Menu

sT3 (fT3) hormonu nedir ve tahlili


st3-hormonu-1

“Ft3 hormonu” olarak da adlandırılabilen St3 hormonu, tiroid bezinden salgılanmakta olan hormon yapılarından biri olarak bilinmektedir. Bahsi geçen tiroid bezi, kan yapısında bulunan iyodu kendi içerisinde depolayarak bu depoyu daha sonrasında T3 ve T4 hormonlarını meydana getirerek salgılamak amacıyla kullanmaktadır.

Normal şartlarda tiroid bezinden salgılanmakta olan bu hormonlar, bünye içerisinde proteinlerle birleşerek çok farklı yapılar da meydana getirebilmekte, bunun haricinde kalan bazı hormonlar da vücutta serbest bir biçimde dolaşabilmektedirler. İşte bu serbest dolaşım kısmındaki hormonlar, St3 hormonu olarak adlandırılmaktadır.

Bahsi geçen bu hormon yapısı, vücut düzeni içerisinde pek çok hücreyle alakalı gerçekleştirilen faaliyetlerde ana ihtiyaç duyulan kaynaklardandır. Hücrenin büyüyüp gelişmesi, çoğalması ve diğer hormonların üretimi gibi pek çok hayati konuda St3 hormonuna ihtiyaç duyulmaktadır. Vücutta bazen yetersiz beslenme durumlarında, fazla stresli geçirilen dönemlerde veya ateşli hastalık meydana geldiğinde ilk önce enerjinin yeterli olabilmesi için tiroid bezi hormon üretmeyi durdurur ve böylelikle vücutta St3 hormonu ve pek çok hormon da azalarak tehdit oluşturmaya başlar.

Bu tip durumlarla karşı karşıya kalmamak için veya mevcut durumda hormon azalmasından şüphelenildiğinde, özel tetkiklerde T3 hormonu testleri ve benzer T4 hormonu testleri uygulanmaktadır. Yapılan testlerle hormonların çalışma durumunun ne olduğu ölçülebilmektedir. Bu testin uygulanması için de koldan kan alınması yeterli olmaktadır.

Tiroid bezinde yakalanmak istenen bir hastalık olduğunda, az önce söylediğimiz hormon testlerinin yanında bir de TSH testi de yapılmaktadır. TSH testinde de eğer değerler düşük biçimde çıkarsa bunun anlamı tiroid bezinin aşırı çalıştığı anlamına gelmektedir. Bunun tam tersi olarak TSH düzeyi daha fazla çıkarsa da tiroid bezinin olması gerekenden daha az çalıştığı anlamı çıkmaktadır.

Girilen tiroid testleri sonucunda, T3 ve T4 hormonları yüksek olup TSH seviyesi düşük olursa kişinin hipertiroidi olduğuna kanaat getirilir. Eğer TSH düzeyi yüksek olursa bu sefer de hiptiroidi teşhisinden bahsetmek mümkün olmaktadır.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.