Menu

Napolyon kimdir hayatı eserleri ünlü sözleri


napolyon

Napolyon kimdir hayatı eserleri ünlü sözleri

1769 yılında Korsika’da doğmuştur. 1784 yılında Paris Kraliyet Askeri Okuluna girmiştir. 1785 yılında üsteğmen olarak askeri çalışmalara başlamıştır. Korsika’da, Fransa’ya karşı başlayan özgürlük mücadelesine karşı savaşınca ailesi ile birlikte Fransa’ya kaçmak zorunda kalmıştır.

Paris’e gelen Napolyon burada ki çalışmaları nedeni ile tutuklanmıştır. Onu koruyan ve fikirlerini destekleyen yandaşları nedeni ile hemen serbest bırakılmıştır. O hapisten çıktığı sırada Fransa’da yönetim şekli değişmeye başladı. Yenilenen anayasa Fransa’da değişime neden oldu. 1793 yılında kralcılar ve İngilizlere karşı yaptığı başarılı çalışmalar nedeni ile tuğ general rütbesini almıştır. Napolyon, 1795 yılında, krala sadık olanların yaptığı ayaklanmayı bastırarak, Fransa’nın en önemli askeri gücü olmuştur. 1796 yılında İtalya’da olan orduların başına geçti. 1797 yılında, Avusturya askerlerine karşı zafer kazanmış Viyana üstüne gitmiştir. 1798 yılında Mısır seferine çıktı ve İngiliz donanmasını yendi. Fakat, Osmanlılarla savaşta yenilgiye uğradı. Orduyu Mısır’da bırakarak, Fransa’ya geri döndü. 1801 yılında İtalya’yı fethederek kendine imparator ünvanını verdi ve taç giydi. Etrafında olan pek çok insan onunla ilişiği kesti özellikle subaylar bu olaya çok büyük tepkiler verdiler. 1803 yılında Fransa’ya savaş ilan etti. 1804 yılında kendini Fransa kralı da ilan etti. 1814 yılında Düşman orduları Paris’e yürümeye başlayınca Napolyon Elba adasına sürgüne yollandı. Adadan kaçarak, 1815’de Paris’e geri döndü ve tahta tekrar çıktı. Fakat Waterloo’da yenik düşünce tahtan indirildi. İngilizlere teslim oldu Napolyon, 1821 yılında Atlantik’te Saint Helena adasında  51 yaşında hayata gözlerini yumdu. Külleri 1840 yılında Paris’e getirilerek toprağa verildi.

Napolyon’un ünlü sözleri

Bir kral felaketin altında inlememelidir.

Bir toplumun gelişmesini görmek için o toplumda ki kadınlara bakınız.

Budalalar geçmişten, akıllılar şimdiki zamandan, deliler de gelecekten bahsederler.

Büyük felaketler büyük insanların yetiştiği okuldur.

Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, İstanbul başkenti olurdu.

Diplomat sadece iyi giyinmiş bir polis kuvvetidir.

En büyük tehlike zaferin eşiğinde durur.

En büyük suç umutsuzluktur.

En kısa yol bilinen yoldur.

En tahammül edilemez zorbalık, küçük adamlarınkidir.

Fırsat çıkmadıkça, kabiliyetlerin önemi yoktur.

Felaketler üstünde dimdik duran insan soylu ve cesurdur.
Son 50 Yorum
  1. Anonim
  2. Anonim
  3. Anonim
  4. furkan ışık
    • Anonim

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.