Menu

Tetanoz aşısı ne zaman ve nerede yapılmalı?


Tetanoz, Clostridium tetani adı verilen bir mikrop tarafından ortaya çıkan bir enfeksiyondur, kas ve sinir sistemine saldırıda bulunur. Ayrıca ölümcül olabilecek bir hastalıktır. Tetanoz mikropları toprakta ya da pis alanlarda yaşayabilir ve bu bakteriler vücuda bir kesik, yara, hatta bir dikenin batması yoluyla girebilmektedir. Eğer bakteriler bir kişinin vücuduna bir zehir salgılarsa hastalık başlamış olur.

Hastalığın gelişmesi genellikle 7-8 gün arasında sürer ancak 1 gün içinde de 2 ay içinde de vücutta oluşabilir.

vaccine

Tetanoz aşısı ne zaman yapılır?

Bebeklere 2, 4, 6.ncı aylarda ve 15-18.inci aylar arasında dört döz DTap aşısı uygulanmaktadır. Diğer doz 4 veya 7 yaşları arasında genellikle okullarda yapılmaktadır çünkü vücuttaki tetanoz karşıtı serumlar zaman içerisinde güçlerini kaybeder. Bu nedenle de her 5 ya da 10 yılda bir kez tetanoz aşısı tavsiye edilir.

Eğer son tetanoz aşısı yaptırmanızın üzerinden 10 yıl geçtiyse yeniden yaptırmanız önerilir. Eğer şu anda derin bir yaranız varsa ve son aşınızın üzerinden 5 yıl geçmişse yeniden tetanoz aşısı yapılması önerilir. Ayrıca çocukluk aşılarınızı yaptırmadıysanız ya da tetanoz hastalığı geçirdiyseniz üç farklı tetanoz aşısı olmalısınız.

Yakın zamanda bir yara, kesik veya ısırık geçirdiyseniz ve bu yara ya da kesiğin tetanoz riski olduğu düşünülüyorsa (örneğin, toprak veya gübre ile bir temas olduysa), önceden aşı yaptırmış olmanız fark etmeksizin genellikle tetanoz aşısı yapılmaktadır.

Tetanoz aşısı nerede yapılır?

Bebeklikte yapılan aşılar, her aileye verilen aşı takviminde bulunur ve sağlık ocaklarında, hastanelerde, aile hekimleri tarafından veya özel muayenenelerce yapılmaktadır. İlkokul 1 ve 8. sınıflarda da Sağlık Bakanlığı tarafından tetanoz aşıları yapılmaktadır.

Yetişkinlik döneminde ise her türlü sağlık kuruluşunda tetanoz aşısı yaptırılabilir. Aşılanma sonrasında ağrı, ateş, baş veya vücut ağrısı, yorgunluk gibi bazı yan etkiler görebilirler. Ayrıca alerjik reaksiyonlar gösteren kişilerin doktorlarına danışmadan bu aşıyı yaptırmamaları gerektmektedir.

Kaynakça: 

https://www.webmd.com/vaccines/tetanus-vaccine#1
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.