı nedir sorusunun cevabı, ahilik teşkilatının amaçları nelerdir sorusunun cevabı ve tarihte ahilik nedir gibi soruların cevabı bir bütün olarak düşünülüp ahilik o şekilde anlatılması gereken bir olgudur.     Öncelikle ahi

Magna Carta Nedir ?

  Magna Carta hakkında kısa bilgi   Magna Carta nedir niçin yapılmıştır diye araştırıldığı zaman, bu belgenin 13. yüzyıla ait ilk halkın ve toplumun özgürlüklerinin büyük boyutta korunabilmesinin sağlandığı belge niteliğini taşıdığı görülmektedir.   Latince kökenli olan Magna Carta, anlam olarak “Büyük Ferman” ifadesini taşımaktır. Latincede daha çok “Magna Carta Libertatum” (Büyük Özgürlük Fermanı anlamına

Jön Türkler

Jön Türkler hakkında bilgi Jön Türkler, Osmanlı imparatorluğunun artık son devirlerine yaklaştığı dönemlerde ortaya çıkmış; genç ve muhalif nesilden oluşmuş bir topluluktur. Bu gruptaki gençler meşrutiyet yanlısı, Abdulhamit’in kendisine ve icraatlerine karşı olan aydın kesim olarak adlandırılmaktadırlar. İlk kez 1828 yılındayken Charles Mc Farlane isimli bir kişi tarafından, dönem gereği Genç Osman’ın izinden gelen gençlere

Büyük İskender Kimdir ?

Büyük İskender kimdir? M.Ö 300’lü yılların tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Büyük İskender, M.Ö 336-323 yılları arasında dönemin keşfedilmiş olan neredeyse tüm kara parçalarını fethetmeyi başarmış müthiş başarılı bir komutan olmuştur. Makedonya kralı olan Büyük İskender’in bir diğer adı da “Megas Aleksandros“tur. Kendisini tarih sahnesinde ilk gördüğümüz olay, tarihteki en heybetli ve en ünlü

Truva Atı Nerede ? Nasıl Gidilir ?

Truva atı nedir? Truva atı hikayesine baktığımızda, M.Ö. 85 – M.Ö 8. yüzyıllar arasındaki sürece tekabül ettiği görülmektedir. Keşfedildiği dönemden itibaren pek çok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret akınına uğrayan bu tarihi eserin ilginç de bir hikayesi vardır. Truva atı, Odysseus tarafından Truva’da bulunan şehir surlarını aşmak için yapılmış tahta malzemeli bir at maketidir.

Kanuni Sultan Süleyman Kimdir ?

Kanuni Sultan Süleyman kimdir? Trabzon’da 6 Kasım 1494 tarihinde dünyaya gelen Kanuni Sultan Süleyman, kendisi doğduğu zaman Trabzon’a valilik yapan babası 1. Selim ve annesi Ayşe Hafsa Valide Sultan’ın tek çocuğuydu. Bir de kendisinin süt kardeşi olan Yahya Efendi ailesinin içindeydi. Babası 1. Selim, 1512 yılında Trabzon’da valilikten tamamen ayrılıp başa padişah olarak geçmiştir. Kanuni Sultan

Cengizhan Kimdir ?

Cengizhan kimdir? 1162 yılında dünyaya gelen Cengizhan, doğum adı olarak “Temuçin” (anlamı demirci demektir) ismiyle ve Moğolca ismi olan “Tengiz” (anlamı deniz demektir) ismiyle de anılmaktadır. Moğol bir aile olan Börçigin ailesinin üyesi olan Cengizhan, tarihte çok önemli gelişmelere imza atan bir handır; aynı zamanda iyi bir asker ve iyi bir siyasetçidir. Moğol asıllı kabileleri

Çanakkale Savaşı

Çanakkale savaşı nedir? Türk tarihinde bağımsızlık mücadelesi anlamında tarihe adını altın harflerle yazdıran Çanakkale savaşı, Türk ordusunun çok büyük kayıplar vermesine rağmen büyük başarılar sağladığı galibiyetlerinden biridir. Bu kadar önem arz eden bu mücadele, Çanakkale Savaşı ne zaman oldu diye bakıldığında tarihler 1915-1916’yı göstermektedir. Bu tarihlerde 1. Dünya Savaşı devam ederken, bu savaş sırasında Gelibolu