Menu

Proteinlerin sınıflandırılması ve özellikleri proteinler kaç çeşittir


protein-cesitleri

Proteinlerin çeşitleri hakkında bilgi

Proteinler temel olarak, tükettiğimiz besinlerin bazılarının içerisinde yer alan çok önemli bileşiklerdir. Vücutta proteinin biyosentezinin yapılabilmesi için yine proteinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bu içeriğin hem besinlerde lezzet meydana getirdiği, hem rengini sağladığı hem de diğer aromalarının meydana gelmesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

Bu temel yapıtaşı olarak görülen element kemdi arasında da üç farklı yapıya ayrılmaktadır. Bunlar basit proteinler, bileşik proteinler ve türev proteinlerdir. Bu çeşitlerin kendi içlerinde de ayrıldıkları isimler ve özellikleri bulunmaktadır.

Basit proteinler nelerdir?

Hidroliz işlemine sokulan proteinlerden sadece aminoasit yapılı olanlara asit vermekte olan proteinler basit proteinlerdir. Sadece aminoasit içeren basit proteinler; prolamin, glütein, albümin, globülin, kollojen ve skleroproteinlerdir.

Prolamin ve glütelinler : Bu iki protein yapısı bitkilerde bulunmaktadır. Çoğunlukla tahıllarda rastlanan bu içeriklerden gluten zaten buğday proteinidir. Böylelikle bulunduğu hamurlara yapışkan bir yapı ve esneklik kazandırmaktadır. Bunun dışında prolaminler de yine tahılların içerisinde bulunan içeriklerdir. Kalite olarak glütelinlerden daha düşüktür.

Skleroproteinler : Bu tip proteinlerin “albüminoid” olarak isimlendirildiği de görülmüştür. Saçları, vücudumuzdaki tüyleri, tırnakları, kıkırdak ve kemik yapısını koruyucu ve sağlamlaştırıcı olan dokularda bulunmaktadırlar.

Albümin ve Globülinler : Bu iki protein için hem bitkisel ürünlerde yoğunlukta olduklarını hem de hayvansal ürünlerde de sık rastlanan proteinler olduklarını söylemek mümkündür. Vücutta bu tip protein çeşitlerini giderebilmek için kuru baklagillerden, tahıllardan, yumurtadan ve sütten faydalanılabilir.

Bileşik proteinler nelerdir?

Bu proteinleri ayırmak için konu olan proteinin yapısına bakmak gerekmektedir. Bileşik proteinlerde ek olarak karbonhidrat, fosforik asit ve nükleit asit elementleri de bulunmaktadır. Bileşik proteinlerin kendi aralarında ayrıldıkları başlıklar ise şöyledir;

Glikoprotein ve mukoproteinler : Bu tip proteinler karbonhidrat grubuyla birleşerek oluşmuşlardır. Bağ dokusunda, kıkırdakta, kemikte ve kanın grupsal olarak oluştuğu maddelerde sıklıkla bulunmaktadır.

Nükleoproteinler : Bu tip proteinler nükleik asitlerin proteinlerle birleşmesinden meydana gelmektedir.

Lipoproteinler : Lipit enzimi ile protein içeriğinin birleşmesinin sonucunda lipoproteinler oluşur. Hücre çekirdeğinde, hücre zarında, sütte, kanın plazma kısmına ve yumurtanın sarı alanında bulunur.

Fosfoproteinler : Bu tip proteinler de protein içeriği ile fosforik asidin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Süt ürünlerinde, yumurtada ve balık yumurtasında fosfoproteinlere rastlamak mümkündür.

Türev proteinler nelerdir?

Yapı olarak bileşik halde bulunan proteinlerin veya yapı olarak basit halde bulunan proteinlerin fiziksel bir takım değişimler geçirmesi ile ya da kimyasal düzeyde bir takım değişimler geçirmesi ile ortaya çıkan protein türlerine türev proteinler denilmektedir.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.