Menu

LPG nedir ?


lpg-nedir

LPG nedir?

İngilizce bir terim olan LPG‘nin Türkçe açılımı “sıvılaştırılmış petrol gazı“dır. LPG, ham olarak bulunan petrolün rafinerilerde dağıtım işlemine sokulması esnasında ya da petrol yataklarının üzerinde yer alan doğal gazın ayrıştırılma işlemine sokulmasıyla elde edilmektedir. Basınca maruz bırakılarak sıvı hale dönüştürülen LPG; hem renksiz, hem yanıcı özellikler bulunan hem de havadan daha ağır yoğunlukta bir gaz çeşididir. LPG gazı bulunan herhangi bir yerde LPG sızıntısının olup olmadığının daha kolay anlaşılması için, LPG üretilen rafinerilerde LPG gazının içerisine koku molekülleri de eklenir. Böylece herhangi bir sızıntı durumunda koku alınabilinir ve acil önlem alınması mümkün hale gelir. Türkiye’de şuan kullanımda olan LPG gazının kimyasal açılımı %30 propandan, %70 oranında ise bütandan oluşmaktadır. 1 litre miktarındaki LPG gaz hale dönüştürüldüğünde hacmi değişerek 250 litre miktarına ulaşmaktadır. Az önce belirttiğimiz gibi havadan daha yoğun ve ağır olan LPG, sızıntı durumu yaşandığında sızdığı noktada birikerek çökme işlemine uğrar.

LPG’nin genel özellikleri nelerdir?

LPG, temel olarak bir enerji türü olarak yer almaktadır. Doğalgazın bizlere sunduğu tüm faydaları ve imkanları sağlayan LPG, bunu gerçekleştirirken de herhangi bir alt yapı kurulumuna da ihtiyaç duymamaktadır.

Diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında, petrol gibi yakıtlara nazaran LPG daha doğa dostu bir yakıt konumundadır.

LPG, hem ambalajlanma imkanı olan hem de bir noktadan diğer noktaya kolaylıkla taşınabilme imkanı olan bir yakıt çeşididir.

LPG sayesinde herhangi bir yaşam biriminde ihtiyaç duyulan toplam enerji ihtiyacını karşılayabilecek içeriğe sahip bir yakıttır.

LPG’nin sadece kullanım şartlarını göz önünde bulundurarak dikkatli olmak, onun her şekilde kullanılıp değerlendirilebilmesine vesiledir. Böylelikle güvenle kullanılabilecek yakıtlar arasında da yer alabilmektedir.

Diğer yakıtlarla özellik olarak karşılaştırıldığında LPG, hem çoğu yakıttan daha verimli bir yakıt hem de çoğu yakıttan daha fazla ısı değerine sahip olan bir yakıt olma özelliklerini taşımaktadır.

 
Yorum yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.