Menu

Vergi Hakkında Bilgi


vergi-nedir

Vergi nedir?

“Kamu hizmeti” olarak adlandırdığımız ve hayatımızda  toplum yaşamının vazgeçilmezlerinden olan su ihtiyacı, elektrik ihtiyacı, ısınma ihtiyacı, hastane veya okuldan yararlanma ihtiyaçları gibi ihtiyaçlar uğruna halkın hükümetin belirlediği yasalar gereği bir takım ödemeler yapması vergi durumunun kısaca özetidir.

Bahsettiğimiz bu durumların devlet tarafından halka sağlanması için, hükümetin bir takım maddi imkanlara ihtiyacı vardır. Bizler de bu hizmetleri almak için bir bedel ödeyerek hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de devletin ihtiyaç duyduğu kaynakları yerine getirmiş oluyoruz.

Ödenecek vergiler neye göre belirlenir?

Kişilerin ödemekle yükümlü oldukları vergiler, tamamen o bireyin toplum içerisindeki kendisine ait olan ödeme payının ne kadarlık bir imkana sahip olduğuyla ilintilidir. Yani devletin vergi keserken göz önünde bulundurduğu kriterler, her bir bireyin ne kadar para kazanıp vergi ödeme gücünün ne kadar olduğuyla ilgili olmaktadır.

Vergi çeşitleri nelerdir?

Vergi ödemeleri dolaysız vergi ve dolaylı vergi olarak iki şekilde incelenmektedir. Dolaysız vergiler, herhangi bir işyerinde çalışmakta olan işçilerden, memurlardan ve ticareti meslek haline getirmiş kişilerden kesilmektedir. Dolaylı vergi ise kişilerin devletten aldıkları hizmet karşılığında veya satın aldıkları bil mal karşısında ödemiş oldukları meblağlardır. Bunu en basit olarak ödediğimiz KDV’ler şeklinde özetleyebilmek mümkündür.

Vergi niçin verilir?

Vergi verilmesinin esas amacı, yazımızın başında da söylediğimiz gibi devletin ihtiyaç duyduğu maddi kaynağın karşılanması durumudur. Devlet aldığı vergilerle hem toplum için yatırım yapmakta, hem milli servetin artması sağlanmakta hem daha da büyük bir ülke olabilmek için çalışmaların eksiksiz yürütülmesi durumu ortaya konulabilmektedir.

Vergi ödemenin faydaları nelerdir?

Vatandaşların düzgün ve yeterli vergi ödeyebilmeleri durumunda, alabilecekleri hizmet imkanları bu doğrultuda kademe atlayarak daha iyi hizmet alır hale getirilebilmektedir. Bunun anlamı daha iyi okulların inşası ile daha iyi yerlerde eğitim alabilmek, daha iyi ve kapsamlı hastanelerin kurulmasıyla birlikte daha iyi sağlık hizmetleri alabilmek veya evdeki tüm kullanılan servislerin devlet tarafından daha iyi sağlanmasıdır. Sonuç olarak, vergi ödemek anayasada da geçen bir zorunlu vatandaşlık görevi olduğundan aksatmadan vergi ödemelerinin yapılması hem devletin bekası hem de toplumun huzuru için oldukça önemli kısımlardan bir tanesidir.
Son 50 Yorum
  1. mehmet ekici
    • mehmet ekici
  2. Cenk Arda Pekgöz

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.