Menu

Masonluğun gizli sembolleri


masonluğun gizli sembolleri

Kendilerinin bir hayır kurumu olduğunu iddia eden masonlar, gizlilik ve ketumiyete büyük önem vermektedirler. Bu durum, haklarında sürekli bir şüphe oluşmasına sebep olmaktadır. Bunu kabul etmeseler de, mason localarının ketumiyet yeminlerinde, gizliliğin ne kadar önemli olduğu kesin olarak vurgulanmaktadır.

Kendini milletlerarası bir yardım kuruluşu olarak lanse eden bir kuruluşun, neden bu denli bir gizliliğe ihtiyaç duyduğu da cevaplanması gereken bir sorudur. Masonluğun, gizlilikle ilgili bu hassasiyetinin bir neticesi olarak iletişim, yalnızca belirli sembollerle yapılmaktadır. Kullanılan bu sembollerin manasını mason olmayan yabancılar kesinlikle anlayamayacaktır. Tüm bu kullanılan sembollerin amacı, masonluğun dünyadaki gücünü göstermeye yöneliktir. İşte, masonluğun gizli sembolleri;

jakin-boaz sütonları


Jakin-Boaz Sütunları

Bu iki sütun, masonluğun en temel sembollerindendir. Bunun yanı sıra, mason localarının kesinlikle kullandığı dekorasyon unsurlarındandır. J ve B harflerinin olduğu sütunlar masonluğun kuvvetle tesis, çoğalma ve üreme politikasını ifade etmektedir.

üç sütun


Üç Sütun

Mason localarında Jakin-Boaz sütunlarından ayrı olarak üç sütun daha bulunur. Bu sütunlar akıl, güzellik ve kuvveti sembolize etmektedir.

üçgen ve göz


Üçgen ve Göz

Masonluğun önemli sembollerinden biri olan üçgen ve göz, masonların güçlerini ve hakimiyetlerini gösterdikleri bir semboldür. Masonlar için, kendilerine bahşedilen sırları özenle korumaları gerektiğini ve gözün sürekli üzerlerinde olduğunu hatırlatmaktadır.

gönye ve pergel


Gönye ve Pergel

Bu sembolü, masonlara ait olan her mekanda ve her yerde görmek mümkündür. Çok eskiden gelen bir geleneğin işareti olarak görülmektedir. Bu geleneğin kaynağı da Hiram Usta’ya kadar dayanmaktadır. Masonlar, duvarcı Hiram Usta’nın kullandığını kabul ettikleri gönye ve pergeli kendilerine sembol olarak seçmişlerdir.

yıldız


Yıldız

Beş köşeli ya da altı köşeli yıldız sembollerini, masonlar sembolleri olarak benimsemişlerdir. Bu sembol içinde evrenin ulu mimarının remzi olan G harfiyle, yenileşen insanın sembolü olarak görülür.

masonluk sembolleri


Güneş ve Ay

Bu semboller, masonluğa karşı olan kişileri dağıtmak ve disiplini sembolize eden sembollerdir. Bunlar, masonlukta önemli olan sembollerdendir.

tokmak


Tokmak

İlk mason üstadı olarak kabul edilen Hiram Usta’nın inşaat aletlerinden biri olan tokmak, masonluk sembollerinden biridir.

kartal


Kartal

Masonluktaki en üst derce olan 33. dereceyi sembolize eden kartal, en önemli masonik sembollerden biridir. Amerika Birleşik Devletleri, kartal sembolünü 18. yüzyılda ulusal kuş olarak ilan etmiştir.

yedi kollu şamdan


Yedi Kollu Şamdan

Şamdanlar, mason localarındaki kutsal ateştir. Dekoratif bir eşya gibi görünse de, bulunduruldukları ortamda mason hakimiyetini simgeler.
Son 50 Yorum
  1. atalay K.alp
  2. muhteşem alkan

Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.