Menu

Paranın önemi


paranin-onemi

Para hakkında yapılacak genel yorumlar

Para, insanoğlunun neredeyse ilk zamanlarından beri değişik formlarda ve düzenlerde kullandığı yegane durumdur. Bu icadın ortaya çıkmasından geldiğimiz günümüz koşullarında, artık para bir araç olmaktan çıkıp temel amaç haline bürünmüştür. Şuanda bir insanın hayatını istediği şekilde idame ettirebilmesi için koşulsuz şartsız birinci sırada para durumu bulunmaktadır.

Paraya sahip olan insanlar her geçen gün paralarını katlamak ve mantıklı yatırımlar yapabilmek için mantıklı adımlar atmaya çalışırken, paraya sahip olamayan kesim ise hayatını hep bir şeylerin hayaliyle ve ulaşılmazlığıyla yaşamaktadır.

Paranın varlığı özenilen durumların öncesinde, başlıca olarak sağlık problemleri söz konusu olduğunda inanılmaz gerekli görülmektedir. Geri kalan barınma, giyinme, sosyalleşme gibi ihtiyaçlar sağlık önceliklerinin mecburen arkasında kalmaktadır. Bu tip durumlarda parası olmayan insanlar çok önemli problemlerle cebelleşebilirken, parası olan insanlar çok rahat bir şekilde karşılığı neyse ödeyebilip modern hastanelerde oldukça iyi tedaviler görebilmektedirler.

Günümüz şartlarında, dünya genelinde bütün ekonomiler paranın etrafında şekillenmektedir. Tabi bu devletlerin genel durumuna da bağlı olduğundan küçük ekonomili devletlerin ekonomisinde çoğu zaman paranın bağlı olduğu değişkenlerde eksiklik olabilirken, gelişmiş ve dünya piyasasında etkin bir rolü olan ekonomisi bulunan ülkeler paranın değeriyle çok daha iyi oynayabilmektedirler.

Yani buradan özetle, paranın günümüz koşullarında hayati bir önemi olduğu söylenebilir. Özellikle tüketim toplumlarında hayatın devam edebilmesi için mutlaka ve mutlaka bir aileler içerisinde de toplum ekonomisi içerisinde de mutlaka bir para döngüsünün gerçekleşebilmesi gerekmektedir.
Son 50 Yorum
  1. dadhcğı
  2. Hiiiii
  3. Anonim
  4. verrrromi

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.