Menu

PTT Nedir ?


PTT-nedir

PTT Nedir ?

Türkiyenin en eski ve en genel haberleşme ağlarından biri olan PTT, açılım olarak “Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü”nü temsil etmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek posta örgütü olan PTT, 2013 yılının Mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çıkardığı bir tasarının karar olarak kabul edilmesiyle birlikte “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi” haline dönüştürülmüştür.

PTT’nin tarihçesi

PTT, ilk ortaya çıktığı dönemlerde bir posta teşkilatı olarak 23 Ekim tarihinde kurulmuştur. Kuruluş amacı olarak Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden sonraki gelişmeler sonucunda Osmanlı Devleti’nin tüm kendi halkının ve yabancı ülkelerin posta ihtiyaçlarını karşılayabilmek gösterilebilmektedir. O zamanlarki adı “Nezaret” olan PTT, ilk postahanesini İstanbul’da bulunan Yeni Camii’nin avlusundaki “Postahane-i Amire” ismiyle açmıştır. Bu postahanede çalışan ilk postahane memurları tahsildar Sofyalı Ağyazar ve Süleyman Ağa; Türkçe diline mensup olmayan gönderilerin adreslerini Türkçe’ye tercüme etmek için mütercim tercüman olarak görevlerine atanmışlardır. Daha sonra 1843 yılında telgraf da icat edilince, sonraki 11 yılın sonunda Türkiye’de nihayet telgraf hizmeti verilmeye de başlanmıştır. Telgraf hizmetinin verilmeye başlanmasından itibaren, bu telgraf işlerini bir müdürlüğe bağlayıp kontrol altında tutabilmek adına 1855 yılında “Telgraf Müdürlüğü” kurulmuştur. 1871 yılına gelindiğinde Telgraf Müdürlüğü ve Posta Nazırlığı birleştirilerek “Posta ve Telgraf Nezareti” isminin verildiği ortak bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu gelişmelerden sonra teşkilatın çalışmaları hızlandırılmış; 1876 yılında ülkeler arasında posta nakil edebilecek bir şebeke kurulmuş, ardından 1901 yılında havale işlemleri yapılmaya ve koli taşıma işlemleri yapılmaya başlamıştır. Bu işlemlerden kargo işlemlerinin resmi bir kurum altında yapılmasının başlangıcı olarak da bahsedilmektedir. Bu süreçlerde telefonun da devreye girmesinin ardından 23 Mayıs 1909 tarihinde ilk kez bir manuel telefon santrali İstanbul’da halkın hizmetine sunulmuştur. Telefonun da bu tip işlemlere sokulmasından sonra Posta ve Telgraf Nezareti’nin adı tekrardan değiştirilerek “Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti” haline getirilmiştir. Kurum işlem yapmaya devam ederken 1913 yılında “Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü” olarak ismi tekrardan değiştirilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk yıllarda PTT Genel Müdürlüğü İç İşleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapsa da 1933 yılından itibaren once Bayındırlık Bakanlığı’na bir katma bütçe esaslı idare olarak verilmiş daha sonra 1939 yılında Ulaştırma Bakanlığı’na bağlanmıştır. 1954 yılında KİT olarak (Kamu İktisadi Teşebbüsü anlamını taşımaktadır) çalışmalarına devam eden PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılındaysa Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yaptığı düzenlemeler sonrasında çıkardıkları 233 sayılı KHK ile “Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) yapılanmasına geçirilmiştir. PTT’nin yapılanmasında sürekli yaşanan değişimler bununla da sınırlı kalmamış, 18 Haziran 1994 tarihinde çıkarılan kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü, “ T.C Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi” olarak tekrardan adlandırılmıştır. PTT’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmalar 17 Eylül 2012 tarihinden itibaren PTT, otoyol ve köprülerde OGS ve KGS sistemlerinin kaldırılıp yerine hepsini kapsayan tek sistem olan “Hızlı Geçiş Sistemi”ni devreye sokmuştur. Genellikle kullanım adı HGS olan uygulama tüm ülke vatandaşları tarafından geçiş bölgelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu sisteme sahip olmak isteyen sürücüler herhangi bir PTT şubesine giderek etiket şeklindeki HGS’lerini alıp araçlarına yapıştırabilmektedirler. Bu sistem sayesinde hem köprü geçiş noktalarındaki saatler süren bekleme stresine son verilebilmiş, hem de sürücülerin yakıt kayıpları çok daha azaltılabilmiştir.

PTT’nin yıllar içerisindeki genel müdürleri kimlerdir?

(1923-1934) Mehmet Fahri Şundur

(1934) Kadri Musluoğlu

(1934) Hüseyin Suphi Kıyat

(1934) M. Edip Cemil Oyhon

(1934-1937) Mehmet Nazif Ergin

(1938) Bekir Vefa Çeyrekbaşı

(1938-1939) Şerafettin Karacan (1938-1939)

(1939) Nazım Turunç

(1939-1942) Kadri Musluoğlu

(1942-1948) Halil Naki Köstem

(1948-1950) Dr. M. Haldun Sarhan

(1950-1951) M. Emin Sözen

(1951-1953) Orhan Kubat

(1953-1954) Mehmet Arif Demirer

(1954-1955)Talat Tolunay

(1955-1959)Mustafa Cahit Akyar

(1959-1960)A. Necmettin Tan

(1960) Reşat Bayramiçli

(1960-1964) Enver Kutaydın

(1964-1971) M. Necmettin Özgür

(1971) A.Necdet Tanay

(1971-1976) M. Hicri Göçeoğlu

(1976-1978) Naci Ünver

(1978-1979) B. Sıtkı Garipağaoğlu

(1979-1981) Fikri Çağlar

(1981-1985) M. Servet Bilgi

(1985-1991) Emin Başer

(1991-1997) Veli Bettemir

(1997-1999) Nuri Alagöz

(1999-2001) Dursun Dağaşan

(2001-2003) A. Murat Kaya

(2003-2005) İbrahim Şahin

(2005-2014) Osman Tural)

(2015 – ) Harun Maden
One Response
  1. PTT Kargo

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.