Menu

Sinir Sistemi Hastalıkları Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir ?


sinir-sistemi-hastaliklari-belirtiler-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir

Sinir sistemi nedir?

Sinir sistemi canlıların vücudunda dış kaynaklardan gelen bilgileri elde eden, onları kaydeden, dahil olduğu hücresel ağ sayesinde bünyedeki birbirinden farklı olan bölgelere bu elde ettiği verileri iletebilen, dahil olduğu sistemdeki tüm organları yönetebilen ve içsel ve dışsal gerçekleşen olayları algılamak için kullanılan organ sisteminin bütününe verilen addır. Sinir sistemi vücutta iki ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler omurilik ve beynin oluşturduğu merkezi sistem, ve diğer bölümlerden kendisine bağlı olan çevresel sinir sistemidir. Çevresel sinir sistemi, bünyedeki tüm hareket ve kabiliyet sistemlerinin merkezi sisteme bağlı olarak oluşturduğu, ”fiber” yapıda denilebilecek sinir sistemlerinin birbirleriyle sürekli iletişim halinde olmasından oluşmaktadır. Sinir sisteminin bünye içerisinde sürekli olarak tekrarladığı işlevlerden en geneli birbirlerinin arasında hücrelerden de yardım alarak sinyal iletimi yapmaktır. Bu hücreler de kendi aralarında ikiye ayrılmaktadırlar. Sinir sistemi hücreleri de nöronlar (sinir hücreleri) ve nöroglia olarak adlandırılırlar. Nöronlar diğer hücrelerle iletişim sağlama amaçlı kullanılmaktadırlar. Nöroglialar ise, sinir sisteminde gerçekleşen iletim olgusuna yardımcı olan hücrelerdir. Bu sistemde meydana gelebilecek en ufak aksaklıklar ve bozulmalar bir çok hastalığa sebep olabilmektedir. Bu hastalıkların tedavi sürecini tıp bilimlerinden nöroloji alanı ve nörobilim yürütmektedir.

Sinir sistemi hastalıkları sebepleri

Dış kaynaklı sinir sistemini etkileyebilecek bir enfeksiyon kapma

Erken yaşlanma durumu

Fiziksel olarak ağır yaralanmalar geçirmek (kazalar en büyük sebeplerdendir)

Genetik bozuklukların olması

sinir-sisteminin-yapisi

Sinir sistemi hastalıkları

Parkinson : Beyindeki sinir hücrelerinin görevini tam olarak yerine getirememesinden kaynaklanan ve vücutta ilk önce ellerde görülmeye başlanan istem dışı, tike benzer hareketlerin yaşanması hastalığıdır.

Felç : Beynin içerisindeki kan akışının azalmasından kaynaklı olarak sinir yapılarının ve kasların düzenli olarak çalışamaması ve bu sebeple de hareketi sağlayan sinirlerin zedelenip işlevini yapamamasıyla meydana gelen hastalıktır.

Epilepsi (Sara) : Beyindeki sinir hücrelerinin hasarlı olması sonucu eksik çalışmasıyla bilinç kaybı yaşanarak krize dönen nöbetler geçirilen hastalıktır.

Çocuk felci hastalığı : Omurilikteki kasların kasılmasına neden olan ve sinir hücrelerinin hasar görmesine sebebiyet veren bakterilerin oluşturduğu bir hastalıktır. Bu hastalığı oluşturan bakteriler dışkılardan yayılım gösterirler ve tedavi sürecinde de ağızdan alınan ilaçlar kullanılır.

Dil felci : Sinir sisteminde meydana gelen hasarlar yüzünden dilin işlevini yitirmesi hastalığıdır.

Anosmi : Koku sinirlerinde meydana gelen hasarlar yüzünden koku alamama hastalığıdır. (Nezle gibi hastalıklarda sıklıkla görülmektedir)

Afoni : Konuşmamıza yarayan kasları yöneten sinirlerin zedelenmesi sonucunda meydana gelmektedir. Afoni tıp dilinde ses kaybı, boğaz ve gırtlak hastalıkları olarak da adlandırılabilmektedir.

sinir-sisteminin-incelenmesi

Sinirsel hazımsızlık : Temel olarak sinir sisteminin kendi arasındaki bölümlerde uyumlu çalışamamasından ve sinir sisteminin kendi içerisindeki düzenini kaybetmesinden sonra ortaya çıkan hastalıktır. En çok ortaya çıktığı sebepler arasında çok fazla çay ve ya kahve kullanmak, çok fazla alkol tüketimi, düzensiz beslenmek, yemek yiyiş hızını ayarlayamamak, çok büyük lokmaları çiğnemeden yutmak gibi sebepler gösterilebilir.

Kuduz : Kuduz mikrobu, hayvanlardan insanlara bulaşan bir mikroptur. Kuduz mikrobuna maruz kalan bir insan bünyesinin sinir sistemi tamamıyla çökerek yok olur. Kuduzun insan vücudunda öldürücü etkileri bulunmaktadır.

 

Saydığımız başlıca sinirsel hastalıkların dışında sinir sistemine bağlı şu hastalıklar da sıklıkla görülebilmektedir;

Menenjit

Alzheimer

Şizofreni

Görme bozukluğu

Kortikal görme bozukluğu

MS hastalığı

Diyabet nöropatisi

Anüs kaşıntısı

Havale

Damar sertliği

Hazımsızlık

İdrar tutukluğu
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.