Menu

Nükleer enerji nedir


Nükleer enerji, atom’un çekirdeğinden elde edilen enerji türüne verilen isimdir. 1896 yılında, Fransız fizikçi Becquerel tarafından tesadüfen Uranyum’un fotoğraf plakalarıyla yan yana durması ve karanlıkta yayılan X-Ray ışınlarının fark edilmesiyle tespit edilmiştir. Nükleer enerji, Einstein’ın kütlenin enerjiye dönüştüğünü belirten E=mc2 formülüyle doğrudan irtibatlıdır.

Nükleer enerji nasıl oluşur?

Kütle enerji formülü tepkimenin ne şekilde oluştuğunu açıklamaz. Bunu nükleer kuvvetler yapabilir. Nükleer enerjiyi ortaya çıkarmak ve değişik enerji kaynaklarına çevirmek için nükleer santraller kullanılmaktadır.

Nükleer enerji, üç değişik reaksiyondan biriyle oluşmaktadır. Bunlar; Füzyon, Fisyon ve Yanlanmadır. Füzyon, atomik parçacıklarının birleşme reaksiyonudur. Fisyon, atom çekirdeğinin zorlanarak parçalanmasıdır. Yanlanma ise, çekirdeğin parçalanması sonucunda daha kararlı hale geçmesidir. Ağır radyoaktif maddelerin, dıştan nötron bombardımanına tutulmasıyla daha küçük atom parçalarına ayrılması durumuna fisyon, hafif radyoaktif atomların birleşmesiyle dah ağır atomları ortaya çıkaran nükleer tepkimelere füzyon denmektedir. Füzyon tepkime uygulamaları fisyon tepkimelerine oranla daha fazla enerji elde edilmektedir.

Neden geliştirilmiştir?

Nükleer enerji, çağımızın ve geleceğin en önemli ve gerekli enerji kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Petrol ve Doğalgaz gibi yenilenemez enerjilerin kaynaklarının sınırlı olması, nükleer enerji üretimine ve bundan faydalanmaya en büyük neden olarak düşünülebilir. Dünya üzerinde pek çok nükleer santral bulunmaktadır. Buna rağmen, tüm enerji ihtiyacının yalnızca %15’i nükleer enerjiden karşılanmaktadır. Fransa, elektrik ihtiyacının %77’sini nükleer santrallerden karşılamaktadır.

Nükleer enerjinin üretilmesi

Nükleer santral kurabilmek için, zenginleştirilmiş Uranyum olması gerekmektedir. Uranyum, fisyon tepkimesi sonucu bölünerek, açığa çok yüksek enerji çıkmaktadır. Bu bölünmede nötronlar, Uranyum’un çekirdeğine yüksek bir hızla çarparlar. Bu çarpışmanın sonucunda çekirdek kararsız duruma geçmekte, sonucunda da fisyon tepkimesi oluşmaktadır. Bu fisyon tepkimesi sonucunda, ortama nötronlar yayılmaktadır. Nötronlar, Uranyum çekirdeğine çarpmakta, her atom çekirdeğinde fisyonu oluşturana kadar devam etmektedir. Sonuçta ortaya çıkmakta olan yüksek enerji kontrol edilmelidir. Edilemezse ölümcüldür. Kontrol edilmesi için, fazla nötronları tutan ve tepkimeye girmesini engelleyen üniteler mevcuttur.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.