Menu

Mevlana’nın Eserleri


mevlana

Mevlana’nın Eserleri

Hz. Mevlana, büyük bir din adamı ve düşünürdür. Uzun yıllar boyunca dersler vermiş ve pek çok eser bırakmıştır. Mevlana’nın eserlerini okuduğunuzda derin bir Allah sevgisi ve hümanizm vardır. İşte, Mevlana’nın eserleri ;

Mesnevi ; Mevlana, mesnevi isimli eserini Hüsamettin Çelebi’nin ısrarı ile yazmıştır. Söylentiye göre, gezerken, otururken, yürürken dörtlükleri söylemiş ve Hüsamettin Çelebi de yazmıştır. Yazım dili Farsça’dır. Beyt sayısı 25.618 dir. Klasik bir doğu şiir türüne verilen isim mesnevidir. Mevlana’nın Mesnevisi ise, tasavvufi fikir ve düşüncelerin, hikayeler ve şiirlerle anlatılmasıdır.

Divan-ı Kebir ; Mevlana’nın çeşitli şiirlerinin toplandığı eserdir. Beyt sayısı yaklaşık olara 40.000’dir. Mevlana divanda yazdığı çoğu şiirini Şems ismine yazdığından Divan-ı Şems olarak da geçmektedir. Var olan tüm şiirler, vezin kuralları ile kafiyeli olarak düzenlenmiştir.

Mektubat ; Mevlana’nın Selçuklu Hükümdarlarına ve devrin yöneticilerine nasihatlar verdiği ve kendine sorulan soruların cevaplarını içeren dini ve ilmi konularda bilgiler veren 147 adet mektubun toplanmasıdır. Bu mektupları Mevlana, konuştuğu gibi ele almıştır. Kulunuz veya bendeniz gibi kelimeler olmadığı gibi kime yazılıyorsa ona göre hitap etmiştir.

Fihi Ma Fih ; Bu kelime ne varsa içindedir demektir. Bu eserinde Mevlana çeşitli meclislerde yaptığı sohbetleri anlatmaktadır. Oğlu Sultan Veled tarafından kitap haline gelmiştir. 61 bölümden oluşan eser Selçuklu Veziri Süleyman Pervane’ye de hitap etmektedir. Ayrıca siyasi olaylardan bahsedildiğinden tarihi bir değer de taşımaktadır. Eserde aşk, cennet ve cehennem, dünya ve ahret, mürşid ve mürid, sema konuşlarına da değinilmiştir.

Mecalis-i Seb’a ; Yedi meclis demektir.  Mevlana’nın yedi vaazının toplanması ile oluşturulmuştur. Bu vaazlar oğlu Sultan Veled ve Hüsamettin Çelebi tarafından not alınmış ve kitaba dönmüştür. Mevlana yedi meclis kitabında hadisleri ayırmıştır. Bunlar ; Doğru yoldan ayrılmış toplumların hangi yolla kurtulacağı, Suçtan kurtuluş, İnançta ki kuvvet, Tövbe etmek, Bilginin değeri, Gaflet, Aklın önemidir. Bunların yanında 41 ek hadiste vardır.
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.