Menu

Zıt anlamlı kelimeler


zıt anlamlı

Acemi-Uslu
Aktif-Pasif
Azami-Asgari
Artı-Eksi
Açık-Kapalı
İndirim-Zam
Katı-Yumuşak
Keder-Neşe
sağ- ölü
yok- var
aktif- pasif
zor- kolay
esnek- berk
dar- geniş
başlangıç- bitiş
ilk- son
ezel- ebed

EŞ ANLAMLI ZIT ANLAMLI

Yurt-Vatan Beyaz-Siyah
Yanıt-Cevap Gece-Gündüz
Tümce-Cümle Fakir-Zengin
Ulus-Millet Acı-Tatlı
Sözcük-Kelime Sıcak-Soğuk
İhtiyar-Yaşlı Çok-Az
Sebep-Neden Uzun-Kısa
Arzu-İstek Yakın-Uzak
Kalp-Yürek Yaşlı-Genç
Meydan-Alan Güzel-Çirkin
Deprem-Zelzele Son-İlk
Sıfat-Önad Aç-Tok
Ad-İsim Açık-Kapalı
Öğrenci-Talebe Zayıf-Şişman
Muallim-Öğretmen Bayat-Taze
Duru-Berrak Savaş-Barış
Ak-Beyaz Dost-Düşman
Hediye-Armağan Temiz-Kirli
Güz-Sonbahar Dar-Geniş
Zaman-Vakit Doğru-Yanlış
Kafa-Baş Tembel-Çalışkan
Yoksul-Fakir İnce-Kalın
Rüya-Düş Aşağı-Yukarı
Aş-Yemek Yavaş-Hızlı
Doğa-Tabiat Akşam-Sabah
Esir-Tutsak Deli-Akıllı
Vazife-Görev Alçak-Yüksek
Öykü-Hikâye Dolu-Boş
İlave-Ek Yaş-Kuru
Fiil-Eylem İyilik-Kötülük
İmtihan-Sınav Üzüntü-Sevinç
Ak* kara
Kötü*iyi
Beyaz *kara
Tembel *çalışkan
Büyük*küçük
Doğru *yanlış
Suçlu*masum
Güzel *çirkin
Tatlı *acı
Temiz *pis
Korkak*cesur
Geniş*dar
Açık*kapalı
Kuru*yaş
Şişman*zayıf
Akıllı*deli
Aç*tok
gerçek*sahte
Ağır*hafif
Başlangıç*bitiş
Soğuk*sıcak
Giriş *çıkış
Kâr*zarar

SÖZCÜK ZIT ANLAMI SÖZCÜK ZIT ANLAMI

acemi usta galip mağlup
aktif pasif genç yaşlı
azami asgari güzel çirkin
artı eksi gerçek sahte
açık kapalı hatırlamak unutmak
alçak yüksek hırçın uysal
alt üst hızlı yavaş
ağır hafif ıssız kalabalık
acı tatlı iniş çıkış
arka ön ilk son
azalmak çoğalmak indirim zam
afacan uslu iyi kötü
alçak gönüllü kibirli iç dış
alıcı satıcı ince kalın
anormal normal katı yumuşak
ak kara kaybetmek bulmak
ast üst keder neşe
atılgan çekingen kalabalık tenha
aşağı yukarı kuru yaş
aynı farklı kış yaz
aydınlık karanlık kıt bol
bekâr evli kirli temiz
bolluk kıtlık medeni ilkel
borç alacak ödül ceza
bulanık duru nazik kaba
başlamak bitirmek negatif pozitif
büyük küçük minimum maksimum
batı doğu neşeli üzgün
barış savaş övmek yermek
bağımsızlık tutsaklık pahalı ucuz
çekmek itmek ret kabul
çarpma bölme saldırı savunma
cömert cimri seyrek sık
çalışkan tembel soyut somut
cevap soru sığ derin
cesaret korkaklık suçlu masum
cılız gürbüz sabah akşam
çabuk yavaş erken geç
dert derman tekil çoğul
darılmak barışmak tertipli dağınık
dik eğik tavan taban
donuk parlak uyumak uyanmak
duru bulanık uslu yaramaz
düş gerçek uzak yakın
düşman dost unutmak hatırlamak
dahil hariç perakende toptan
dikit sarkıt gece gündüz
eski yeni doğru yanlış
el(yabancı) tanıdık üretim tüketim
eksik fazla yüksek alçak
esaret özgürlük taze bayat
erkek kadın ihtiyar genç
fakir zengin açık kapalı
geçmiş gelecek geniş dar
geri ileri
Son 50 Yorum
  1. Anonim
  2. İron MC5 Youtube

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.