Menu

Tarot Falı Nedir ?


tarot-fali-nedir

Tarot falı nedir?

15. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıktığı düşünülen Tarot falı, o tarihlerden günümüze pek çok Avrupa ülkesinde kullanılmış ve kullanılmaya da devam eden; 78 adet tarot kartının bir arada kullanılmasıyla oluşturulan bir çeşit kağıt oyunu olarak ortaya çıkartılmıştır.

Ancak 18. yüzyılın sonlarından itibaren de çeşitli mistik anlayışların ve inanışların devreye sokulmasıyla kehanet tahmin etme ya da fal bakma amaçlarıyla daha sık kullanılmaya  başlanmıştır. 21. yüzyılda artık yüzde doksanlık kısmı fal bakma amacıyla kullanılan tarot kartlarının ortaya çıkardığı fallar konusunda kimi kesim inançlı olmakta, kimi kesim ise kartlara bakılarak söylenilenleri hurafe olarak nitelendirmektedir.

Tarot kartlarının tarihçesi

Tarih sahnesinde tarot kartlarının mistik özelliklerle kehanet görme amacıyla kullanılmasının belirgin örnekleri 18. yüzyılda çıksa da, tarot kartlarının asıl ortaya çıktığı kökeninin Kabala ya da Antik Mısır olduğu söylenmektedir.

Sözcüğün kelime kökü ilk olarak 15. yüzyılda “tarocchi” isimli bir İtalyan oyunu isminden gelmektedir. Aynı oyunun Fransa’daki adlandırılışı ise “tarot”tur.

Bunun dışında kelime bilimcilerin yaptıkları araştırmalara göre de ortaya çıkartılan bazı iddialar gereği, tarot kelimesinin Arapça’da yer alan bazı kelimelerin birleştirilmesinden ortaya çıkartıldığı söylenmektedir. Yani “taraka” (bırakmak anlamındadır), “tarh” (azaltmak anlamındadır) ve “turuq” (yollar anlamındadır) kelimelerinin bir şekilde harmanlanmasıyla tarot kelimesinin ortaya çıkartıldığı söylenmektedir.

Tarotun isim kaynağıyla ilgili bir diğer varsayım da, bu ismin Kuran-ı Kerim’de adı geçen “Marut” ve “Harut” denilen meleklerden alındığıdır. Bu iki meleğin Babil bölgesinde insanlara sihir ve çeşitli bilgiler öğrettiğine inanılmaktadır.

Bahsedilen bu meleklerin Musevi hikayelerinde Babil’de asılarak cezalandırıldığından bahsedilmektedir. Buradan hareketle tarot kartlarında olan “Asılmış Adam” tasvirinin bu olaydan ileri geldiği söylenmektedir.

Tarot kartlarının genel yapısı nedir?

Tarot kartları toplam 78 adettir ve her birine “arkana” denilmektedir. Arkana’nın kelime anlamı da “sır” demektir. Bu 78 karttan 56 tanesi küçük arkana, 22 tanesi de büyük arkana’dır.

Küçük arkana grubu : Bu grupta 4 ayrı grupta toplam 14 tane tarot kartı bulunmaktadır. Bahsedilen bu dört ayrı takımın isimleri de “tılsım”, “kupa” , “asa” ve “kılıç”tır.

Bazı farklı kaynaklarda bu isimlerin daha da farklı olarak geçtiği gözükmektedir. Gruptaki her grupta sıralama 1’den 10’a kadar sayı şekilde; sonrasında “saray kartları” denilen Kral, Uşak, Kraliçe ve Şövalye ortaya çıkmaktadır.

Büyük arkana grubu : Bu gruptaki kartların inanışlara göre daha derin anlamları ve daha sembolik ifadeleri olduğu düşünülmektedir. Hayattaki deneyimler, yaşanmış olaylar, yaşanacak olan aşamalar ve daha pek çok durum bu kartlarla bakılan fallar sayesinde görülebilmektedir.

Tam olarak bu noktada devreye giren “tarot falı gerçek mi?” sorusunun da cevabı kişiden kişiye göre değişmektedir. Çünkü kimi insanlar bu tip mistik olaylara bel bağlayarak gerçekten inanıp ona göre bir hayat düzeni devam ettirmeye çalışmaktadırlar. Bazıları da tamamen bu tip olayların geleceği bu netlikte tahmin edemeyeceğini düşündüğünden daha genel geçer inanışlara sahiptirler.

 
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.