Menu

Tarihi bilgiler Archive

Tanzimat Dönemi Genel Özellikleri

  Tanzimat dönemi özellikleri nelerdir? Tanzimat dönemi genel özellikleri kısaca açıklanmadan önce, Tanzimat döneminin ne olduğunu ve ne zaman başladığını açıklamak gereklidir. Bahsi geçen Tanzimat dönemi, o dönemin padişahı olan Abdülmecit tarafından hazırlatılmış; 3 Kasım 1839 tarihinde İstanbul’daki Gülhane parkında Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunarak halka sunulmuştur.     Bu dönemde özellikle edebiyat

Pompei Şehri Neden Taş Kesildi ?

Pompei şehri hakkında bilgi Pompei şehrinin hikayesi anlatılırken, mutlaka Pompei şehri neden helak oldu ve Pompei şehri neden taşlaştı gibi soruların da cevapları verilmektedir. Çünkü şehrin tarihi ve Pompei halkının başına gelenler bu soruların doğrudan yanıtını oluşturmaktadır. Pompeii şehri (Türkçe’de kullanımı “Pompei” şeklindedir), İtalya’da bulunan Napoli şehrine yakın mesafede bulunan bir şehirdir. Zaman olarak milattan önce

Dünyanın Yedi Harikası

Dünyanın 7 harikası hakkında bilgi İnsanoğlunun yaşadığı yüzyıllar boyunca, tarih sahnesine bakıldığında dünyanın dört bir yanına inşa edilmiş görkemli ve gelecek nesillerin her daim hayran kalacakları yapılar bırakılmıştır. Bu süreçler boyunca, inşa edilen bu yapıların sürekli olarak daha iyisini ve daha ihtişamlısının yapılmasına özen gösterilmiştir. Bu yapılar hem inşa edildikleri tarihin hem de ilerleyen süreçlerin

Rönesans Nedir ?

Rönesans hareketi hakkında bilgi Rönesans nedir kısaca bahsedilecek olursa, “yeniden doğuş” anlamına gelen tarihsel bir yenilenme süreci olduğu söylenebilir. Rönesans dönemi; orta çağla reform dönemleri arasında kalan süreci kapsamaktadır. İtalya’da 15. ve 16. yüzyıllarda Batı’yla Eski Yunan ve Eski Roma dönemlerinin birbiriyle karışıp olumlu bir yükseliş dönemine geçilmesini sağlayan bu rönesans hareketleri; hem sanat, hem felsefe,

İpek Yolu Haritası

İpek yolu haritası ile ilgili bilgiler   İpek yolu hakkında bilgi verilirken, öncelikle bu yolun tarihsel süreçteki öneminden bahsetmek gerekmektedir. Tarihsel süreçte ülkeler arasında kullanılan en önemli ve değerli ticaret güzergahlarından biri olan İpek yolu; aynı zamanda hem farklı dinlerin, hem farklı fikirlerin, hem farklı kültürlerin hem de farklı ülkelerin ordularının birbirleriyle etkileşimde bulunabildikleri çok

Ahilik Nedir ?

Ahilik hakkında bilgi   Ahilik teşkilatı nedir kısaca bahsederken; değinilmesi gereken ahi kelimesinin anlamı konusu, Osmanlı devletinin kuruluşu ve ahilik arasındaki ilişki, ahilik teşkilatı nedir sorusunun cevabı, ahilik teşkilatının amaçları nelerdir sorusunun cevabı ve tarihte ahilik nedir gibi soruların cevabı bir bütün olarak düşünülüp ahilik o şekilde anlatılması gereken bir olgudur.     Öncelikle ahi

Magna Carta Nedir ?

  Magna Carta hakkında kısa bilgi   Magna Carta nedir niçin yapılmıştır diye araştırıldığı zaman, bu belgenin 13. yüzyıla ait ilk halkın ve toplumun özgürlüklerinin büyük boyutta korunabilmesinin sağlandığı belge niteliğini taşıdığı görülmektedir.   Latince kökenli olan Magna Carta, anlam olarak “Büyük Ferman” ifadesini taşımaktır. Latincede daha çok “Magna Carta Libertatum” (Büyük Özgürlük Fermanı anlamına

Jön Türkler

Jön Türkler hakkında bilgi Jön Türkler, Osmanlı imparatorluğunun artık son devirlerine yaklaştığı dönemlerde ortaya çıkmış; genç ve muhalif nesilden oluşmuş bir topluluktur. Bu gruptaki gençler meşrutiyet yanlısı, Abdulhamit’in kendisine ve icraatlerine karşı olan aydın kesim olarak adlandırılmaktadırlar. İlk kez 1828 yılındayken Charles Mc Farlane isimli bir kişi tarafından, dönem gereği Genç Osman’ın izinden gelen gençlere

Büyük İskender Kimdir ?

Büyük İskender kimdir? M.Ö 300’lü yılların tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Büyük İskender, M.Ö 336-323 yılları arasında dönemin keşfedilmiş olan neredeyse tüm kara parçalarını fethetmeyi başarmış müthiş başarılı bir komutan olmuştur. Makedonya kralı olan Büyük İskender’in bir diğer adı da “Megas Aleksandros“tur. Kendisini tarih sahnesinde ilk gördüğümüz olay, tarihteki en heybetli ve en ünlü