Menu

Vahiy Nedir ?


Vahiyin anlamı nedir?

Bu kelimenin İslam terminolojisinde bir takım buyrukların Allah’u Teala tarafından peygamberlere iletilmesi sürecine, bir yandan da bu eylemin ta kendisine verilen isim açıklamasının yapılması mümkündür.

İslam dinine inananların inanışlara göre, vahiy denilen olgu sadece peygamberlere iletilmekte (vahiy gelmesi işlemine “vahiy inmesi” de denilebilmektedir) ve bu iletim işlemi sadece Cebrail isimli melek tarafından gerçekleştirilmektedir.

vahiy-ne-demektir

Vahiy olarak geldiği kabul edilen her sözün, birebir Allah tarafından gönderildiğine inanılan Müslümanlıkta; vahiy geldikten sonra yazıldığına inanılan kitapların Allah’ın buyruğu sonrasında yazıldıklarına ve kesinliği olan doğrular olduğuna da inanılmaktadır.

Yani bu inanış sonrasında Müslümanlar sadece Kuran-ı Kerim kitabının kutsal olduğuna, diğer gelen kitapların da bir çeşit tahrif olduğuna inanmaktadırlar.

Müslümanlık anlayışında, Allah’ın insanlara vahiy göndermesinde bir takım nedenler olduğuna inanılır. İnananlara göre ilk neden, Allah’ın dünyadaki kullarını bir nevi uyarmaya çalışmasıdır.

Bunun dışında Kuran-ı Kerim kitabı, insanlara bir öğüt niteliğinde indirildiğinde ve tüm bu öğütlerin iyi anlaşılması amacı güdüldüğüne inanılmaktadır.

Yani burdan çıkarılacak sonuç, gönderilen vahiylerin insanlara doğru olanı, iyi olanı, güzel olanı ve gerçek inancın nasıl olması gerektiğinin esaslarını anlatmak amacına yönelik olduğunu söylemek mümkündür.

Vahiyin özellikleri nelerdir?

 • Vahiylerin belirli bölümlerine sure ve ayet isimleri verilmelidir.
 • Hem namazda hem de namaz dışında okunarak ibadet edilmesi gerekmektedir.
 • Vahiyin lafzı Arapça olmaktadır.
 • Vahiyler insanlara Peygamberler uyanıkken Cebrail vasıtasıyla ya da uykularındayken diğer vahiy yollarıyla iletilmiştir inanışı bulunmaktadır.
 • Vahiyin manası ve lafzı Allah tarafından olmaktadır.
 • Vahiyler mushafta yazılı halde bulunmaktadır.

vahiyin-ozellikleri

 • Vahiy hem namazdayken hem de namaz dışında okunduğunda ibadet haline getirilir.
 • Vahiyin okunması için kişinin mutlaka abdestli ve gusül almış bir şekilde bulunması gerekmektedir. Eğer kişinin boy abdesti yoksa vahiy okuması yasak hale getirilmiştir.
 • Vahiyin manasının Allah tarafından korunulduğuna inanılmıştır.
 • Vahiyler Fatiha suresi ile başlayıp Nas suresi ile bitmektedir.
 • İbadet etmek için okunulan vahiylerin her bir harfinin 10 sevabı bulunmaktadır.
 • Vahiylerin sadece manasının nakledilip lafzının olmaması caiz olarak görülmemektedir.
 • Bugüne kadar kitap halinde tevatür edilerek gelen vahiyler, nesiller boyunca hiç bir değişime uğratılmadan Allah tarafında korunarak getirilmiştir inancı bulunmaktadır.

Vahiy çeşitleri nelerdir?

 • Gönderildiğine inanılan vahiylerin, birden çok gönderilme şekli olduğuna da inanılmaktadır. Bu geldiğine inanılan vahiy türlerinden şu şekilde söz edilebilmesi mümkündür;
 • Hazreti Peygambere Cebrail görünmese de çok net bir şekilde duyabileceği bir tonda sesle gelen vahiy
 • Peygambere ilk kez gelen vahiy olan rüyada gelen vahiy
 • Cebrailin dünyaya insan suretinde gelip Peygamber efendimize getirdiği vahiy
 • Cebrail tarafından Hazreti Muhammet’in kalbine nefesle iletildiği söylenen vahiy
 • Peygamberimizin doğrudan doğruya Allah-u Teala’dan aldığı vahiy
 • Cebrailin doğrudan doğruya kendi melek suretiyle Hazreti Muhammet’e getirdiği vahiyOne Response
 1. Ufuk Karaca

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.