Menu

madde bağımlılığı Archive

Morfin nedir?

Genel Özellikler: 1817 yılında Alman kimyacı Friedrich Sertürner tarafından keşfedilmiştir İlk olarak afyon bağımlılığını tedavi etmek için kullanılmıştır Bu yüzden morfini temin etmek çok kolaydı ve kısa süre sonra afyonun yerini morfin almaya başladı Morfin aynı zamanda, Amerika’nın iç savaşında yaralı askerlerin tedavisinde kullanılmış, savaş sona erdikten sonra yaklaşık 4000000 asker evlerine morfin bağımlısı olarak

Metamfetamin caydırıcı reklam kampanyası…

Metamfetamin (kristal meth); uyarıcı özelliği olan sentetik bir maddedir. Bir çok uyarıcı gibi, 6-24 saat süren güçlü bir öfori; dolayısıyle bağımlılık yapma yeteneğine sahiptir. Yapı olarak amfetamine yakındır. IUPAC ismi (S)-N-metil-1-fenil-propan-2-amin olan methamfetamin, jenerik ismi Desoxyn® olarak 5/10mg tabletler halinde ABD piyasasında bulunmaktadır. Ancak madde suistimal edilmek üzere kaçak üretimi ile tanınmıştır. Efedrin ya da

Uyuşturucu madde bağımlılığı maddeler ve etkileri tedavi yöntemleri

İnsanlarda sakinleştirici, keyif veren veya uyarıcı etkileri olan, giderek daha fazla alma isteği doğuran, bırakıldığında yoksunluk belirtileri doğuran kimyasal maddelere ve ilaçlara uyuşturucu madde adı verilir.Zararlı etkileri bilindiği halde uyşturucu maddelere karşı duyulan sürekli alma isteğinin engellenememesine uyuşturucu madde bağımlılığı denir. Uyuşturucu maddelerin bir kısmı tedavi amacıyla kullanılır.Bir kısmı isesadece keyif verici veya uyarıcıetkileri sebebiyle

Uyuşturucu maddelerin zararları nelerdir uyuşturucu madde bağımlılığı tedavisi

Tabiattaki bir kısım bitkilerden sağlanarak özel işlemlerle hazırlanan veya sentetik olarak elde edilen belirli bazı maddeler, sinir sistemi üzerinde olumsuz ve giderek şiddetlenen etkiler gösterirler. Duyuları azaltır,güç süz kılar, ya da tamamen yok ederler. Gösterdikleri etkinin şiddetlenmesine paralel olarak, bunlara karşı duyulan ihtiyaç da artar. Zamanla bir alışkanlık halini alır. İşte bu tür maddelerin hepsi