Menu

Mehmet Akif Ersoy’un eserleri


Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini topladığı, yedi kitaptan oluşan şiir külliyatının adı Safahat’tır. Külliyatta 11.240 mısradan mütevellit 108 adet şiir bulunmaktadır. Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nı Safahat’a koymamış, neden olarak da; “Çünkü ben onu milletimin kalbine gömdüm” olarak söylemiştir.

Külliyattaki birinci kitap “Safahat” adını taşımaktadır. Safahat külliyatının içindeki kitapların her birinin ayrı ayrı isimleri vardır. Ciltler halinde birkaç basımı yapılmış olan Safahat, Latin harflerle tek cilt halinde basılmıştır.

Safahat Külliyatı

Bu yedi kitabın ilk altısının baskıları İstanbul’da, yedinci cilt ise Mısır’ın başkenti Kahire’de basılmıştır. Safahat’ı bir araya getiren kitaplarla ilgili bilgiler ise şöyledir;

1. kitap, Safahat: Siyasal olaylar, mistik duygular ve dünyevi görevlerden bahsedilmektedir. İçerisinde 44 adet şiir bulunmakta ve 3084 mısradan oluşmaktadır. 1911,1918 ve 1928 tarihlerinde eski harflerle üç baskı yapmıştır.

2. kitap, Süleymaniye kürsüsünde: Süleymaniye Camisine giden iki kişinin söyleşileriyle başlamaktadır. Kürsüde Seyyah Abdurreşit İbrahim’in konuşturulduğu, uzun bir bölümle devam etmektedir. İçerisinde bir şiir bulunmakta ve 1002 mısradan oluşmaktadır. 1912, 1914,1918 ve 1928 yıllarında, eski harflerle dört baskı yapılmıştır.

3. kitap, Hakkın Sesleri: Topluma İslami mesajı yaymaya çalışan on manzumeden oluşmaktadır. Ateizme, umutsuzluğa ve ırkçılığa çatmaktadır. İçerisinde on şiir bulunmakta ve 482 mısradan oluşmaktadır. Eski harflerle 1913, 1918 ve 1928 yıllarında üç baskı yapılmıştır.

4. kitap, Fatih Kürsüsünde: Bu kitap da Fatih Camisine giden iki kişinin söyleşileriyle başlamaktadır. Vaizin uzunca bir konuşmasıyla da devam etmektedir. Tembellik, irtica ve Batı taklitçiliği eleştirilmektedir. İçerisinde bir şiir bulunmakta ve 1692 mısradan oluşmaktadır. Eski harflerle 1914 yılında iki, 1918 ve 1924 yıllarında da toplam iki olmak üzere dört baskı yapılmıştır.

5. kitap, hatıralar: Mehmet Akif’in gezdiği yerdeki izlenimleri ve toplumsal felaketler karşısında, Allah’a olan yakarışı içermektedir. İçerisinde on şiir bulunmakta ve 1314 mısradan oluşmaktadır. Eski harflerle 1917, 1918 ve 1928 yıllarında toplam üç baskı yapılmıştır.

6. kitap, Asım: Hocazade ile köse İmam arasındaki konuşmalar biçiminde tasarlanmış tek parça bir eserdir. Eğitim, öğretim, ırkçılık, savaş vurgunculuğu, batı taklitçiliği gibi birçok konudan bahsedilmektedir. İçerisinde bir şiir bulunmakta ve 2292 mısradan oluşmaktadır. Eski harfler kullanılarak 1924 ve 1928 yıllarında toplam iki baskı yapılmıştır.

7. kitap, Gölgeler: Bu kitap 1018 ile 1933 yılları arasında yazılmış olan 41 tane manzumeyi barındırmaktadır. her biri, yazıldığı dönemin izlerini taşımakta, üç tanesi ayet yorumları şeklindedir. İçerisinde 41 adet şiir bulunmakta ve 1374 mısradan oluşmaktadır. Eski harflerle 1933 yılında tek baskı yapılmıştır.
Son 50 Yorum
 1. uvuveveveususeseseosas
 2. uvuveveveususeseseosas
 3. Kahraman
 4. Cici kız
 5. Peri
 6. döndünur
 7. Anonim
 8. yunus
 9. ?
 10. ebru yaka
 11. Anonim
 12. cansu
 13. öyküGökçe
 14. ahsenn
  • Anonim

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.