Menu

Omurgalı Hayvanlar Nedir ?


omurgali-hayvanlar-nedir

Omurgalı hayvanlar nedir?

Omurgalı hayvanlar, genel yapı itibariyle vücutlarında kıkırdak ya da kemikten oluşan bir omurga yapısı bulunan genel hayvan topluluğudur. Bu topluluk hayvanlar aleminde en gelişmiş canlılar olma özelliğini taşımaktadırlar. Vücutlarındaki organ ve doku yapılar, diğer tüm canlılara göre daha gelişkin bir yapı göstermektedir. Genel olarak tüm omurgalılar da eşeyli yollarla üreme işlemini gerçekleştirmektedirler.

Omurgalı hayvanların özellikleri

Kafataslarının içerisinde bir beyin yapısı bulunur.

Vücutlarında özellikle sırt bölgelerinde birbiri ardına kemik ve kıkırdaklardan dizilmiş bir omurga yapıları bulunmaktadır.

Vücutlarında boşluk kısmı sadece gövde bölgesinde bulunmaktadır.

Omurga yapıları hem sabit hem eğilebilir bir yapı içerisinde bulunmaktadır. Bu yapı hareket kabiliyetlerini de oldukça kolaylaştırmaktadır.

omurgali-hayvanlar

Vücutları genel olarak insan vücudunu biraz andıracak şekilde baş, gövde ve kuyruk olarak üç ayrı kısımda ele alınmaktadır.

Dolaşım sistemleri bünyelerinin içerisinde yer alır yani kapalı sistemdir.

Boşaltım organları çift yapılıdır.

Kalp yapıları 2 yada 4 boşluklu olarak oluşmaktadır.

Omurgalıların kan yapılarındaki alyuvarlarda hemoglobin(solunum pigmenti) bulunur.

Havada yaşayanlar akciğerlerinden solunum işlevlerini gerçekleştirirler.

Suda yaşayanlar solungaçları sayesinde solunum işlevlerini gerçekleştirirler.

Karada bulunan omurgalılar hareket kabiliyetlerini kullanmak için ön ve arka bacaklarını, suda bulunan omurgalılar ise karın ve göğüs yüzgeçlerini kullanırlar.

Üreme organları ya da boşaltım organları, tek olarak bir bölgede ya da ayrı ayrı birden fazla bölgede bulunabilmektedir.

Omurgalı hayvanlar kaça ayrılır?

Tabiattaki omurgalı hayvanlar, sınıflandırma olarak beş farklı grupta incelenmektedirler;

Kuşlar

Kurbağalar

Balıklar

Sürüngenler

Memeliler

 

omurgali-hayvanlar-kaca-ayrilir

Omurgalı hayvanların sınıflandırılması

Kuşlar : Aklınıza gelebilecek tüm kuş türleri omurgalı hayvanlar sınıfında incelenmektedirler. Horoz, tavuk, martı, ördek, kaz, pelikan gibi tüm kuşlar aynı grubun içerisinde yer almaktadırlar. Bu hayvanların genel ve en temel özellikleri vücutlarının tüylerle kaplı olmasıdır. Bu tüyler onları mevsim şartlarından korur ve uçabilen kuşların uçuş esnasında hız kazanmasına ve rahat hareket etmesine yardımcı olur. Kuşların ağızlarında kesici dişler bulunmaz ve hepsinin ağız yapısı gaga şeklinde olmaktadır. Kalpleri dört odacıktan oluşur ve bünyelerindeki pis kanla kirli kan ayrı ayrı şekilde dolaşım içerisinde olmaktadır. Bazıları etçil, bazıları da otçul olarak yaşamını sürdürmektedir. İç döllenme yaşayarak eşeyli bir şekilde ürerler. Bazıları uçamaz, bazıları suda yüzemez, bazıları vahşi, bazıları da çok ötücüdür.

Kurbağalar : Deri yapıları olarak ince ve pulsuz bir deriye sahiptirler. Genel olarak göllerde ve nehir kenarlarında yaşamaktadırlar. Kuşlar gibi kurbağaların da ağızlarında diş bulunmaz. Yumurtlayarak çoğalma gösterirler. Arka bacaklarının uzunluğu sayesinde su içerisinde rahatlıkla yüzebilirler ve etçil oldukları için avlandıkları esnada bacaklarının uzun olmasının avantajlarından faydalanabilirler. Göl ve nehirlerde yaşamayı tercih etmelerinin nedeni, yaşamsal fonksiyonlarını devam ettirebilmek için derilerinin sürekli olarak nemli kalmaya ihtiyaç duymasıdır.

omurgali-hayvanlarin-ozellikleri

Balıklar : Balıklar kurbağaların aksine pullu bir deriye sahiptirler. Bir kısmı tuzlu sularda (okyanus, deniz gibi) bir kısmı da tatlı sularda (nehir, göl gibi) yaşarlar. Solunumlarını vücutlarında bulunan solungaçlar sayesine gerçekleştirmektedirler. Bu yaptıkları solunum esnasında bulundukları suyun içeriğindeki oksijeni kullanırlar. Yüzme esnasındaki hareket kabiliyetleri sahip oldukları yüzgeçler sayesindedir. Kalp yapıları iki odacıktan oluşur ve kalpleri sadece kirli kan bulundurur. Çünkü kalp yapıları vücutlarındaki kirli kanı solungaçlarına iletmektedir. Balıkların bazıları yumurtlamayla bazıları ise canlı doğumla doğum işlemini gerçekleştirir.

Sürüngenler : Yılan, kertenkele, timsah, kaplumbağa gibi canlılara verilen genel addır. Timsah ve kaplumbağaların kendi içlerinde hem karada hem suda yaşayabilen cinsleri vardır. Bu hayvanlar genel olarak hareket işlemlerini sürünerek gerçekleştirdiklerinden sürüngen adını almışlardır. Sürüngenlerin gövde yapılarında ayakları yan kısımlarında ve kısa yapıda yer almaktadırlar. Vücut yapıları da çok sert pullardan oluşur. Hem etle hem de otla beslenen sürüngenler mevcuttur. Kış uykusuna yatabilme özellikleri vardır. Akciğerleriyle solunum yapabilirler ve kalpleri üç odacıklıdır. Dış gelişmeyle ya da iç döllenme sayesinde üreme olgularını gerçekleştirirler.

Memeliler : Yeryüzündeki en gelişmiş canlı grupları memelilerdir. Kedi, köpek, inek, maymun, yarasa, keçi, geyik, aslan, kurt, fok, balina,  gibi hayvanlar hep memeli hayvanlar sınıflandırması içerisinde yer almaktadırlar. Vücutları genel olarak tüylerle ve ter bezleriyle kaplı durumdadır. Akciğer solunumu yapmaktadırlar. Saydığımız canlılar içerisinde bulundukları ortama adaptasyon konusunda en gelişkin canlılar memelilerdir. Yavrularını doğum yoluyla dünyaya getirirler ve süt vasıtasıyla beslerler. Yavrularına sahip çıkıp dış tehlikelere karşı koruma içgüdüleri vardır. Kış uykusuna yatmayan memeliler; etçil, otçul ve etçil – otçul memeli şeklinde sınıflandırmalara ayrılırlar. Bunun haricinde yaşam şekillerine göre uçan memeliler, yüzen memeliler, kemirgen memeliler olarak da sınıflandırılmaktadırlar.

 
Son 50 Yorum
  1. Cemal uysal
  2. 2007
  3. REVİN AKGÜN

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.