Menu

Özerklik Nedir ?


ozerk-bolge-nedir

Özerklik nedir?

Özerklik kelimesi anlam olarak yönetim biçimlerinde herhangi bir dış unsurdan bağımsız olma halini tanımlamak adına kullanılabilecek bir sözcüktür. Bu kavram aynı zamanda “otonomi” veya “muhtariyet” olarak da adlandırılabilmektedir.

Herhangi bir bölgede yer alan topluluğun, yerel olarak yaptıkları işlerini kendi hür iradelerine ve isteklerine göre kendi imkanlarıyla yapıyorlarsa orda özerk bir yapıcak söz edilebilmektedir. Bunun anlamı, özerklikten bahsedebilmek için yönetim açısından serbest olma ve kendi isteklerini kendi imkanlarınla karşılayabilme gücüne sahip olmaktır. Aynı şekilde bağlı olduğu yasaların dışına taşmayacak şekilde de bir iradenin kendi yapacağı hüküm ve faaliyetleri koruyup kollama hakkına da sahip olunduğu söylenebilir.

Özerklik çeşitleri nelerdir?

Belediyelerde ve otomatikman illerde görülen mali ve idari özerklik

Federe haldeki devletlerde görülen sınırlı yasama hakkı sunan siyasi özerklik

Üniversitelerde hasıl olan ilimsel ve idari işleri kapsayan üniversite özerkliği

Devletin iktisadi yapılarına tanınmış olan iktisadi faaliyet özerkliği

Demokratik özerklik nedir?

Özerklik konusunu demokratik özerklik şeklinde ele aldığımızda; bir devlet yapısı içerisinde siyasal olarak egemenlik kurma yetkilerinim haricinde, yönetimdeki görevlerin bir kaçının yerel seçimle görev başında olması durumudur. Yani bir şekilde demokratik özerklikten bahsedilecek olursa, o alanda halkın tümünün etnik kimlikleri, dinsel kimlikleri ve özel yaşantıları hiçbir şekilde önem arz etmeden herkesin alacağı hizmetin eşit hale getirilmesidir.

Siyasi / Demokratik özerkliğin içeriği nedir?

Bir yerde demokratik özerklik sistemi bulunuyorsa, illerde bulunan valiler merkezi yönetimden ve bölge yürütme kurulundan gelen kararları uygulamak durumundadır. Bununla birlikte hala belediyeler, muhtarlıklar, il genel meclisi vb. yapılar da aynı sistemle çalışmalarını sürdürmektedirler.

Devlet sisteminin dışında bir ek sistem daha uygulandığından, bu sistem içerisindeki değişikliklerle varılacak sonuçlar devlet sisteminden ayrı olarak değil toplu olarak nasıl pozitif bir sonuç alınabileceği yönünde düşünceler barındırmaktadır.

Siyasi özerklik içerisinde sadece toprak yapısına istinaden bir özerk devlet anlayışından değil, dinsel veya kültürel farklılıkların da önemi olmadan hür bir şekilde yaşayabilme isteğinin karşılığı verilmeye çalışışmaktadır.

Bu sistemin getirilmesinin istenmesindeki en büyük amaç, devlette hem idari yapılarda hem de siyasi yapılarda demokratikleşme sağlanmak istenmesidir.

Devlet yapısında meydana gelen değişimler düşünüldüğünde, bu değişimlerin devlet ve halkın bir bütün haline gelerek gerçekleştirmesinin istendiği söylenebilmektedir.

Demokratik özeklik bölgelerinde, bulunduğu bölgenin en büyük ilinin adını alması gibi bir durum da söz konusu edilmektedir.

Özerklik ve bağımsızlık arasındaki fark nedir?

Bağımsızlık ve özerklik kavramlarına baktığımızda, ayrı ayrı şeyleri anlatıyor olsalar da konunun özetinde ikisinin de birbiriyle pek çok yerde kesişen anlamları olduğu görülmektedir. Normal şartlarda özerklik kelimesi bizlerin herhangi bir kontrol mekanizmasıyla kontrol edilmemizin mümkün olmadığı durum anlamını taşımaktadır. Bağımsızlık kavramı ise kişinin bireysel olarak düşünce özgürlüğünün, konuşma özgürlüğünün veya herhangi bir eylemde bulunma özgürlüğünün olmasıdır. İki kavram da aslında birbirinden farklı şeyleri anlatsa da özünde aynı “bağımsız olma” kanalından geçmektedirler.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.