Menu

Mezopotamya uygarlıkları


mezo baş

Ortadoğu bölgesinde Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgeye Mezopotamya denilir. Tarihte bu bölge medeniyetin beşiği olarak kabul edilir.

İklim şartlarının elverişli olması ve buna bağlı tarım olanakları nedeni ile pek çok uygarlık bu bölgede gelişmiştir.

Sümer, Babil ve Asurlar bu bölgenin büyük uygarlıklarıdır.

mezo1,


Sümerler ; Sümerler, Asya kökenli bir uygarlıktır. MÖ. 3.500 yılında Mezopotamya’ya yerleşmişler ve medeniyet açısından çok ileri bir toplum oldular. Hatta pek çok mezopotamya uygarlığı Sümerlerin etkisinde kalmıştır. Ur, Uruk, Kiş, Eridu, Umma, Lagas önemli şehirleridir. Kent devletleri olarak yaşamışlardır. Yani, her kentin ayrı bir irade ve yönetim şekli vardır. MÖ:2350 yılında, Akatlar, Sümerleri egemenlikleri altına almıştır.

mezo2


Asurlular; Suriye, Filistin ve Mısır’ı topraklarına katarak büyük bir imparatorluk kurdular. Anadolu ile Mezopotamya arasında ticaret yolunu kurdular. Özellikle Kayseri’de bir ticaret şehri inşaa ettiler. MÖ.612 yılında Medler ve Babillerin kurduğu savaşta yenildiler ve Asur imparatorluğu tarihten silindi.

mezo3


Babilliler ; Babilliler, Hammurabi zamanında çok ileri bir medeniyet oldular. Hammurabi, Sümerliler ve Akatların kanunlarını revize ederek Hammurabi kanunlarını yürürlüğe koymuştur. MÖ.1800’lü yıllarda Hititliler tarafından ele geçirildiler. Kurulan 2. Babil hükümdarlığı, yıllarca Asurluların egemenliğinde kaldı. Medler ile birleşerek, özgürlüklerini kazansalar da, MÖ.539 yılında Persler tarafından tarihten silindiler.

mezo4


Akatlar ; MÖ. 4000 yılında Arabistan’dan gelerek, Fırat ırmağının yakınlarına yerleştiler. MÖ:2350 yılında Sümer egemenliğine son vererek Akad Krallığını kurdular. MÖ. 2150 yılında Gutiler, Akad imparatorluğunu yıktılar.
Son 50 Yorum
 1. burcu
 2. Anonim
 3. hatice
 4. hatice
 5. Melike
 6. Melike
  • Anonim
 7. Ayşe Akbulut
 8. Baran Sak
 9. Anonim
 10. nisa uzun
 11. charli
 12. bekir ç.
 13. deniz yıldırım
 14. peri peri

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.