Gökada nedir
Menu

Gökada nedir

gökada nedir

İnsanlar var olduklarından bu yana hep bir merak ve arayış içinde olmuştur. Merak, insanın karakterinde olan bir özelliğidir. Bu özelliğinden dolayı da insanlık tarihindeki ilerleme ve gelişmeler halen daha sürmektedir. Yaşanan ilerlemelere rağmen, astronomi bilimiyle ilgili halen daha gizemi çözülemeyen ve çözüm bekleyen pek çok konu vardır. Bunlardan biri de gökadalardır. Gökadalar ile ilgili çözülmeyi bekleyen sorulardan en önemlisi gökadaların ölümüdür.

İçinde bulunduğumuz evrende milyarlarla ifade edilen sayıda yıldız yer almaktadır. Bunların boyutu ise dünyamıza oranla oldukça devasadır. Dipsiz bir kuyu gibi evrenin içinde bulunan gök cisimlerinin sayısını belirleyebilmek ve evrenin sınırının nerede olduğunu tespit edebilmek imkansızdır. Yaptığı araştırmalar neticesinde Fransız bilim insanı olan Charles Messier, evrende gökada adını verdiği bir oluşum tespit etmiştir. Peki, nedir bu gökada? Gökada, milyarlarca yıldızı bünyesinde barındırmakta olan bir yıldızlar topluluğudur. Dünyamız ile güneş sistemini içerisinde bulunduran gökada ise Samanyolu galaksisidir.

gökada sınıflandırması

Bilimsel çalışmalar ve araştırmalar göstermiştir ki, evren genişlemekte ve bu genişleme her geçen gün çok daha da hızlanmaktadır. Bu sonuca göre, milyarlarca yıldızı barındıran gökadalar birbirlerinden uzaklaşabilir ya da yakınlaşabilir demektir. Bugün cevabı aranan soru ise, gökadaların neden ve nasıl öldükleri ile ilgilidir. Şayet iki farklı gökada birbirlerine yakınlaşırlarsa kütle çekim nedeniyle çarpışabilirler. Bu çarpışma, bazı bilim çevreleri tarafından gökadaların ölümü olarak görülse de, daha karmaşık bir durum söz konusudur. Şöyle ki; gökadaların çarpışması demek, aynı zamanda gökadaların birleşmesi demektir. Gökadaların bünyesinde milyarlarca yıldız vardır ve bu yıldızların aralarında milyarlarca km mesafe olabilir. Bu yıldızlar arasındaki büyük mesafeler, iki gökadanın birleşmesi neticesinde yıldızların çarpışmasına neden olacak kadar yakın değildir. Bunun sonucu olarak, gökadaların birleşmesi eğer çok istisnai bir durum söz konusu değilse yıldızların çarpışmayacağı anlamına gelir.

Gökadalarının birleşmesi ile oluşan gaz bulutları, aralarında birleşme özelliği doğurur ve gaz bulutlarının yoğunluğu artar. Bunun anlamı yeni bir yıldızın oluşması demektir. Gökadalar iki farklı türde olurlar. Bunlar sarmal ve eliptik gökadalardır. Sarmal gökadalar genç olan gökadalardır ve bu türde sürekli bir şekilde yeni bir yıldız oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla, sürekli olarak yıldız oluşumu da gökadaların ölüm ihtimalini de oldukça zayıflatmaktadır. Eliptik gökadalarda ise içerisinde barındırdığı gaz miktarının yıldız oluşumu için yavaş kalmakta ve yeni yıldız oluşmamaktadır. Bazı bilim çevreleri tarafından bu nedenden dolayı ölü gökadalar olarak tanımlanır. Samanyolu galaksisi ise sarmal gökadalar kategorisinde değerlendirilmektedir. Samanyolu galaksisinin yanında Andromeda, küçük Macellan ve Sculptore adı verilen bazı gökadalar tespit edilmiştir. Gökadalar ile ilgili araştırmalar ve çalışmalar halen sürmekte ve birçok soruya cevap aranmaya devam edilmektedir.
Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.